το λογότυπο του Mozilla Firefox

Για να εγκαταστήσουμε το Browser Mozilla firefox, ακολουθούμε τα εξής βήματα:

 1. Εκτελούμε το αρχείο .exe και στην πρώτη καρτέλα που εμφανίζεται, επιλέγουμε το κουμπί επόμενο.
 2. Στην επόμενη καρτέλα, επιλέγουμε με τα βελάκια τυπική εγκατάσταση και πατώντας μια φορά το πλήκτρο Tab, βρίσκουμε την επιλογή εγκατάσταση του Firefox ως η προεπιλεγμένη εφαρμογή. Εάν δεν είναι τσεκαρισμένη η συγκεκριμένη επιλογή, την τσεκάρουμε πατώντας Space. Στη συνέχεια, πατάμε επόμενο.
 3. Στην Τρίτη και την τέταρτη καρτέλα, απλώς πατάμε επόμενο χωρίς να πειράξουμε τίποτα.
 4. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, απλώς πατάμε το κουμπί Τέλος.

Στη συνέχεια, εκκινείται ο Firefox, όπου και εμφανίζεται ο βοηθός εισαγωγής.

Εκεί απλώς επιλέγουμε με τα βελάκια την επιλογή να μην εισαχθεί τίποτα και πατάμε το κουμπί επόμενο.

Αμέσως μετά, εμφανίζεται η σελίδα καλωσορίσματος του Mozilla firefox στην οποία βρίσκουμε το κουμπί κλείσιμο αυτού του μηνύματος και πατάμε Space.

Για ευκολία, πατάμε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Τ.

Εάν θέλουμε, πατάμε επίσης και το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Θ, ώστε να εμφανιστεί η σχετική ιστοσελίδα με τα δικαιώματα που έχουμε ως χρήστες του Firefox.

Στη συνέχεια, πατάμε το συνδυασμό πλήκτρων Control+F4, ώστε να κλείσει η συγκεκριμένη καρτέλα και να μεταβούμε στην αρχική σελίδα.

Webvisum plug in:

Πρόκειται για ένα αρχείο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα ανάγνωσης των διαφόρων εικόνων που υπάρχουν σε ορισμένες ιστοσελίδες. Οι εικόνες αυτές,  περιέχουν γράμματα ή αριθμούς και χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση εγγραφής ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας, δηλαδή είναι τα γνωστά verification codes.

Για να μπορέσουμε να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε το εν λόγω plug in, επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα:

⇒ www.webvisum.com

Κάνουμε μια δωρεάν εγγραφή, ώστε να αποκτήσουμε user name και password.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνουμε registration στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα,  είναι να μας δοθεί ένας κωδικός, ο οποίος ονομάζεται invitation code.

Για να αποκτήσουμε το invitation code, αρκεί κάποιος γνωστός μας να μας στείλει πρόσκληση με e-mail, ή να επισκεφτούμε το Forum της σελίδας.

Αφού λοιπόν αποκτήσουμε τον invitation code και κάνουμε registration στην ιστοσελίδα του Web visum, κάνουμε login με τα στοιχεία εγγραφής μας και επιλέγουμε Download, για να κατεβάσουμε το Plug in, δηλαδή το αρχείο για την ανάγνωση των Verification codes.

Τέλος, επιλέγουμε Install the web visum.

Μόλις επιλέξουμε αυτό το link, εμφανίζεται μήνυμα, όπου μας λέει ότι ο firefox απαγόρεψε την εγκατάσταση του πρόσθετου. Εμείς βρίσκουμε με το Tab την επιλογή να επιτρέπεται και πατάμε Space.

Για ευκολία, πατάμε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε.

Στο πινακάκι που εμφανίζεται, βρίσκουμε με το Tab το κουμπί εγκατάσταση τώρα και πατάμε Space.

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, εμφανίζεται μια καρτέλα, στην οποία συμπληρώνουμε το user name και το password, τα οποία χρησιμοποιούμε στο Web visum και πατάμε Ok. Ελέγχουμε επίσης, εάν είναι τσεκαρισμένη η επιλογή απομνημόνευση του κωδικού και του User name. Εάν δεν είναι, τη μαρκάρουμε πατώντας το Space.

Αφού γίνουν όλα αυτά, βρίσκουμε με το Tab το κουμπί επανεκκίνηση του firefox και πατάμε Space.

Πρόσθετες ρυθμίσεις:

Στο Mozilla firefox, εκτός από το πρόσθετο του Webvisum που αναφέραμε, μπορούμε να εγκαταστήσουμε και άλλα πρόσθετα. Πιο συγκεκριμένα, απαραίτητο είναι να εγκαταστήσουμε το πρόσθετο για το Net framework 1.2 for Mozilla firefox.

Για να το κάνουμε αυτό, κάνουμε τα εξής:

 1. Ξεκινάμε το Mozilla firefox και με το πλήκτρο Alt, ανοίγουμε το μενού αρχείο.
 2. Με δεξί βελάκι βρίσκουμε το μενού Εργαλεία και με κάτω βελάκι, βρίσκουμε την επιλογή πρόσθετα και πατάμε Enter.
 3. Η πρώτη καρτέλα που εμφανίζεται, αφορά τη λήψη προσθέτων. Εμείς, πηγαίνουμε στην καρτέλα επεκτάσεις και με το πλήκτρο Tab, βρίσκουμε το κουμπί εύρεση ενημερώσεων και πατάμε Space.
 4. Γίνεται αυτόματη αναζήτηση για ενημερώσεις. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης, θα εμφανιστεί διαθέσιμη ενημέρωση για το net framework. Τότε βρίσκουμε με το Tab το κουμπί εγκατάσταση και πατάμε Space.
 5. Μόλις εμφανιστεί μήνυμα για επιτυχή εγκατάσταση, βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Επανεκκίνηση Firefox και πατάμε Space, όπου αυτόματα επανεκκινείται ο firefox.

Για να κάνουμε τώρα τις ρυθμίσεις που θέλουμε, κάνουμε τα εξής:

 1. Ανοίγουμε τον firefox, στη συνέχεια ανοίγουμε με το Alt το μενού Αρχείο, πηγαίνουμε με δεξί βελάκι στο μενού Εργαλεία και με πάνω βελάκι, βρίσκουμε την επιλογή Επιλογές και πατάμε Enter.

Εδώ υπάρχουν 7 καρτέλες: Γενικά, καρτέλες, Περιεχόμενο, Εφαρμογές, Απόρρητο, Ασφάλεια και Για προχωρημένους.

 1. Εμφανίζεται η πρώτη καρτέλα Γενικά. Πατώντας μια φορά το πλήκτρο Tab, βρίσκουμε ένα Combo box με την ένδειξη “Στην εκκίνηση του Firefox” και από εκεί επιλέγουμε χρήση μιάς κενής σελίδας, εφ’ όσον θέλουμε να εκκινείται ο firefox με κενή σελίδα.
 2. Με 5 φορές το Tab, βρίσκουμε την επιλογή Αποθήκευση αρχείων σε, όπου εκεί μας έχει 2 επιλογές. Η μαρκαρισμένη επιλογή είναι στο φάκελο Ληφθέντα αρχεία.

Η δεύτερη επιλογή, είναι Ερώτηση πάντα. Αυτή η επιλογή αφορά εάν θέλουμε να επιλέγουμε κάθε φορά το πού θέλουμε να αποθηκεύσουμε το αρχείο κάθε φορά που κάνουμε λήψη.

 1. Με μία φορά το Tab από εκεί που βρισκόμαστε, βρίσκουμε την επιλογή κλείσιμο παραθύρου όταν ολοκληρωθούν όλες οι λήψεις. Η συγκεκριμένη επιλογή, αφορά όταν κάνουμε Download και θέλουμε να κλείνει το παράθυρο όταν τελειώσει το κατέβασμα. Συνήθως η συγκεκριμένη επιλογή είναι ξεμαρκαρισμένη. Εμείς τη μαρκάρουμε, πατώντας το Space.
 2. Τέλος, βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Ok και πατάμε Space.

Εάν θέλουμε να κάνουμε και άλλες ρυθμίσεις, τότε δεν πατάμε Ok παραπάνω, απλώς πατάμε 3 φορές το Tab και βρίσκουμε τη λίστα με τις επιλογές. Με μια φορά κάτω βελάκι, πηγαίνουμε στην καρτέλα Καρτέλες.

Εκεί απλώς με 5 φορές το Tab, βρίσκουμε την επιλογή Αυτόματη εστίαση στο άνοιγμα ενός συνδέσμου σε νέα καρτέλα.

Εάν θέλουμε προαιρετικά τη μαρκάρουμε πατώντας το Space.

Στη συνέχεια, βρίσκουμε πάλι με το Tab τη λίστα επιλογών και με κάτω βελάκι μια φορά, βρίσκουμε την καρτέλα περιεχόμενο.

Εκεί, πατώντας μια φορά το Tab, βρίσκουμε την επιλογή Φραγή αναδυόμενων παραθύρων και την ξεμαρκάρουμε, πατώντας το Space.

Τέλος, βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Ok και πατάμε Space.

Αυτές είναι οι υποχρεωτικές ρυθμίσεις, ώστε να δουλέψει ο Firefox για τη διευκόλυνση ενός απαιτητικού χρήστη.

Στις υπόλοιπες καρτέλες, δεν πειράζουμε τίποτα, εκτός εάν θέλει κάποιος προαιρετικά να ελέγξει το περιεχόμενο τους.

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή