Δέντρα

Στην ατμόσφαιρα υπάρχει τόσο διοξείδιο του άνθρακα που ούτε τα δέντρα δεν μπορούν πλέον να βοηθήσουν. Ακόμα και αν καλύψουμε ολόκληρες τις ΗΠΑ με δέντρα, θα καταφέρουμε να δεσμεύσουμε μόνο το 10% του CO2 που εκπέμπουμε ετησίως. Οι άνθρωποι εκπέμπουν κάθε χρόνο περίπου 30 έως 40 δισεκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Τα πράγματα …

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή