Ένας άντρας και μια γυναίκα σε στάση προφίλ. Η γυναίκα μπροστά και ο άντρας από πίσω κοιτάει το κινητό του.

☎️ Γραμμή Υποστήριξης Κήπος

Η λειτουργία της Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του Κέντρου Ημέρας Κ.Η.Π.Ο.Σ. του Φορέα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ΔΙΟΔΟΣ ΑμΚΕ αποτελεί έργο στα πλαίσια του προγράμματος ψυχολογικής υποστήριξης «Κανένας μόνος στην Πανδημία», υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και την εποπτεία της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Αργώ». Η λειτουργία της γραμμής ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2021 και συνεχίζει έως σήμερα.

Με βάση τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν από τη λειτουργία της γραμμής για τη χρονική περίοδο Ιανουάριος 2022 – Ιούλιος 2022 παρατηρείται ότι:

Όσο προχωράμε στην πανδημία, τόσο τα αιτήματα, όσο και οι πληθυσμιακές ομάδες δεν σχετίζονται πλέον συχνά γραμμικά με την εμπειρία του κορωνοϊού. Για παράδειγμα, τα αιτήματα πλέον σχετίζονται περισσότερο με δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων. Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και σε αιτήματα που δεν σχετίζονται αμιγώς με τον covid, παρατηρείται η παρουσία του κορωνοϊού ως επιβαρυντικού παράγοντα.

⇒ Παρατηρήθηκε υψηλό επίπεδο αισθήματος μοναξιάς στον γενικό πληθυσμό, με αποτέλεσμα να αναζητήσει ψυχοκοινωνική υποστήριξη για την ομαλότερη επανακοινωνικοποίησή του.

⇒ Κοινός παρονομαστής αρκετών από τις περιπτώσεις ανέργων που απευθύνθηκαν στο πρόγραμμα υπήρξε η αναβλητικότητά τους στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Φάνηκε ότι βασικός γενεσιουργός παράγοντας της αναβλητικότητάς τους ήταν η γενικότερη στασιμότητα λόγω της καραντίνας και η δυσκολία επανένταξης και επιστροφής στην αναζήτηση εργασίας.

⇒ Παρατηρήθηκαν υψηλά επίπεδα άγχους και θλίψης, τα οποία σε αρκετές από τις περιπτώσεις σχετίζονται με κοινωνική απομόνωση, δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, διαταραχές ύπνου και διατροφής εν μέσω καραντίνας.

Από την έναρξη του έτους (Ιανουάριος 2022) έως σήμερα, ο αριθμός των αιτούντων που απευθύνονται στη γραμμή για βοήθεια υπό το καθεστώς της πανδημίας προσεγγίζει τα 40 άτομα. Ιδιαίτερη κορύφωση παρατηρήθηκε κατά τους μήνες Μάρτιο (25,2%), Ιούλιο (21,6%) και Ιανουάριο (18%) .

Φύλο αιτούντων: Παρατηρείται στατιστικώς σημαντική ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των δύο φύλων (71,4% οι γυναίκες έναντι 28,6% των ανδρών). Δεδομένης της απουσίας στατιστικώς σημαντικής διαφοράς μέχρι και το τέλος του 2021 (50,7% το ποσοστό των γυναικών, 49,3% των ανδρών), οι γυναίκες φαίνεται πως αναζητούν ψυχοκοινωνική υποστήριξη ανεξαρτήτως διακυμάνσεων της πανδημικής κρίσης. Αντιθέτως, οι άνδρες έλαβαν υποστήριξη σε περιόδους έξαρσης της πανδημικής κρίσης και σπανιότερα σε φάσεις ύφεσης.

Ηλικία: Ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 40,6 έτη, με τον μικρότερο σε ηλικία ωφελούμενο του προγράμματος να είναι 21 ετών και τον μεγαλύτερο 79. Ο μέσος όρος φαίνεται να μειώθηκε σε σχέση με το έτος 2021 (49,8 έτη). Η μείωση του μέσου όρου ηλικίας συνάδει με τη μείωση των αμιγώς σχετικών αιτημάτων με τον Covid (νόσηση από Covid, ευπαθείς ομάδες , ηλικιωμένοι).

Πληθυσμιακές ομάδες συμμετεχόντων: Στη γραμμή απευθύνθηκαν κυρίως άνεργοι (32,4% των αιτημάτων). Ακολουθούν σε συχνότητα οι επαγγελματίες υγείας, κατά βάση νοσηλευτές (17,9%), καθώς και άτομα με χρόνια νοσήματα (14,3%).

Γεωγραφική κατανομή αιτημάτων: Το ποσοστό των ωφελούμενων του προγράμματος από τη Μαγνησία προσέγγισε το 78,6%, εκ των οποίων το 22,9% ήταν εκτός αστικού ιστού. Το 14,2% των αιτημάτων προερχόταν από το νομό Λαρίσης, ενώ το υπόλοιπο 7,2% ήταν αιτήματα εκτός Θεσσαλίας, τα οποία παραπέμφθηκαν στο αντίστοιχο πρόγραμμα της περιοχής τους.

Το στατιστικώς μεγάλο προβάδισμα της Μαγνησίας έναντι των άλλων νομών πιθανώς ερμηνεύεται από το γεγονός ότι το πρόγραμμα εδρεύει στην πόλη του Βόλου και εκ των πραγμάτων αυτό επικοινωνείται περισσότερο εντός της πόλης, παρά τις τακτικές ενέργειες δικτύωσης με φορείς των λοιπών τριών νομών.

Αποτέλεσμα αυτού και δεύτερη ερμηνεία θα μπορούσε να θεωρηθεί η δυσκολία μετακίνησης στον Βόλο για την πραγματοποίηση των συνεδριών και η συνεπακόλουθη εξ αποστάσεως διενέργειά τους, η οποία μπορεί να λειτουργεί ως αντικίνητρο για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Οι υπηρεσίες του προγράμματος απευθύνονται:

  • Σε νοσούντες και νοσήσαντες από τη λοίμωξη Covid-19, τους οικείους αυτών, καθώς και συγγενείς θανόντων.
  • Στους εργαζόμενους των μονάδων υγείας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και, πιο συγκεκριμένα, στα πέντε νοσοκομεία της Περιφέρειας (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο», Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων), στα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία των αντίστοιχων Νομών.
  • Σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, χρόνιες παθήσεις (όπως άτομα με διαβήτη, καρκίνο, νεφροπάθεια, σκλήρυνση κατά πλάκας) και τις οικογένειές τους.
  • Σε ανέργους.

Από τους επαγγελματίες της γραμμής παρέχονται:

  • Ψυχολογική, κοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη, μέσω ατομικών συνεδριών.
  • Σεμινάρια/εκπαίδευση επαγγελματιών στις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, το άγχος και το στρες, το μετατραυματικό στρες και την επαγγελματική εξουθένωση.
  • Ομάδες ψυχοθεραπείας για τους επαγγελματίες υγείας, τους ανέργους και σε άτομα με χρόνιες παθήσεις.
  • Ενημέρωση για τα κοινωνικά δικαιώματα των ανωτέρω πληθυσμών.

Η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να συμμετέχει στο πρόγραμμα:

– Επικοινωνεί ο ίδιος τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά (τηλ: 2421 031993 & 693 670 8485, e-mail: grammi_covid19@diodo.gr).

– Αναφέρει το αίτημά του, κρατώντας, αν επιθυμεί, την ανωνυμία του.

– Ακολουθεί μία πρώτη τηλεφωνική ή διά ζώσης συνάντηση με επαγγελματία ψυχικής υγείας και, εφόσον υπάρχει ανάγκη, παρέχεται ένας κύκλος ψυχοθεραπευτικών συνεδριών, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή γίνεται παραπομπή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Η υπηρεσία παρέχεται ανώνυμα, εμπιστευτικά και διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η υποστήριξη παρέχεται μέσω ψηφιακών εφαρμογών, μέσω τηλεφώνου ή/και δια ζώσης. Η δυνατότητα επιλογής αφήνεται στους εξυπηρετούμενους.

Στελέχωση της Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Covid-19 της «ΔΙΟΔΟΣ ΑμΚΕ»:

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από 2 ψυχολόγους (Φοίβη Αναγνώστου και Θεοδώρα Γεωργατζή) και 2 κοινωνικούς λειτουργούς (Απόστολος Αθανασίου και Παναγιώτα Παπαντωνίου).

❗️ Στοιχεία επικοινωνίας: Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν μέσω τηλεφωνικής, διαδικτυακής και διά ζώσης επικοινωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά (Δευτέρα – Κυριακή) 9.00 – 21.00 με τους εξής τρόπους: Τηλ. 24210 31993, 6936 708485. Γραμμή Υποστήριξης Κήπος. Γραμμή Covid-19 Κ.Η.Π.Ο.Σ. Γραμμή Covid-19 Κ.Η.Π.Ο.Σ. Γραμμή Υποστήριξης Κήπος

Πηγή: e-thessalia.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή