Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν:

– Μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

– Συγγραφή σημειώσεων των μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας με βάση τις αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού για την Εκπαίδευση

– Συγγραφή γλωσσαρίων με τους «δύσκολους» επιστημονικούς όρους. 

– Ψυχολογική Υποστήριξη και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας 

– Δημιουργία ομιλούντων βιβλίων σε μαθήματα κορμού των 10 Τμημάτων του Ιδρύματος 

– Μεταγραφή του Οδηγού της Βιβλιοθήκης σε Braille και διερμηνεία του στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 

– Υλοποίηση σεμιναρίων για την ενίσχυση των λεπτών δεξιοτήτων και την ενίσχυση της αυτενέργειας των φοιτητών/φοιτητριών

– Σχεδιασμός προσβάσιμης ιστοσελίδας του έργου σύμφωνα με τα πρότυπα Προσβασιμότητας για τον Παγκόσμιο Ιστό (WCAG 3.0).

Για περισσότερες πληροφορίες: https://accessibility.unipi.gr