☛ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Προδιαγραφών Προσβασιμότητας για Στελέχη Εταιρειών

Σύμφωνα με έρευνες, τα συμπεριληπτικά εργασιακά περιβάλλοντα δημιουργούν συνολική αύξηση της παραγωγικότητας.

Οι ποικιλόμορφοι και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακοί χώροι είναι 2 φορές πιο πιθανόν να πληρούν ή να υπερβούν τους οικονομικούς τους στόχους! Ενώ οι ποικιλόμορφες ομάδες είναι πιο καινοτόμες, πιο συμμετοχικές και πιο δημιουργικές.

Στην προσπάθειά μας να υποστηρίξουμε τις εταιρείες που θέλουν να γίνουν πιο συμπεριληπτικές απέναντι στους εργαζόμενούς τους αλλά και στους πελάτες τους, ο Σ.Κ.Ε.Π. σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», υλοποιούν:

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Προδιαγραφών Προσβασιμότητας για Στελέχη Εταιρειών

Τα προγράμματα λειτουργούν αυτόνομα. Ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας για μια ολοκληρωμένη συμπεριληπτική προσέγγιση, μπορεί να γίνει επιλογή ενός ή επιπλέον προγραμμάτων.

Α. Εξοικείωση με την Διαφορετικότητα
Β. Εκπαίδευση Προσβασιμότητας Υλικών Επικοινωνίας
Γ. Αξιολόγηση Προσβασιμότητας Ιστοσελίδων

⇩ Αναλυτική περιγραφή προγραμμάτων:

1) Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία για Στελέχη Εταιρειών

Στο πλαίσιο της ΕΚΕ, προτείνουμε τη διοργάνωση ενός Awareness Day, μέσω του Εκπαιδευτικού μας Προγράμματος Ενημέρωσης και Εξοικείωσης με την Αναπηρία για Στελέχη Εταιρειών. Το πρόγραμμα λειτουργεί ως ένα bonding & motivational program για τα στελέχη, μέσα από το οποίο εισάγονται στην έννοια της κοινωνικής αποδοχής και ισότητας, με βιωματική και διαδραστική προσέγγιση.

Το πρόγραμμά μας έχει ως στόχους:

◊ Για τα στελέχη :

Την κατανόηση & αποδοχή της διαφορετικότητας

◊ Για την εταιρεία :

Το χτίσιμο ενός ισχυρού εταιρικού προφίλ κοινωνικής συνείδησης & ευθύνης και την ενίσχυση του κοινωνικού αντικτύπου της.

2) Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προδιαγραφών Προσβασιμότητας Υλικών Επικοινωνίας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο καλύπτει τις βασικές προδιαγραφές προσβασιμότητας για τα μέσα/ υλικά επικοινωνίας των εταιρειών. Απευθύνεται στα στελέχη του τμήματος επικοινωνίας και marketing. Η εκπαίδευση έχει την μορφή διαδραστικού workshop, στο οποίο αναλύονται οι σωστές προδιαγραφές για τα παρακάτω μέσα:

  • Ιστοσελίδα
  • Social Media
  • Καταχωρήσεις
  • Διαφημιστικά σποτ
  • Έντυπο υλικό
  • Email

Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, λαμβάνετε μια Έκθεση με τις Βασικές Κατευθυντήριες Προσβασιμότητας Μέσων Επικοινωνίας. Η έκθεση περιλαμβάνει όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, καθώς και προτεινόμενους τρόπους αντιμετώπισης μελλοντικών θεμάτων. Τέλος συμπεριλαμβάνονται και σχετικές πηγές που επισημαίνουν τόσο την αναγκαιότητα όσο και τον τρόπο υλοποίησης των παραπάνω εφαρμογών.

3) Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προσβασιμότητας Εταιρικών Ιστοσελίδων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάλυση της προσβασιμότητας ιστοσελίδων μέσω focus group τελικών χρηστών (με αναπηρία) που αναλαμβάνουν τον ενδελεχή έλεγχο της ιστοσελίδας.
Μετά το πέρας της αξιολόγησης η εταιρεία λαμβάνει μια Έκθεση Προσβασιμότητας που χωρίζεται σε 3 μέρη:

  1. Γενική έκθεση που περιλαμβάνει τα standards προσβασιμότητας των ιστοσελίδων για τους προγραμματιστές της εταιρείας μαζί με καλές πρακτικές ως παράδειγμα
  2.  Αναφορά στα προβληματικά σημεία της ιστοσελίδας μαζί με προτάσεις βελτίωσής τους.
  3.  Ανάδειξη καλών πρακτικών της κάθε εταιρείας.

Μέσα από την συνολική έκθεση, η εταιρία μπορεί να δει τι χρειάζεται, από άποψη προγραμματισμού, ώστε το site της να χαρακτηριστεί προσβάσιμο αλλά και από άποψη περιεχομένου ώστε να είναι πραγματικά λειτουργικό προς τους χρήστες με αναπηρία.

⇨ Γενικές πληροφορίες

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας στο info@meallamatia.gr ή στο 2102627385.
• Τα παραπάνω προγράμματα προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε εταιρείας.
• Μεγάλο μέρος της ομάδας υλοποίησης αποτελούν συνεργάτες με αναπηρία.

Για κάθε 2€ που δίνετε για να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας μέσω των προγραμμάτων μας εμείς εκπαιδεύουμε έναν μαθητή!

Έτσι δίνετε την δυνατότητα να αλλάξουν νοοτροπία απέναντι στη διαφορετικότητα οι εργαζόμενοι αλλά και μαθητές σε όλη την Ελλάδα!

Σχετικά με τον συντάκτη

Με Άλλα Μάτια
Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή