Υπάρχει και εθνικός νόμος και Οδηγία της ΕΕ για την Προσβασιμότητα: Θα τηρηθούν;

Η υποχρέωση της διασφάλισης της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία κτιρίων ορισμένων χρήσεων πηγάζει από τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (άρθρο 26, παράγρ.4) και θεσπίστηκε το 2012. Είναι γνωστό ότι θεσπίστηκε εν μέσω οικονομικής κρίσης, σε μια περίοδο που το κράτος δεν χαρακτηρίζονταν από καμία κανονικότητα και φυσικά δεν τήρησε την νομοθετημένη δέσμευσή του, με την … Συνεχίστε να διαβάζετε το Υπάρχει και εθνικός νόμος και Οδηγία της ΕΕ για την Προσβασιμότητα: Θα τηρηθούν;.