σκίτσα ανθρώπων σε ημικύκλιο ο ένας ακουμπάει το χέρι του άλλου και λογότυπο της ελληνικής εταιρείας σκλήρυνσης κατά πλάκας

Η Ελληνική Εταιρία για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας ζητά από το υπουργείο Παιδείας να αναγνωρίσει ως ειδική κατηγορία όλους τους εκπαιδευτικούς που πάσχουν από Πολλαπλή Σκλήρυνση

Με επιστολή της η Ελληνική Εταιρία για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΕΕΣΚΠ) ζητά από το Υπουργείο Παιδείας την άρση μιας σειράς αδικιών και ζητά να συνεχίσουν να θεωρούνται ως ειδική κατηγορία όλοι οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από Πολλαπλή Σκλήρυνση και όχι μόνο μερικές μορφές της, όπως άλλωστε είναι νόμιμο, αλλά και επιστημονικά σωστό.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Εταιρίας κ. Κώστα Μιχαλάκη «Καταργήθηκε η πρόταξη τους στους πίνακες αναπληρωτών και τους δόθηκαν κάποια μόρια, τα οποία είναι εντελώς αναντίστοιχα με την πάθηση τους. Ενδεικτικά, 50% ποσοστό αναπηρίας ισούται με ένα μεταπτυχιακό. Το Υπουργείο Παιδείας συλλήβδην κατάργησε το άρθρο 8 της παρ1 του ν. 3194/03, στον οποίον αναφέρονταν και η Σκλήρυνση κατά Πλάκας ως ειδική κατηγορία, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι εκεί αναφέρονταν όχι μόνο οι προτάξεις στους αναπληρωτές, αλλά και σε τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου λαμβάνουν υπόψη μόνο το Π.Δ. 50/96, στο οποίο αναφέρεται ότι προτεραιότητα έχουν οι εκπαιδευτικοί με ΣΚΠ με τετραπληγία ή παραπληγία. Είναι φανερό ότι με την τυπολατρική αυτή τήρηση του Π.Δ., η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών με ΣΚΠ αποκλείεται από την δυνατότητα να βρεθεί σύντομα κοντά στον θεράποντα γιατρό τους, στους επιστήμονες υγείας που απαιτούνται, αλλά και στο οικογενειακό περιβάλλον τους, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο να επιβαρυνθεί η υγεία τους».

Για τον λόγο αυτόν, καθώς μάλιστα ο ν. 3402/05 χαρακτηρίζει τους πάσχοντες από Σκλήρυνση κατά Πλάκας ως ευπαθή ομάδα ασθενών, χρήζουσα ιδιαίτερης πρόνοιας από την Πολιτεία, η ΕΕΣΚΠ ζητά:

• Να απαλειφθεί από το ΠΔ 50/96 η παρωχημένη νομικά και επιστημονικά τετραπληγία/παραπληγία και να αναφέρεται μόνο η πάθηση.
• Να έχουν την δυνατότητα οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ειδική κατηγορία να μπορούν να πάρουν μετάθεση πριν λήξει η διετία που απαιτείται.
• Να δημιουργηθεί σταθερό και δίκαιο σύστημα διορισμών, με ειδικό ποσοστό για εκπαιδευτικούς που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες, όπως άλλωστε νόμος ορίζει για τον υπόλοιπο δημόσιο, αλλά και ιδιωτικό τομέα.
• Ειδικά για φέτος, να δοθεί οδηγία στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να δέχονται τις αιτήσεις απόσπασης, μετάθεσης και τοποθέτησης από όλους τους εκπαιδευτικούς που πάσχουν από Σκλήρυνση κατά Πλάκας, με διεσταλμένη ερμηνεία του Π.Δ. 50/96, καθώς υπάρχει νομικό έρεισμα.

Πηγή: www.alfavita.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Με Άλλα Μάτια
Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή