Ο Γιώργος Σταμάτης και τίτλος άρθρου

Η πανδημία του κορωνοϊού μας ώθησε -κυριολεκτικά υπό την πίεση του χρόνου- να επαναπροσδιορίσουμε προτεραιότητες, να θέσουμε νέες, να επιταχύνουμε διαδικασίες και να «απαλλαγούμε» από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

Παρά ταύτα, ο εθνικός στόχος για ένα «ευέλικτο κράτος στο πλευρό των πολιτών» συνέχισε να είναι ο κεντρικός άξονας της πολιτικής διακυβέρνησης, ώστε όσοι ζουν στη χώρα μας να λαμβάνουν εγκαίρως και αξιοπρεπώς όσα δικαιούνται, αλλά και για να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους στην Πολιτεία.

Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πιο αδύναμων συμπολιτών μας τέθηκαν στην κορυφή της ατζέντας. Παράλληλα, όμως, έπρεπε να πείσουμε ότι για εμάς η «στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων» δεν είναι κοινότοπη φράση, αλλά ένα ουσιαστικό και ρεαλιστικό σχέδιο δράσης.

Με αυτή την πρόκληση ως οδηγό και παρά τα «εμπόδια» που προκάλεσε η υγειονομική κρίση, επικεντρωθήκαμε στην καταπολέμηση της φτώχειας και την εξάλειψη των κοινωνικών διακρίσεων, μπορώντας σήμερα να μιλάμε -με αριθμούς, στοιχεία και δεδομένα- για αληθινό, κοινωνικό έργο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η προσφορά δια του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), ο ρόλος του οποίου είναι κομβικής σημασίας, καθώς υποστηρίζει σύγχρονες δράσεις σχετικά με τη συλλογή, την αποθήκευση και τη διανομή επισιτιστικών προϊόντων και όχι μόνο.

Μην επιτρέποντας να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους του Τ.Ε.Β.Α., ουδείς στερείται είδη που είναι απαραίτητα για την επιβίωσή του.

Περίπου 400.000 άτομα, ανά μήνα, ωφελούνται, λαμβάνοντας -ανάμεσα σε άλλα- κρέατα, πουλερικά, γαλακτοκομικά, λαχανικά, φρούτα, βρεφικές τροφές, είδη προσωπικής υγιεινής για γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους, όπως και μέσα αυτοπροστασίας από την Covid-19.

Πώς;  Με ένα λογισμικό (το οποίο αποτελεί ελληνική καινοτομία και η χρησιμότητά του έχει αναγνωριστεί από τους επίσημους αξιολογητές του Προγράμματος), στο οποίο εισάγονται τα στοιχεία όλων των ωφελουμένων, επικαιροποιημένων ανά μήνα, όλες οι εισροές προϊόντων, ανά είδος και ποσότητα, σε κάθε Κοινωνική Σύμπραξη. Έπειτα, με τη χρήση φίλτρων επιλέγεται η βέλτιστη μεθοδολογία έκαστης διανομής, προς τον σκοπό της μεγαλύτερης απορρόφησης των διαθέσιμων προϊόντων από τους ωφελούμενους.

Eπιπλέον, με την πολύτιμη συνδρομή των Κοινωνικών Συμπράξεων, τα πακέτα διαμορφώνονται, κάθε φορά, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σύνθεση των νοικοκυριών.

Ωστόσο, επειδή μέριμνά μας δεν ήταν ποτέ η κοινή διάθεση ειδών ανάγκης, αλλά και η διασφάλιση της ποιότητας αυτών, τον Σεπτέμβριο 2020, το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. -ως Διαχειριστική Αρχή του Τ.Ε.Β.Α.- σύνηψε σύμβαση με το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με αντικείμενο:

⮚ Την αξιολόγηση των τροφίμων που διανέμονται στους Ωφελούμενους

⮚ Την δημιουργία καταλόγου με ειδικές προτάσεις ως προς το περιεχόμενο των προς διανομή τροφίμων ανά ωφελούμενο και την αναλογία κάθε κατηγορίας-ομάδας τροφίμων, με γνώμονα την ισορροπημένη διατροφή και

⮚ Την πραγματοποίηση επιτόπιων επιθεωρήσεων στις δομές των Κοινωνικών Συμπράξεων, τη διενέργεια δειγματοληψιών των διανεμομένων τροφίμων, τον εργαστηριακό έλεγχο των δειγμάτων και την έκδοση αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων.

Μολαταύτα, η αλληλεγγύη και η κοινωνική προσφορά προς τους οικονομικά ασθενείς συμπολίτες μας δεν σταματούν ούτε σε αυτό το σημείο. Προσπαθούμε για την πλήρη ψυχοκοινωνική ενσωμάτωσή τους, παρέχοντας υπηρεσίες ενημέρωσης και ενδυνάμωσής τους. Στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΒΥΣ του Τ.Ε.Β.Α., οι ωφελούμενοι δικαιούνται (ατομική ή ομαδική) συμβουλευτική ως προς την υγιεινή διατροφή και τη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού, νομική και λογιστική συμβουλευτική, κοινωνικό φροντιστήριο, ενώ μπορούν επίσης να παρακολουθούν και να συμμετέχουν σε σεμινάρια, εργαστήρια, ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις και αθλητικές δραστηριότητες. Ακόμη, μέσω της Διαχειριστικής Αρχής, ζητήθηκε από τις Κοινωνικές Συμπράξεις ο σχεδιασμός συνοδευτικών μέτρων αναφορικά με τις συνθήκες ζωής, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί εξ αιτίας του κορωνοϊού.

Εν τούτοις, δεν επαναπαυόμαστε. Συνεχίζουμε μέχρις ότου η αντιμετώπιση της στέρησης υλικών αγαθών και η κοινωνική ένταξη να πάψουν να είναι ζητούμενα για μία μερίδα των πολιτών. Γι’ αυτόν τον λόγο, στο ΕΣΠΑ 2021-2027, το Τ.Ε.Β.Α. θα συνεχίσει τη λειτουργία του εντασσόμενο στο τομεακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και στην Ειδική Προτεραιότητα «Επισιτιστική Βοήθεια και Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης», με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με συγκεκριμένη στόχευση, αλλά για σημαντικό μέρος του πλέγματος βελτίωσης της ποιότητας ζωής στη χώρα και κεντρικό πυλώνα της κοινωνικής και προνοιακής πολιτικής της κυβέρνησης, που προσανατολίζεται στα ίσα κοινωνικά δικαιώματα και τη πλήρη υποστήριξη των απόρων και εν γένει όσων διαβιούν σε κίνδυνο ακραίας φτώχειας.

Σήμερα, όλοι μας οφείλουμε με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, να ανταποκρινόμαστε καθημερινά στις ανάγκες της κοινωνίας και των πιο ευάλωτων στρωμάτων της, ιδίως μέσα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες της πανδημικής κρίσης για να μην μείνει κανείς πίσω.

Δίνοντας μια δύσκολη μάχη και στο μέτωπο της κοινωνικής πρόνοιας, όπου με ευελιξία, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα αξιοποιούμε πλήρως το ΤΕΒΑ, ώστε το κάθε ευρώ που διαθέτει το πρόγραμμα να φθάσει στις πλέον ευάλωτες κατηγορίες των συμπολιτών μας.

* Άρθρο του Γιώργου Σταμάτη, Γενικού Γραμματέα Κοιν. Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για το Ελλάδα 24

Πηγή: ellada24.gr

 

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή