Το δικαστικό μέγαρο με ράμπα στην είσοδό του

Πρόσφατα ο τυφλός δικηγόρος και μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Βαγγέλης Αυγουλάς, είχε διαδοχικές συναντήσεις με τη βουλευτή και τομεάρχη δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ κα Μιλένα Αποστολάκη και με τον βουλευτή και τομεάρχη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του κόμματος κ. Παύλο Χρηστίδη.

Στις συναντήσεις αυτές ο κύριος Αυγουλάς ενημέρωσε τους βουλευτές μεταξύ άλλων, αναλυτικά για τις διεκδικήσεις των ανάπηρων δικηγόρων, την εκκίνηση λειτουργίας του Πανελλαδικού Μητρώου των Ανάπηρων Δικηγόρων καθώς και για τα προβλήματα προσβασιμότητας γενικά των ανάπηρων πολιτών στους χώρους και στις διαδικασίες της δικαιοσύνης.

Οι δύο βουλευτές κατέθεσαν άμεσα ερώτηση στον υπουργό δικαιοσύνης με θέμα: «Ομάδα Εργασίας για την βελτίωση της προσβασιμότητας στα Δικαστικά Κτήρια»

Η ερώτηση των κ.κ. Αποστολάκη και Χρηστίδη αναφέρει τα εξής:

« Με την από 28-06-2022 με αριθ. πρωτ.: 26957 Απόφαση του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η ομάδα εργασίας για την βελτίωση της προσβασιμότητας και την εξασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας στα Δικαστικά Κτήρια, η οποία αποτελείτο από τον τότε Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Υφυπουργού Δικαιοσύνης ως Πρόεδρο, συνεργάτες του Υπουργού, Υφυπουργού και του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης ως μέλη, καθώς και την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ειδικών Νομικών Ζητημάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Απονομής Χάριτος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του ίδιου Υπουργείου, ενώ στην συνέχεια κατόπιν διορθωτικής προσκλήσεως του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, προστέθηκαν στην ομάδα εργασίας δύο εκπρόσωποι της.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση αντικείμενο των εργασιών της ομάδας ήταν η εξέταση του θεσμικού πλαισίου προσβασιμότητας στα Δικαστικά Κτήρια της Χώρας με σκοπό την εξασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας σε αυτά από τους πολίτες.

Στην ίδια απόφαση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην επιτακτική ανάγκη για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα Δικαστικά Κτήρια και την εξασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας σε αυτά στο πλαίσιο συνεργασίας του αρμόδιου Υπουργείου Δικαιοσύνης με τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Η ομάδα εργασίας ανέλαβε τα καθήκοντά της ξεκινώντας την πραγματοποίηση συνεδριάσεων έχοντας ως προσανατολισμό την ικανοποίηση ενός διαχρονικού αιτήματος για την ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη των ατόμων με αναπηρία, που κάθε κράτος δικαίου οφείλει όχι απλώς να σέβεται, αλλά και να πράττει τα μέγιστα για την καλύτερη δυνατή εκπλήρωσή του. Οι συνεδριάσεις όμως της επιτροπής διακόπηκαν μετά την προκήρυξη των εθνικών εκλογών του Μάϊου του 2023 και έκτοτε δεν έχει συνεδριάσει, χωρίς μάλιστα να έχει συντάξει ή καταθέσει κάποιο επίσημο πόρισμα για το έργο που της είχε ανατεθεί, επομένως πρόκειται για αιφνίδια διακοπή των συνεδριάσεων και όχι για ολοκλήρωση του κύκλου τους.

Εν όψει των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

α) Αν η εν λόγω ομάδα συνεχίζει να υφίσταται ως ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

β) Αν έχουν προκύψει τροποποιήσεις ως προς τη σύνθεση της εν λόγω ομάδας εργασίας λόγω λήξης θητείας ορισμένων μελών τα οποία μετείχαν στην επιτροπή εκ της θέσης τους ως συνεργάτες στα ιδιαίτερα γραφεία του τότε Υπουργού και Υφυπουργού Δικαιοσύνης, και αν τα συγκεκριμένα μέλη αντικαταστάθηκαν.

γ) σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως προς την βελτίωση της προσβασιμότητας στα Δικαστικά Κτήρια και την εξασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας σε αυτά από όλους τους πολίτες.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

Επίσης λάβαμε και δημοσιεύουμε την απάντηση του υπουργείου δικαιοσύνης για τα ανωτέρω:

«Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 2763/23-01-2024 Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι βουλευτές κ.κ. Ελ.-Μ. Αποστολάκη & Π. Χρηστίδης, με θέμα: «Ομάδα Εργασίας για την βελτίωση της προσβασιμότητας στα Δικαστικά Κτήρια», θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :

Η διασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας στις δικαστικές υπηρεσίες και η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την ανεμπόδιστη και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στο δικαιϊκό σύστημα αποτελεί πολιτική επιλογή και πρωταρχικό μέλημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι σχετικές δράσεις που περιγράφονται στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της «Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030» το επιβεβαιώνουν με τον πιο εμφανή και συνάμα δεσμευτικό τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό και για την εξυπηρέτηση του στόχου της πλήρους προσβασιμότητας όλων στις υπηρεσίες της Δικαιοσύνης, και όχι μόνο στις κτηριακές υποδομές των Δικαστικών Υπηρεσιών, το Υπουργείου έχει ήδη αναπτύξει, και βρίσκεται σε εξέλιξη, πολυεπίπεδο πρόγραμμα παρεμβάσεων που εκτείνεται από νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως η θέσπιση υπεύθυνου δικαστικού υπαλλήλου στις κατά τόπους υπηρεσίες για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία, έως την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων – για παράδειγμα στις ανάγκες των ατόμων με τυφλότητα ή με προβλήματα όρασης – και των κτηριακών εγκαταστάσεων.

Για τις Κτηριακές Υποδομές

Επικεντρώνοντας στον τομέα των κτηριακών υποδομών, αναφέρουμε ενδεικτικά ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσω του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ), έχει εγκρίνει από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι και σήμερα πιστώσεις που υπερβαίνουν τις 300.000€ για την υλοποίηση έργων που αφορούν στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, όπως την κατασκευή ραμπών ΑμεΑ, τη μετατροπή ήδη υφιστάμενων ή την κατασκευή νέων προσβάσιμων σε όλους WC, την τοποθέτηση ανελκυστήρων και αναβατορίων, την διαμόρφωση διαδρόμων για άτομα με τυφλότητα και την τοποθέτηση κατάλληλων σημάνσεων κτλ. στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας, μεταξύ των οποίων στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίθνου, στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Λασιθίου, Λιβαδειάς, Σάμου, Καστοριάς, Πρέβεζας, Ξάνθης, Ιεράπετρας κ.α..

Παράλληλα, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου μεριμνά ώστε, στις περιπτώσεις επισκευών υφιστάμενων κτηρίων, να περιλαμβάνονται και εργασίες που θα διευκολύνουν την προσβασιμότητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στοιχείο που αποτελεί ανελαστική προϋπόθεση για την υποβολή ολοκληρωμένης μελέτης για την κατασκευή των νέων δικαστικών κτηρίων, όπως του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά, του Ηρακλείου, του Πρωτοδικείου της Αθήνας κτλ.

Επιπλέον, η εν λόγω Διεύθυνση με τα υπ’ αρ. 58818/09-11-2021 και 58829/09-12-2021 έγγραφά της ενημέρωσε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες ως προς την υποχρέωσή τους, [σε εφαρμογή της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΓΔΧΣ/70755/614 (Β΄3756/13-08-2021) «Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας των κτηρίων όπου στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014»] να καταχωρήσουν στην Ηλεκτρονική Καταγραφή – πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – τα οριζόμενα, από την ως άνω απόφαση, στοιχεία για το κτήριο όπου στεγάζονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Επισημαίνεται ότι ανταποκρίθηκε πλήθος δικαστικών υπηρεσιών αποστέλλοντας συμπληρωμένο το σχετικό ερωτηματολόγιο.

Περαιτέρω, με την υπ’ αριθμ. 34921/2022 (Β΄3753) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης ανατέθηκε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίων που αφορά στα κτήρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την οποία απαραίτητη είναι η υποβολή μελέτης προσβασιμότητας των ΑμεΑ, και η συνακόλουθη εκτέλεση των σχετικών εργασιών για την κάλυψη των κατά τόπους ελλείψεων.

Σημειώνεται, τέλος, ότι για τον συντονισμό και την παρακολούθηση αλλά και για τον εμπλουτισμό και την προσαρμογή του πολυεπίπεδου αυτού προγράμματος στις εξελισσόμενες ανάγκες και στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει θεσπίσει την εν θέματι Ομάδα Εργασίας η οποία, ανασυγκροτημένη, θα εκκινήσει το έργο της εντός του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, με την ανακοίνωση των μελών της, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, να τοποθετείται χρονικά στο τρίτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή