• Αρχική
  • e-learning
  • Συμπίεση και Αποσυμπίεση αρχείων στα Windows χωρίς πρόγραμμα.
Γραφείο με ηλεκτρονικό υπολογιστή

Οι παρακάτω οδηγίες έχουν προσαρμοστεί και απευθύνονται σε χειριστές Η/Υ με προβλήματα όρασης.

Πολλά από τα αρχεία που κατεβάζουμε από το διαδίκτυο είναι σε συμπιεσμένη μορφή. Αυτό συμβαίνει γιατί, ειδικά για κείμενα, συμπιέζοντας τα ο χώρος που απαιτείται είναι πολύ λιγότερος. Το ίδιο ισχύει και αν θέλουμε να στείλουμε μερικά κείμενα πχ. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Είναι πολύ καλύτερο να τα στείλουμε σε ένα συμπιεσμένο αρχείο.

Τι συμβαίνει αν έχουμε κάποιο συμπιεσμένο αρχείο ή θέλουμε να συμπιέσουμε κάποια και δεν έχουμε εγκαταστήσει κάποιο εξειδικευμένο πρόγραμμα στον υπολογιστή μας;

Εάν τα συμπιεσμένα αρχεία είναι μορφής .zip ή .rar τότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.

Για την αποσυμπίεση ακολουθούμε τα επόμενα βήματα :

1. Επιλέγουμε το συμπιεσμένο αρχείο.

2. Πατάμε το Application key (πλήκτρο δεξιού κλικ ποντικιού)

3. Με το κάτω βέλος επιλέγουμε την εντολή Εξαγωγή όλων και πατάμε Enter.

4. Στην οθόνη που εμφανίζεται, μας ενημερώνει σε ποιον φάκελο θα γίνει η αποσυμπίεση. Πατώντας το πλήκτρο Tab μας έει Αναζήτηση. Αν θέλουμε να αλλάξουμε φάκελο πατάμε το διάστημα η Enter και κάνουμε τα εξής :

a. Πατάμε δυο φορές το πλήκτρο Tab μέχρι να βρεθούμε στην λίστα με τα εικονίδια.

b. Με το κάτω βέλος επιλέγουμε το εικονίδιο και αν είναι συνεπτυγμένο, πατάμε δεξιό βέλος και συνεχίζουμε μέχρι να βρούμε τον φάκελο στον οποίο θα γίνει η αποσυμπίεση.

c. Αν δεν υπάρχει ο φάκελος, πάμε και επιλέγουμε τον χώρο που θα τον δημιουργήσουμε, πχ. Αυτός ο υπολογιστής – Τοπικός δίσκος και αφού πατήσουμε δεξιό βέλος, πατάμε το Tab και μας λέει δημιουργία φακέλου. Πατάμε διάστημα, πληκτρολογούμε το όνομα του φακέλου και πατάμε Enter.

d. Είτε επιλέξαμε τον φάκελο είτε τον δημιουργήσαμε, πατάμε το Tab μέχρι να ακούσουμε Εξαγωγή και πατάμε διάστημα.

5. Στην επόμενη οθόνη εμφανίζει τα αρχεία που έχουν εξαχθεί μέσα στον φάκελο.

6. Πατάμε τα πλήκτρα Alt και F4 για να κλείσουμε το παράθυρο.

Για να συμπιέσουμε αρχεία ή φάκελο κάνουμε τα εξής :

1. Επιλέγουμε τον φάκελο. Αν πρόκειται για πολλαπλά αρχεία, επιλέγουμε αυτά που θέλουμε.

2. Πατάμε το Application key (δεξιό κλικ ποντικιού).

3. Επιλέγουμε Αποστολή προς και κατόπιν Συμπιεσμένος φάκελος μορφής zip.

4. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα δημιουργείται το συμπιεσμένο αρχείο μέσα στον φάκελο όπου είναι τα αρχεία η ο φάκελος που επιλέξαμε.

 

Σχετικά με τον συντάκτη

Εκπαιδευτής Η/Υ για άτομα με πρόβλημα όρασης.

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή