αναπηρικό σήμα
Γράφει ο Γιώργος Σταμάτης – Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας

Το 2012 το ελληνικό κοινοβούλιο κύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και το προαιρετικό της Πρωτόκολλο(ν.4074) ενώ το 2017 με τον ν.4488 θεσπίστηκε ένα γενικό πλαίσιο ρυθμίσεων για την εφαρμογή της Σύμβασης. Τώρα, για πρώτη φορά, η Κυβέρνηση, υλοποιώντας την προγραμματική δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, επιχειρεί μια ολιστική σύνθεση, σε μια ενιαία ομπρέλα πολιτικής, δράσεων όλων των Υπουργείων για τη μέριμνα των ατόμων με αναπηρία.

Οι δράσεις στο Εθνικό Σχέδιο, στηρίζονται σε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, όπου το άτομο με αναπηρία, είναι στο επίκεντρο της δικαιωματικής αντίληψης, στο επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών.

Μακριά από την παλαιά αντίληψη του ιατρικού μοντέλου, η ελληνική πολιτεία, εστιάζει στο άτομο, παιδί ή ενήλικα με αναπηρία και στο πώς θα διαμορφώσει προϋποθέσεις και θα βελτιώσει τις κοινωνικές συνθήκες, που θα επιτρέψουν την ισότιμη και χωρίς διακρίσεις ένταξη στη κοινωνία.

Για καθένα από τα άρθρα της Σύμβασης, το εθνικό σχέδιο δράσης, παρουσιάζει συγκεκριμένες πολιτικές και αναδεικνύει τις επιλογές της πολιτείας και της δημόσιας διοίκησης για τα άτομα με αναπηρία φιλοδοξώντας να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για την ελληνική δημόσια διοίκηση αλλά και για τα ίδια τα άτομα με αναπηρία.

Μέσα από έξι πυλώνες :

1) Το Κράτος στην υπηρεσία του Ατόµου µε Αναπηρία, 2) Την Προστασία των Δικαιωµάτων των Ατόµων µε Αναπηρία, 3) Την Προσβασιµότητα, 4) Τη Συµµετοχή σε κάθε έκφανση της ζωής, 5) Την Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της Δηµόσιας Διοίκησης και 6) τη Συνέργεια και Ανάπτυξη – αναδεικνύονται οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και οι κεντρικές επιχειρησιακές επιλογές για τα θέματα που μπορούν να βελτιώσουν τη καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχει προτάξει στο εθνικό σχέδιο δράσης για την αναπηρία, μια σειρά από πολιτικές και προγράμματα τα οποία στοχεύουν να υποστηρίξουν σημαντικά τα άτομα με αναπηρία. Αυτά είναι η θεσμοθέτηση αρχικά του «προσωπικού βοηθού» και η πιλοτική του εφαρμογή, παρέμβαση ουσιαστική και ριζική στη κατεύθυνση ενίσχυσης της ανεξάρτητης διαβίωσης. Ο σχεδιασμός της «πρώιμης παρέμβασης» για παιδιά με αναπηρία 0-6 ετών και η κατόπιν υλοποίηση του προγράμματος αυτού, επ’ ωφελεία τόσο των παιδιών όσο και της οικογένειάς τους.

Επίσης, η υλοποίηση του προγράμματος αποϊδρυματοποίησης που συνδέεται άμεσα με τις πρόσφατες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για την υιοθεσία/αναδοχή αλλά και με την ανάπτυξη ποιοτικών υποστηρικτικών δομών διαβίωσης και φροντίδας των παιδιών, ενηλίκων με αναπηρία, κ.α.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης δεν είναι απλά μια αποτύπωση θεωρητικών κατασκευών αλλά αντιθέτως, αποτελεί, τη θεμελιώδη επιταγή της πολιτείας και συνιστά δέσμευση πολιτική, για μια σειρά από υλοποιήσιμες και αξιολογήσιμες ενέργειες που στοχεύουν είτε στη θέσπιση μιας σειράς δικαιωμάτων είτε στην ενδυνάμωση της ικανότητας του ατόμου με αναπηρία να διαβιεί με αξιοπρέπεια με βάση την αρχή της μη διάκρισης και της ισότητας.

Η Κυβέρνηση, αναδεικνύει τη σημαντικότητα της λειτουργικής προοπτικής, προτάσσοντας δράσεις που βελτιώνουν το κοινωνικό περιβάλλον, κάνοντας το περισσότερο προσβάσιμο σε όλες του τις διαστάσεις, είτε αφορά την εργασία, την εκπαίδευση, το σχολείο, την υγεία, τη δικαιοσύνη, την μετακίνηση κ.α.. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία υπό την εποπτεία του Καθηγητή Υπουργού Επικρατείας κ. Γεραπετρίτη είναι η ειλικρινής απεικόνιση επιλογών, δράσεων και προγραμμάτων για το όραμά μας για μια κοινωνία χωρίς φραγμούς και εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία αλλά με δικαιώματα και πολιτικές για τη διαφύλαξή τους.

Πηγή: www.nextdeal.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

5 comments on “Τι σηματοδοτεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή