Βασικές ρυθμίσεις και συντομεύσεις αναγνώστη οθόνης για iPhone

Στο προηγούμενο άρθρο, κάναμε το iPhone να … μιλάει, ενεργοποιώντας τον αναγνώστη οθόνης για άτομα με προβλήματα όρασης. Τώρα, συνεχίζουμε με κάποιες βασικές ρυθμίσεις και λειτουργίες του προγράμματος: Όταν ενεργοποιήσουμε για πρώτη φορά το voice over η ταχύτητα του θα είναι αργή και θα διαπιστώσουμε ότι για την κάθε χειρονομία έχει προβλεφθεί και ένας ήχος … Συνεχίστε να διαβάζετε το Βασικές ρυθμίσεις και συντομεύσεις αναγνώστη οθόνης για iPhone.