Τετραμελής Οικογένεια σε χάρτινη απεικόνιση και δυο χέρια να την περικλείουν δεξιά και αριστερά

Διεύρυνση εφαρμογής του θεσμού και σε περιπτώσεις ανηλίκων χωρίς σωματική ή ψυχική αναπηρία

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ήδη από το 2020, με την Ειδική Έκθεση «Από το ίδρυμα στην κοινότητα: Εναλλακτική φροντίδα ευάλωτων παιδιών και υποστήριξη οικογενειών» επεσήμανε ότι «ο περιορισμός της επαγγελματικής αναδοχής μόνο στις περιπτώσεις παιδιών με αναπηρία ή σοβαρές ψυχικές διαταραχές μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4538, ενδέχεται να στερήσει το σύστημα και τα παιδιά από επαγγελματίες αναδόχους που μπορούν άμεσα να παρέμβουν και να υποστηρίξουν την οικογένεια, σε κρίσιμο στάδιο για την πρόληψη της τοποθέτησης σε ίδρυμα, ιδίως σε ορισμένα ήδη αναδοχής όπως είναι η επείγουσα αναδοχή παιδιών λόγω απομάκρυνσής τους σε συνέχεια διαπίστωσης κακοποίησης ή παραμέλησης ή η βραχυπρόθεσμη αναδοχή ή η αναδοχή ανακούφισης.»

Ομοίως, σε παρατηρήσεις προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής Υιοθεσίας (ΕΣΑνΥ) ενόψει της επικείμενης έκδοσης ΚΥΑ σχετικά με την επαγγελματική αναδοχή, η Αρχή εξέφρασε προβληματισμό για το προτεινόμενο εύρος εφαρμογής του θεσμού αποκλειστικά με περιπτώσεις ανηλίκων « … με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 67% ή ψυχική πάθηση, συμπεριλαμβανομένων νοητικών ή και αναπτυξιακών διαταραχών, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%», λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των παιδιών που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τον θεσμό και την επιτακτική ανάγκη προώθησης της αποϊδρυματοποίησης.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποδέχτηκε την πρόταση του Συνηγόρου για διεύρυνση εφαρμογής του θεσμού, με την τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4538/2018 με το άρθρο 58 παρ.3 του ν. 4997/2022, βάσει της οποίας η δυνατότητα τοποθέτησης σε επαγγελματική αναδοχή επεκτείνεται και σε περιπτώσεις ανηλίκων χωρίς σωματική ή ψυχική αναπηρία.

Πηγή: www.lawspot.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή