λογότυπο του Antiparos Routes
Θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τον Δήμαρχο Αντιπάρου, η μελέτη που αφορά στην ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της φυσικής, γεωλογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της υπαίθρου της Αντιπάρου.

Με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και συγκεκριμένα από το Μέτρο 19:

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), ύψους 26.102 ευρώ, αλλά και την πολύτιμη τεχνική υποστήριξη μέσω του Δικτύου «Δάφνη», ο Δήμος Αντιπάρου προχωρά στην ανάπτυξη μίας ψηφιακής εφαρμογής, η οποία θα αποτελέσει συνέχεια και αναβάθμιση της πρωτοβουλίας «Antiparos Routes», του δικτύου περιηγητικών διαδρομών, που αναπτύχθηκε από το Δήμο Αντιπάρου και την Κοινωφελή Επιχείρηση (ΚΕΔΑ), με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη γνωριμία των κατοίκων του νησιού και των επισκεπτών του, με την ύπαιθρο, την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Αντιπάρου.
Μέσω του έργου του ψηφιακού ξεναγού για το δίκτυο περιήγησης, ο Δήμος Αντιπάρου στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ψηφιακού δυναμικού περιεχομένου για την ανάδειξη της φυσικής και λαογραφικής κληρονομιάς που φέρουν τα μονοπάτια του.

Στόχοι της ψηφιακής εφαρμογής

Όπως αναλύεται στη σχετική μελέτη, η οποία θεωρήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εγκρίθηκε από τον Δήμαρχο Αντιπάρου, σκοπός του έργου είναι να απευθυνθεί στον επισκέπτη της περιοχής παρέχοντας του μέσα από τις ψηφιακές εφαρμογές μία εναλλακτική περιηγητική εμπειρία στην Αντίπαρο και τη δυνατότητα να αποκομίσει πολύτιμες γνώσεις για τα ευαίσθητα και υπό απειλή οικοσυστήματα του νησιού αλλά και τη λαογραφική/αγροτική κληρονομιά.

Οι στόχοι του έργου αφορούν στα εξής:

♦ Η προστασία του περιβάλλοντος και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών. Οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να περιηγηθούν αυτόνομα στον τόπο τους και να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον το οποίο κινδυνεύει από την αύξηση του μαζικού τουρισμού.
♦ Η πληροφόρηση σχετικά με την υπό εξαφάνιση αγροτική παραγωγή και τη σχετική λαογραφία της αγροτικής κληρονομιάς
♦ Η προσέλκυση ομάδων επισκεπτών ειδικών ενδιαφερόντων και η ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού (οικοτουρισμού, αγροτουρισμού και γεωτουρισμού).

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη δωρεάν μέσω του εκάστοτε market (google play/apple store).

Θα περιέχει πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος της Αντιπάρου τόσο από τουριστική σκοπιά όσο και από λαογραφική και περιβαλλοντική, τα οποία θα απεικονίζονται πάνω σε διαδραστικό χάρτη μέσω ψηφιακών χαρτών. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολυμεσικά στοιχεία και το ακριβές σημείο της κάθε τοποθεσίας θα παρέχονται μέσω ενός εύχρηστου περιβάλλοντος στους επισκέπτες.
Μέσω της εφαρμογής, μπορεί να προβληθεί ο χάρτης χάρτη του νησιού με σήμανση στο σημείο που βρίσκεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ο χρήστης. Η εφαρμογή θα αποτελείται από εργαλεία τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα περιήγησης και αναζήτησης στο χάρτη μέσω εστίασης και μετακίνησης μέχρι το επίπεδο δρόμου, ενώ παράλληλα ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει τα σημεία που επιθυμεί να επισκεφθεί κατά τη διάρκεια της περιήγησης του στην περιοχή αναφοράς.
Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει την επιθυμητή γλώσσα ανάμεσα στις υποστηριζόμενες γλώσσες της εφαρμογής (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά), ενώ ο ψηφιακός ξεναγός οφείλει να εξασφαλίζει προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ).
Οι διαδρομές που αναδεικνύονται και παρουσιάζονται στον ξεναγό

Οι διαδρομές που θα παρουσιάζονται στην εφαρμογή είναι οι ακόλουθες:

1. Χωριό – Σιφνέικος Γιαλός – Κεδρόδασος – Χωριό
Διάρκεια 90 λεπτά, απόσταση 5,5 χλμ. κλίση 2%. Δυσκολία: εύκολη
2. Σιφνέικος Γιαλός – Ακρωτήρι Βουρνά
Διάρκεια 45 λεπτά, απόσταση 1,7 χλμ. κλίση 10%. Δυσκολία: μέτρια
3. Χωριό – Πάνω Ψαραλυκή – Παλιά Αλυκή – παραλία Παναγιά
Διάρκεια 45 λεπτά, απόσταση 2,6 χλμ. κλίση 2%. Δυσκολία: εύκολη
4. Σιφνέικος Γιαλός – Λιβάδι (Κάμπος)
Διάρκεια 120 λεπτά, απόσταση 5,6 χλμ. κλίση 6,5%. Δυσκολία: μέτρια
5. Λιβάδι – Μεγάλα Μοναστήρια
Διάρκεια 90 λεπτά, απόσταση 4,1 χλμ. κλίση 6,5%. Δυσκολία: μέτρια
6. Μεγάλα Μοναστήρια – Κακή Σκάλα
Διάρκεια 45 λεπτά, απόσταση 1,7 χλμ. κλίση 8,5%. Δυσκολία: μέτρια
7. Προφήτης Ηλίας – Άγιος Γεώργιος (Καμπιά)
Διάρκεια 60 λεπτά, απόσταση 1,5 χλμ. κλίση 10,5%. Δυσκολία: μέτρια
8. Σπήλαιο – Χατζοβούνια – Προφήτης Ηλίας
Διάρκεια 95 λεπτά, απόσταση 2,8 χλμ. κλίση 7,5%. Δυσκολία: μέτρια
9. Σπήλαιο Αντιπάρου – Απάντημα
Διάρκεια 30 λεπτά, απόσταση 1,2 χλμ. κλίση 9%. Δυσκολία: μέτρια
10. Σωρός – Φανερωμένη
Διάρκεια 100 λεπτά, απόσταση 4,5 χλμ. κλίση 4,5%. Δυσκολία: μέτρια

Οι διαδρομές συνδέουν αξιόλογους πόρους φυσικής, γεωλογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα παραδοτέα του έργου

Στο πλαίσιο του Παραδοτέου 1 θα υλοποιηθούν εργασίες συλλογής και οργάνωσης πληροφοριακού υλικού για τα σημεία ενδιαφέροντος των 10 διαδρομών (θα περιγραφεί ένα σημείο ενδιαφέροντος ανά χιλιόμετρο διαδρομής (σύνολο 35 σημεία ενδιαφέροντος, στην ψηφιακή εφαρμογή δε θα περιγραφούν σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ή μνημεία).
Στο πλαίσιο του Παραδοτέου 2 θα υλοποιηθούν εργασίες ψηφιακής καταγραφής των 10 διαδρομών με συσκευές GPS και φωτογραφήσεις των σημείων ενδιαφέροντος (4 φωτογραφίες σε κάθε σημείο, σύνολο 140 φωτογραφίες).
Στο πλαίσιο του Παραδοτέου 3 θα αναπτυχθεί η εφαρμογή, ενώ στο πλαίσιο του 4ου παραδοτέου και με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της εφαρμογής θα γίνει εκπαίδευση με τη μορφή σεμιναρίου κατάρτισης διάρκειας 5 ωρών στην Ομάδα Διοίκησης Έργου του Δήμου Αντιπάρου (Αναθέτουσα Αρχή) σχετικά με την ενημέρωση, διαχείριση και υποστήριξη του συστήματος. Παράλληλα θα υπάρξει μία περίοδος (μισός μήνας) πιλοτικής λειτουργίας. Ο Ανάδοχος, με την ολοκλήρωση του έργου, θα συντάξει εγχειρίδιο αναφοράς που θα αποτυπώνει τα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου με τα οποία εφαρμόστηκαν και τηρούνται οι προδιαγραφές/οδηγίες που θέτει η Απόφαση προέγκρισης τεχνικού δελτίου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επιπλέον, θα παραδοθεί εγχειρίδιο διαχείρισης και χρήσης της εφαρμογής.

Σχετικά με τον συντάκτη

Με Άλλα Μάτια
Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή