Τα λογότυπα της ΑΑΔΕ και της ΕΣΑμεΑ

Επιστολή διαμαρτυρίας από την ΕΣΑμεΑ

Επιστολή διαμαρτυρίας για τη μη εφαρμογή Υπουργικής Απόφασης, που αφορά στην εξαίρεση των προνοιακών παροχών σε χρήμα που δίνονται σε άτομα με αναπηρία από τα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού χαρακτήρα, απέστειλε η ΕΣΑμεΑ στην ΑΑΔΕ.

Για χιλιοστή φορά τονίζεται ότι τα επιδόματα αναπηρίας δίνονται στα άτομα με αναπηρία για την αντιμετώπιση του πρόσθετου κόστους διαβίωσης που προκύπτει από την αναπηρία τους. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εισόδημα, όπως προκύπτει και από το άρθρο 11 της υπ΄ αριθμ. Υπουργικής Απόφασης Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5855/2018 τευχ. Β΄ και αναφέρει: «Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και επομένως δεν φορολογούνται. Επιπλέον το ποσό προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή κράτηση χαρτοσήμου, δεν κατάσχεται, ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα».

Η ΕΣΑμεΑ ζητά από την ΑΑΔΕ να καταχωρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα που δίνονται στα άτομα με αναπηρία στους κωδικούς 781 – 782, ώστε να μην προσμετρούνται στο συνολικό εισόδημα και να μην γίνεται καταστρατήγηση της προαναφερόμενης διάταξης, σύμφωνα με την οποία οι προνοιακές παροχές δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού χαρακτήρα.

Αυτό πρέπει να γίνει ΤΩΡΑ, ώστε να πάψει επιτέλους η ταλαιπωρία των ατόμων με αναπηρία!

Η επιστολή

Αθήνα: 05/04/2019
Αρ. Πρωτ.: 631

ΠΡΟΣ:
κ. Γ. Πιτσιλή, Διοικητή ΑΑΔΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
– Γραφείο Υπουργού Οικονομικών, κ. Ε. Τσακαλώτου
– Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Γ. Χουλιαράκη
– Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, κ. Κ. Σπηλιωτόπουλου
– Φορείς Μέλη ΕΣΑμεΑ

Διαμαρτυρία της ΕΣΑμεΑ σχετικά με τη μη εφαρμογή Υπουργικής Απόφασης, η οποία αφορά στην εξαίρεση των προνοιακών παροχών σε χρήμα των ατόμων με αναπηρία από τους κωδικούς τον εντύπου Ε1 για τα εισοδήματα του έτους 2018

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) που αποτελεί τον τριτοβάθμιο φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, με το παρόν επιθυμεί να θέσει υπόψη σας, τα προβλήματα που έχουν προκύψει αναφορικά με τη μη εφαρμογή Υπουργικής Απόφασης, για την εξαίρεση των προνοιακών παροχών σε χρήμα που δίνονται σε άτομα με αναπηρία από τα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού χαρακτήρα.

Είναι ευρέως γνωστό, ότι τα επιδόματα αναπηρίας δίνονται στα άτομα με αναπηρία για την αντιμετώπιση του πρόσθετου κόστους διαβίωσης που προκύπτει από την αναπηρία και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εισόδημα, όπως προκύπτει και από το άρθρο 11 της υπ΄ αριθμ. Υπουργικής Απόφασης Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5855/2018 τευχ.Β΄ και αναφέρει: «Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και επομένως δεν φορολογούνται. Επιπλέον το ποσό προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή κράτηση χαρτοσήμου, δεν κατάσχεται, ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα».

Κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης όμως, τα προνοιακά επιδόματα, σύμφωνα με οδηγία της ΑΑΔΕ, καταχωρούνται σε συγκεκριμένους κωδικούς (όπως στους κωδικούς 659-660, 619-620, 657-658, 617-618), τα ποσά των οποίων προσμετρούνται στο εισόδημα, με αποτέλεσμα, τα άτομα με αναπηρία να μην μπορούν να κάνουν χρήση των κοινωνικών παροχών που δικαιούνται.

Ως εκ τούτου, ζητάμε να προβείτε στις απαραίτητες ρυθμίσεις για να καταχωρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα που δίνονται στα άτομα με αναπηρία στους κωδικούς 781 – 782, ώστε να μην προσμετρούνται στο συνολικό εισόδημα και να μην γίνεται καταστρατήγηση της προαναφερόμενης διάταξης, σύμφωνα με την οποία οι προνοιακές παροχές δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού χαρακτήρα.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας
Ι. Λυμβαίος

Πηγή: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή