Το λόγκο του λογισμικού. Κόκκινο σχέδιο σαν μάτι με τις λέξεις ABBYY σε κόκκινο και τις λέξεις FineReader σε μαύρο. Λευκό φόντο

Για την εγκατάσταση του προγράμματος, κάνουμε τα παρακάτω:

 1. Τρέχουμε το Set up και στην καρτέλα που εμφανίζεται επιλέγουμε επόμενο.
 2. Στην επόμενη καρτέλα, επιλέγουμε με τα βελάκια I accept the license Agreements και με το Tab, βρίσκουμε την επιλογή επόμενο και πατάμε Space.
 3. Στην επόμενη καρτέλα, επιλέγουμε με τα βελάκια Τυπική εγκατάσταση και με το Tab, βρίσκουμε την επιλογή επόμενο και πατάμε Space.
 4. Τέλος, στην επόμενη καρτέλα, βρίσκουμε την επιλογή Install και πατάμε Space.
 5. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατάμε την επιλογή Finish, για να εξέλθουμε από το πρόγραμμα.

 

Ενεργοποίηση και Registration

Αφού ολοκληρώσουμε την εγκατάσταση, εκτελούμε το πρόγραμμα και μας εμφανίζει 2 επιλογές:

Η πρώτη αφορά εάν θέλουμε να αγοράσουμε το πρόγραμμα και η δεύτερη να πληκτρολογήσουμε το Serial number.

Εμείς επιλέγουμε Activate by serial number, πατώντας Space επάνω της. Στα κουτάκια που εμφανίζονται, πληκτρολογούμε τον σειριακό αριθμό που διαθέτουμε, πληκτρολογώντας 4 ψηφία σε κάθε κουτάκι. Μόλις ολοκληρώσουμε την τοποθέτηση των ψηφίων σε όλα τα κουτάκια, βρίσκουμε με το Tab την επιλογή επόμενο και πατάμε Space.

Στην επόμενη καρτέλα, επιλέγουμε με τα βελάκια Activate by internet και με το Tab βρίσκουμε την επιλογή επόμενο και πατάμε Space.

Στην επόμενη καρτέλα, πληκτρολογούμε στα αντίστοιχα κουτάκια το όνομα, το επώνυμο, χώρα, διεύθυνση, πόλη, e-mail, τηλέφωνο και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία διαθέτουμε. Εάν δε διαθέτουμε στοιχεία για μερικά από τα παραπάνω πεδία, απλώς τα αφήνουμε κενά. Αφού ολοκληρώσουμε και αυτή τη διαδικασία, πατάμε επόμενο. Κάνουμε το ίδιο και στην επόμενη καρτέλα.

Μόλις ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση, εμφανίζεται μήνυμα το οποίο μας δείχνει ότι η ενεργοποίηση μας ήταν επιτυχής. Εμείς επιλέγουμε Τέλος και πατάμε Space.

Αφού κλείσει αυτό το παράθυρο, αμέσως εμφανίζεται ένα άλλο το οποίο μας δείχνει τις επιλογές του προγράμματος, δηλαδή εάν θέλουμε να σκανάρουμε, ή να μετατρέψουμε κάποιο αρχείο από μορφή .pdf σε .doc, ή σε μορφή excel. Στις επιλογές αυτές μετακινούμαστε πατώντας το πλήκτρο Tab.

Εμείς όμως, βρίσκουμε με το Tab την επιλογή Do not show this message again και τη μαρκάρουμε πατώντας το Space. Μετά βρίσκουμε την επιλογή Hide και πατάμε Space, ώστε να μην εμφανιστεί ποτέ αυτό το παράθυρο κάθε φορά που ανοίγουμε το πρόγραμμα.

Στη συνέχεια πατάμε το συνδυασμό Control+Shift+O, για να ανοίξουμε το παράθυρο των ιδιοτήτων του προγράμματος και να κάνουμε τις απαραίτητες Ρυθμίσεις.

Στην πρώτη καρτέλα Document, δεν πειράζουμε τίποτα. Πατάμε το συνδυασμό Control+Tab, για να πάμε στην επόμενη καρτέλα Scan open page.

Στην πρώτη επιλογή, επιλέγουμε με τα βελάκια Do not prosess acquired page. Είναι σημαντικό να κάνουμε αυτή την επιλογή, για να απενεργοποιήσουμε την αυτόματη αναγνώριση κειμένου στο παρασκήνιο, η οποία δε γίνεται σωστά και βγάζει σφάλματα. Έπειτα, πατάμε 6 φορές το Tab και περιμένουμε 1 με 2 δευτερόλεπτα, για να μας εμφανιστεί η λίστα με τον οδηγό του scanner ή του πολυμηχανήματος μας. Επιλέγουμε με τα βελάκια το όνομα που αντιστοιχεί στον οδηγό της συσκευής που διαθέτουμε, π.χ. Canon MP 400. Στη συνέχεια, πατάμε μια φορά το Tab και ελέγχουμε εάν είναι τσεκαρισμένη η επιλογή Use Abbyy fine reader interface.

Αφού ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις και αυτής της καρτέλας, πατάμε το συνδυασμό Control+Tab, για να πάμε στην τρίτη καρτέλα Save.

Στην πρώτη επιλογή, Retain layout, επιλέγουμε με τα βελάκια την επιλογή Formatted text. Πατάμε μια φορά το Tab και στην επιλογή Default paper size, επιλέγουμε με τα βελάκια A4. Έπειτα, πατάμε 5 φορές το πλήκτρο Tab και στην επιλογή Picture settings, επιλέγουμε με τα βελάκια την τελευταία επιλογή από κάτω, δηλαδή Custom, όπου και μας ανοίγει ένα πινακάκι, στο οποίο κάνουμε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

 • Resolution, 300.
 • Format, Jpeg Grey for photos.
 • Jpeg quality, επιλέγουμε με κάτω βελάκι 100.

Τις επόμενες επιλογές δεν τις πειράζουμε, βρίσκουμε με το Tab την επιλογή Okay και πατάμε Space, όπου και επιστρέφουμε στην καρτέλα Save.

Πηγαίνουμε ξανά στην επιλογή Default paper size και ελέγχουμε εάν έχει ξεμαρκαριστεί η επιλογή A4. Αφού την ξαναεπιλέξουμε, βρίσκουμε με το Tab την επιλογή Okay και πατάμε Space, όπου και κλείνουμε το παράθυρο των ρυθμίσεων.

Σκανάρισμα

Για να σκανάρουμε ένα κείμενο, απλώς όταν ανοίγουμε το πρόγραμμα πατάμε το συνδυασμό Control+K, όπου και μας ανοίγει μία μάσκα, στην οποία κάνουμε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

 • Resolution, 300 dpi for normal text.
 • Color mode: Greyscale (Optimal for OCR).
 • Brightness: Manual.
 • Paper size A4 210×297 mm.
 • Quality: 100.

Στη συνέχεια, βρίσκουμε με το Tab την επιλογή Scan page και πατάμε Space.

Μόλις ολοκληρωθεί το σκανάρισμα και θέλουμε να σκανάρουμε και άλλη σελίδα, βρίσκουμε με το Tab την επιλογή Scan next page και πατάμε Space. Κάνουμε την ίδια διαδικασία και για τις επόμενες σελίδες. Μόλις ολοκληρώσουμε το σκανάρισμα όλων των σελίδων, βρίσκουμε με το Tab την επιλογή Close και πατάμε Space.

Για να κάνουμε αναγνώριση του κειμένου που σκανάραμε, πατάμε το συνδυασμό Control+Shift+R, όπου και γίνεται η αναγνώριση του κειμένου μας.

Για να στείλουμε το έτοιμο πλέον κείμενο μας στο Microsoft Word, κάνουμε τα παρακάτω:

 • Πατάμε το συνδυασμό Alt+0, για να μας εμφανιστούν σε λίστα οι σελίδες.
 • Πατάμε το συνδυασμό Control+A, για να τις επιλέξουμε όλες.
 • Πατάμε το πλήκτρο Alt και στο μενού αρχείο που εμφανίζεται, βρίσκουμε με το κάτω βελάκι την επιλογή Send sub menu και την ανοίγουμε με δεξί βελάκι.
 • Στην πρώτη επιλογή Microsoft Word, πατάμε Enter.

Το κείμενο μας έχει σταλεί στο Word και μπορούμε να το δουλέψουμε.

Μετατροπή των pdf files με το Abbyy fine reader 9

 • Για να μετατρέψουμε τα pdf files σε μορφή .doc, κάνουμε τα ακόλουθα:
 • Βρίσκουμε το αρχείο μορφής pdf που θέλουμε να μετατρέψουμε.
 • Πατάμε το πλήκτρο Application και με κάτω βελάκι βρίσκουμε την επιλογή Convert with Abbyy fine reader και ανοίγουμε το υπομενού με δεξί βελάκι.
 • Η πρώτη επιλογή που εμφανίζεται, είναι Microsoft Word, όπου και πατάμε Enter.

Αυτόματα το κείμενο μας μετατρέπεται σε μορφή .doc και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, μας ανοίγει το παράθυρο του Word, όπου και μπορούμε πλέον να δουλέψουμε το κείμενο μας.

 

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή