Χρωματιστά χάρτινα σκίτσα ατόμων με και χωρίς αναπηρία σε μαύρο φόντο

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γιώργος Σταμάτης αποφάσισε η σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την ανεξάρτητη διαβίωση και συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα, όπως το άρθρο 19 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες υπαγορεύει.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η εκπόνηση πορίσματος για την κατάρτιση νέας στρατηγικής για την ανεξάρτητη διαβίωση και συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα. Στο πόρισμα της Ομάδας Εργασίας θα αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και οι βασικές συνιστώσες για την υλοποίηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής.

Η ομάδα εργασίας θα εξετάσει τα εξής:

Α. τη στήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία εντός της κοινότητας μέσω:

i) της δημιουργίας δομών και υπηρεσιών εξατομικευμένης υποστήριξης και φροντίδας και ii) της διασφάλισης καθολικής πρόσβασης σε όλους τους τομείς.

Ως προς το i), θα διερευνηθεί η δημιουργία και ανάπτυξη τοπικά ολοκληρωμένων δικτύων δομών και υπηρεσιών υποστήριξης, φροντίδας, και προαγωγής της ανεξάρτητης διαβίωσης και συμπερίληψης στην κοινότητα των ατόμων με αναπηρία.

Ως προς το ii) θα διερευνηθούν τα εξής:

  • η πρόσβαση στο φυσικό, δομημένο και ψηφιακό περιβάλλον, στις μεταφορέςκαι επικοινωνίες
  • η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας
  • η πρόσβαση σε υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης, εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • η πρόσβαση σε υπηρεσίες απασχόλησης και στην εργασία
  • η πρόσβαση σε τεχνικά βοηθήματα και εξοπλισμό (κ.λπ.)

Β. την ανάπτυξη διαφορετικών τύπων/δομών διαβίωσης (ανεξάρτητη διαβίωση, υποστηριζόμενη διαβίωση, διαβίωση αυξημένης φροντίδας κ.λπ.) εντός της κοινότητας, που διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, την ατομική αυτονομία και την ασφάλεια των ατόμων με αναπηρία, βάσει των προσωπικών επιλογών τους και των δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης που διαθέτουν.

Γ. τη λήψη μέτρων για την ανάσχεση της ζήτησης για ιδρυματική φροντίδα.

Δ. την ενίσχυση της αποϊδρυματοποίησης των ατόμων με αναπηρία.

Η διάρκεια της ομάδας εργασίας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και στο τέλος του τετραμήνου θα παραδώσει το πόρισμα πάνω στο οποίο θα βασιστεί η στρατηγική για την ανεξάρτητη διαβίωση και συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα.

♦ Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1) Γεώργιο Σταμάτη του Αναστασίου, Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ως Πρόεδρο,
2) Ιωάννη Βαρδακαστάνη του Δημητρίου, πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία ΕΣΑΜΕΑ,
3) Νεκτάριο Φαρμάκη του Αθανασίου, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας,
4) Δημήτριο Παπαστεργίου του Κωνσταντίνου, Δήμαρχο Τρικκαίων και πρόεδρο της Κεντρικής ένωσης Δήμων Ελλάδας,
5) Αθηνά Διακουμάκου του Παναγιώτη, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
6) Μαρίλυ Χριστοφή του Σπυρίδωνα, ΄Β Αντιπρόεδρο της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας,
7) Άννα Παπαδοπούλου του Αντωνίου, μετακλητή συνεργάτης στο Γραφείο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, πολιτικός επιστήμονας.
8) Κωνσταντίνο Μεγαρίτη του Θεοδώρου, νομικός,
9) Ευαγγελία Ζέρβα του Κωνσταντίνου, υπάλληλο Τμήματος Ενίσχυσης Οικογενειακής Συνοχής, με διάθεση στο γραφείο Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής νΑλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας,
10) Αγαθή Καρρά του Αθανασίου, μετακλητή συνεργάτης στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας, νομικός.

♦ Ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας δύναται να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της εκπροσώπους Υπουργείων, ΝΠΔΔ, κοινωνικών εταίρων, ερευνητικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και γενικότερα νομικές οντότητες που έχουν ως σκοπό την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις για να διαμορφώσουν ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση αυτού του τομέα στη χώρα, αλλά και για τις προοπτικές του, ώστε να συμβάλλουν στην εκπόνηση του εν λόγο σχεδίου δράσης.

Οι συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας πραγματοποιούνται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας και δύνανται να πραγματοποιούνται με τη χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου.

Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέα της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή