παραμύθια

“Μόνο με παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι “ (Γ.Τσαρούχης)

Άραγε τα παραμύθια έχουνε μόνο διασκεδαστικό χαρακτήρα;
Αναπτύσσουν μαθησιακές δεξιότητες;

Η απάντηση είναι ότι τα παραμύθια λοιπόν, αναπτύσσουν μαθησιακές δεξιότητες σε όλες τις ηλικίες.

Αναλυτικά στη Προσχολική ηλικία τα παιδιά που ασχολούνται με τα παραμύθια μπορούν πιο εύκολα να:

 • Διαχωρίζουν τη γραφή από τη ζωγραφική
 • Μαθαίνουν να σηματοδοτούν σύμβολα όπως λέξεις και εικόνες
 • Ενισχύουν την συγκέντρωση και την μνήμη
 • Εκπαιδεύονται στην έννοια της ομοιοκαταληξίας
 • Παράγουν ολοκληρωμένες προτάσεις με Υποκείμενο-Ρήμα-Αντικείμενο
 • Μαθαίνουν έννοιες όπως φρούτα και λαχανικά

Στη σχολική ηλικία οι μαθησιακές δεξιότητες που μπορούν να αναπτυχθούν στα παιδιά μέσω του παραμυθιού είναι:

 • Ενισχύουν τον μηχανισμό της ανάγνωσης και της ορθογραφίας
 • Βελτιώνουν τον ρυθμό και την ταχύτητα της ανάγνωσης
 • Εμπλουτίζουν την κατανόηση του κειμένου
 • Ενθαρρύνουν την φαντασία του παιδιού
 • Βελτιώνουν τη γραφή, καθώς τα παιδιά μαθαίνουν σημεία στίξης, τηρούν τις αποστάσεις μεταξύ λέξεων και μαθαίνουν τα διπλά σύμφωνα,

Τέλος, στην εφηβική ηλικία το παραμύθι είναι ο προπομπός για την εύκολη μετάβαση του παιδιού στη λογοτεχνία. Κάποιες δεξιότητες που αναπτύσσονται στους έφηβους είναι:

 • Ενισχύεται η κριτική-εναλλακτική σκέψη
 • Βελτιώνεται ο γραπτός αφηγηματικό λόγο, καθώς εισάγει τα μέρη της έκθεσης(Πρόλογος- Κυρίως θέμα-Επίλογος)
 • Ξεχωρίζει το παιδί τις μεταφορές από την κυριολεξία και το αντίστροφο
 • Πραγματοποιείται η εκμάθηση των μερών του λόγου (Ρήματα-Ουσιαστικά- Αντωνυμίες κτλ)

Να μην ξεχνάτε, να πηγαίνετε μαζί με το παιδί σας στο βιβλιοπωλείο και να το αφήνετε να διαλέγει μόνο του το παραμύθι που προτιμά!

Αφήστε σχόλιο