Δύο άνθρωποι σε ένα γραφείο φαίνονται μόνο τα χέρια τους ο ένας τα έχει πάνω στο πληκτρολόγιο του λάπτοπ και ο άλλος κρατάει ένα κινητό και μπροστά του έχει ένα τετράδιο

Οι δείκτες μέτρησης της  εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ο στόχος των επιχειρήσεων και οργανισμών

Γράφει ο Χρήστος Οικονομίδης

Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης το «εισιτήριο» για τις επιχειρήσεις

Η ανάπτυξη ενός σοβαρού και εξωστρεφούς προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αποτελεί το «εισιτήριο» για τις επιχειρήσεις, ώστε να αποκομίσουν σημαντικότατα οφέλη, τα οποία σχετίζονται με τους καταναλωτές, αλλά και με το όνομα τους.

Σύμφωνα με στοιχεία ερευνών και δημοσκοπήσεων, ένας στους δύο Ευρωπαίους είναι διατεθειμένος να πληρώσει παραπάνω για να αγοράσει προϊόντα που σέβονται την κοινωνία κα ι το περιβάλλον. Από την πλευρά των εργαζομένων, οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις προσελκύουν και διατηρούν ευκολότερα προσωπικό ποιότητας συγκριτικά με άλλες επιχειρήσεις, ενώ υπό την οπτική των επενδυτών, είναι ξεκάθαρη η προτίμηση τους σε μετοχές εταιρειών που έχουν προοπτικές βιωσιμότητας αλλά και πολύ καλούς δείκτες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η αξιολόγηση του προφίλ μιας εταιρείας, εκτός από τα χρηματοοικονομικά μεγέθη , βασίζεται εν πολλοίς στον τρόπο με τον οποίο κάνει… αισθητή την παρουσία της στην κοινωνία. Δηλαδή σε εσωτερικό επίπεδο κρίνεται για το περιβάλλον εργασίας και τις προοπτικές των εργαζομένων, ενώ εξωτερικά, για την ποιότητα και την αποδοχή των προϊόντων και υπηρεσιών της, καθώς και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για χορηγίες, φιλανθρωπίες και δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Πως γίνονται οι μετρήσεις

Οι δείκτες απόδοσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τα οφέλη των επιχειρήσεων και των Οργανισμών από αυτήν, αποτελούν το ουσιαστικό μέρος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Οι δείκτες απόδοσης είναι συστήματα ιεράρχησης των επιχειρήσεων, ανάλογα με τον βαθμό της κοινωνικής τους υπευθυνότητας. Ένας δείκτης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με το εθνικό παρατηρητήριο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να μελετά τουλάχιστον τους παρακάτω 5 τομείς:

1. Θέση της επιχείρησης στην αγορά. Θα πρέπει δηλαδή να ερευνά τις συνθήκες ανταγωνισμού και την καταναλωτική συμπεριφορά, ενώ απαιτείται να γίνεται ειδική έρευνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

2. Περιβάλλον. Μελετάται η κατανάλωση ενέργειας, η χρήση νερού και οι τρόποι διαχείρισης των αποβλήτων που παράγει η επιχείρηση. Ή προστασία του περιβάλλοντος, με μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αζώτου, ραδιενέργειας, αποτελούν σημαντικά κριτήρια, ενώ αξιολογούνται τα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνονται, για την λειτουργία της επιχείρησης με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

3. Εργασία. Το περιβάλλον της εργασίας, αλλά και τα στοιχεία για το συνολικό εργατικό δυναμικό, με βάση το γένος, την φυλή, την ηλικία, την απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες, αποτελούν στοιχεία που μελετώνται. Άλλα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στις μετρήσεις, είναι ο αριθμός πιθανών ατυχημάτων, οι νομικές κυρώσεις σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας και «ίσων ευκαιριών», καθώς και τα πιθανά κρούσματα μη επαγγελματικής συμπεριφοράς. Κάποιες εξελίξεις στην εταιρεία, που μπορεί να επηρεάσουν το ανθρώπινο δυναμικό, όπως εξαγορές και συγχωνεύσεις , είναι ορισμένες ακόμη παράμετροι που αξιολογούνται.

4. Κοινωνία. Σε αυτόν τον τομέα, μετριέται η χρηματική αξία των χορηγήσεων και δωρεών, ως ποσοστό των κερδών προ φόρων, ενώ αξιολογείται και ο συνολικός χρόνος των εργαζομένων σε φιλανθρωπικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

5. Ηθική: Εξετάζονται επίσης στοιχεία σχετικά με φαινόμενα δωροδοκίας, διαφθοράς κ.ά.

Τα κριτήρια για την αποτελεσματικότητα των καλών πρακτικών, ελέγχονται για την αποτελεσματικότητα τους από διεθνή πρότυπα με άξονα τις παραπάνω επισημάνσεις. Οι δείκτες δίνουν επαρκή στοιχεία για την συγκριτική αξιολόγηση των επιχειρήσεων, ως προς τις επιδόσεις τους σε τομείς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Μέτρηση της απόδοσης

Η υιοθέτηση του δείκτη CRI (Corporate Responsibility Index) από το ινστιτούτο κοινωνικής ευθύνης αποτελεί τον πρώτο δείκτη μέτρησης της απόδοσης των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα.

Στόχος του δείκτη CRI είναι να παρέχει στις Ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, ένα αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης και σημείο αναφοράς για την αναγνώριση των επιδόσεων τους σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με βάση διεθνή κριτήρια.

Πιο αναλυτικά βάσει του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, ο δείκτης CRI μετράει την απόδοση των επιχειρήσεων και την επίδραση τους ως εξής:

Κοινωνία. Μετριέται η υποστήριξη του παρέχει σε πρωτοβουλίες των τοπικών και εθνικών κοινωνιών βοηθώντας στο χτίσιμο εποικοδομητικών σχέσεων με τις κοινωνίες αυτές και τη δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Περιβάλλον. Αξιολογούνται οι πολιτικές των επιχειρήσεων και των οργανισμών καθώς και οι ενέργειες τους για τον περιορισμό των δυσμενών επιδράσεων που εξασκεί στις κλιματικές αλλαγές.

Αγορά-Καταναλωτές. Αξιολογούνται οι επιδόσεις στις σχέσεις τους με τους πελάτες τους και την αγορά και στο κατά πόσο παρακολουθούν, κατανοούν και ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταλλασσόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Επιπλέον, μετράει ο τρόπος με τον οποίο πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες με υπευθυνότητα, σωστή ποιότητα και τιμές.

Εργαζόμενοι. Αξιολογούνται η συμπεριφορά και οι πολιτικές των επιχειρήσεων και των οργανισμών στα εργασιακά θέματα, όπως είναι η ασφάλεια, η υγιεινή, η ειλικρινής επικοινωνία και η δίκαιη μεταχείριση.

Πηγή: Εφημερίδα “ΚΑΡΦΙ”

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή