προσομοίωση αυτόνομου αυτοκινήτου σε δρόμο με κανονικά αυτοκίνητα

Αυτόνομα Αυτοκίνητα το 2020

Από επιστημονική φαντασία, τα αυτόνομα αυτοκίνητα δεν θα αργήσουν να γίνουν πραγματικότητα.

Χάρη και στις πρόσφατες εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα είναι η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη και οι υπολογιστές υψηλών επιδόσεων, τα αυτόνομα αυτοκίνητα αναμένεται να διατεθούν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2020.

Πολλά είναι τα οφέλη τους, αλλά και οι προκλήσεις τους.

Τα οφέλη για τους πολίτες

Ασφαλέστεροι δρόμοι – Τα τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ, με ποσοστό 95%, υπεισέρχονται σε κάποιο ανθρώπινο σφάλμα και κοστίζουν τη ζωή σε χιλιάδες άτομα κάθε χρόνο. Σύμφωνα με μελέτη του ΕΕ, ο ερχομός των μη επανδρωμένων αυτοκίνητων και φορτηγών μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των ατυχημάτων και να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια.

Προστασία του περιβάλλοντος – Θα περιοριστεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρυπών.

Καλύτερη πρόσβαση – Θα αυξηθεί η πρόσβαση στην κινητικότητα, για άτομα που δεν μπορούν να οδηγήσουν. Όπως για παράδειγμα οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Νέες θέσεις εργασίας – Η αγορά των αυτόνομων οχημάτων αναμένεται να αυξηθεί θεαματικά, ως εκ τούτου θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, αποκομίζοντας κέρδη 620 δις ευρώ για την αυτοκινητοβιομηχανία της ΕΕ μέχρι το 2025 και 180 δις ευρώ για τον κλάδο της ηλεκτρονικής.

Υπάρχουν όμως και προκλήσεις

Οδική ασφάλεια: εφόσον τα μη επανδρωμένα οχήματα πρέπει να χρησιμοποιούν τους ίδιους δρόμους που χρησιμοποιούν τα μη αυτόνομα οχήματα, οι πεζοί και οι ποδηλάτες, είναι αναγκαία η επιβολή κατάλληλων μέτρων ασφαλείας και η εναρμόνιση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας σε επίπεδο ΕΕ.

Επεξεργασία δεδομένων: οι κανόνες προστασίας δεδομένων της ΕΕ ισχύουν και για τον κλάδο αυτοματοποίησης, παρότι δεν έχουν ακόμα ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα για την εγγύηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και την προστασία των αυτόνομων οχημάτων έναντι κυβερνοεπιθέσεων.

Υποδομές: είναι απαραίτητες οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να αναπτυχθεί η κατάλληλη τεχνολογία και υποδομή.

Ζητήματα ευθύνης: η μεταβίβαση των καθηκόντων οδήγησης από τους οδηγούς σε αυτόνομες τεχνολογίες απαιτεί την προσαρμογή των ευρωπαϊκών νομοθετικών διατάξεων περί ευθύνης που καθορίζουν, μεταξύ άλλων, ποιος είναι υπεύθυνος σε περίπτωση ατυχήματος: ο οδηγός ή ο κατασκευαστής;

Ηθικά ζητήματα: τα αυτόνομα οχήματα πρέπει να σεβαστούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελευθερία επιλογής. Η διαδικασία σύνταξης των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται σε εξέλιξη, ενδέχεται όμως να χρειαστούν ειδικές προδιαγραφές.

Τι κάνει η ΕΕ;

Σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξέδωσε μία έκθεση, προκειμένου να διασφαλίσει κοινούς κανόνες.

Μεταξύ άλλων, στην έκθεση υπογραμμίζονται τα ακόλουθα:

1. Η νομοθεσία και οι πολιτικές της ΕΕ που αφορούν τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα πρέπει να καλύπτουν κάθε τρόπο μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, των πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας, των ελαφρών σιδηροδρομικών συστημάτων αλλά και των τηλεκατευθυνόμενων ελικοπτέρων που μεταφέρουν αγαθά.

2. Οι προσπάθειες τυποποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο χρειάζονται περαιτέρω συντονισμό για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας των οχημάτων πέρα από τα σύνορα.

3. Τα συστήματα καταγραφής δεδομένων πρέπει να είναι υποχρεωτικά στα αυτόνομα οχήματα για τη βελτίωση της ποιότητας των διερευνήσεων ατυχημάτων και την αντιμετώπιση ζητημάτων ανάληψης ευθύνης.

4. Είναι αναγκαία η ταχεία θέσπιση κατάλληλων κανόνων δεοντολογίας και προστασίας δεδομένων στον κλάδο της αυτοματοποίησης προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στα μη επανδρωμένα οχήματα.

5. Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων που να επιτρέπουν την πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα.

Επίπεδα αυτοματισμού και χρονοδιάγραμμα

Σημειώνεται πως τα αυτοματοποιημένα αυτοκίνητα είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συστήματα GPS, ενσωματωμένες κάμερες, δορυφορικούς δέκτες και ραντάρ.

Πηγή: www.philenews.com

Σχετικά με τον συντάκτη

Με Άλλα Μάτια
Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο