Αφίσα ημερίδας με εικονίδια ατόμων που εργάζονται. Πάνω στο κέντρο αναγράφεται "Το πανεπιστήμιο Αιγαίου σας προσκαλεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας για άτομα με εντυπο-αναπηρία στην Ελλάδα" . Στην αριστερή πλευρά έχει σήμανση ότι θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης και στη δεξιά ότι η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πρόγραμμα ΟΜΗΡΟΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το  Πρόγραμμα ΟΜΗΡΟΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με εταίρους το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον Δήμο Μυκόνου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών, ανακοινώνει μια σειρά δράσεων ενδυνάμωσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης με στόχο την ενίσχυση του πνεύματος επιχειρηματικότητας των ατόμων με προβλήματα εντυπο-αναπηρίας στην περιοχή του Αιγαίου και την Κύπρο, ώστε να παραμερίσει τα εμπόδια και να δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες για όλους, ανεξάρτητα από τις φυσικές τους ικανότητες.

Οι δράσεις διοργανώνονται στο πλαίσιο του Έργου «Διασυνοριακό Δίκτυο Προώθησης της Επιχειρηματικότητας σε Εντυπο-ανάπηρα Άτομα με χρήση Έξυπνων Εργαλείων πρόσβασης στις Βιβλιοθήκες-ΟΜΗΡΟΣ».

Η εντυπο-αναπηρία, ως όρος, αναφέρεται στα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ανάγνωση έντυπου ή ψηφιακού υλικού χωρίς υποβοήθηση. Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω μιας φυσικής αναπηρίας που δεν τους επιτρέπει να κρατήσουν ένα βιβλίο ή να χειριστούν έναν Η/Υ, ή λόγω μιας οπτικής, αντιληπτικής ή μαθησιακής δυσκολίας, όπως η δυσλεξία.

Η πρώτη εκπαιδευτική Ημερίδα που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με θέμα «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για άτομα με εντυπο-αναπηρία στην Ελλάδα», είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 11:00-15:00 στον Φάρο Τυφλών Ελλάδας, στην Καλλιθέα. Στόχος της Ημερίδας είναι να περιγράψει το πλαίσιο των πολιτικών ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα και να αναδείξει τα εμπόδια αλλά και τις προοπτικές που υπάρχουν για εντυπο-ανάπηρα άτομα που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ερμούπολη

Θα ακολουθήσει ένας κύκλος εκπαιδευτικού προγράμματος με 20 ώρες διαλέξεων, 4 ώρες φροντιστηρίων (tutorials), 4 ώρες εργαστηρίων  (workshops) και 2 ώρες ομαδικής εργασίας (group practice), που θα πραγματοποιηθούν στο Future Lab Σύρου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην Ερμούπολη:

15 Σεπτεμβρίου: Διάλεξη, 16 Σεπτεμβρίου: Εργαστήριο, 18 Σεπτεμβρίου: Διάλεξη, 19 Σεπτεμβρίου: Ομαδική Εργασία & Διάλεξη, 27 Σεπτεμβρίου: Διάλεξη, 28 Σεπτεμβρίου: Φροντιστήριο, 29 Σεπτεμβρίου: Διάλεξη.

Η συνεργατική αυτή προσπάθεια, η οποία συγχρηματοδοτείται, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α), αξιοποιεί την ποικιλόμορφη τεχνογνωσία και δέσμευσή των μελών της κοινοπραξίας για την προώθηση της κοινωνικής αλλαγής, προσφέροντας εκπαιδευτικούς πόρους αιχμής σε εντυπο-ανάπηρα άτομα μέσω σεμιναρίων, εργαστηρίων και ημερίδων, που διοργανώνονται στο Νομό Κυκλάδων και το Αιγαίο.

Οι Κεντρικοί στόχοι του Έργου συμπεριλαμβάνουν

-τη διοργάνωση δράσεων με τη συμμετοχή επιχειρηματιών, ακαδημαϊκών και ειδικών της επιχειρηματικότητας που θα καθοδηγήσουν τα εντυπο-ανάπηρα άτομα σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικού σχεδίου, επιχειρηματικές στρατηγικές, χρηματοδότηση και προώθηση επιχειρήσεων.

-την άμβλυνση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα εντυπο-ανάπηρα άτομα στην πρόσβαση διαδικτυακών πόρων μέσω της ανάπτυξης ειδικά προσαρμοσμένων τεχνολογικών πλατφόρμων e-learning και τοπικών αποθετήριων σε συνεργασία με το δίκτυο ψηφιακών βιβλιοθηκών AMELib (Προσβάσιμη Πολυτροπική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το αναλυτικό πρόγραμμα των προγραμμάτων εκπαίδευσης και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στις δράσεις του, μέσω της ιστοσελίδας μας, των κοινωνικών δικτύων Facebook και LinkedIn, στον σύνδεσμο https://shorturl.at/hHKY5 και την ηλεκτρονική διεύθυνση omiros-project@aegean.gr

Η συμμετοχή στα προγράμματα εκπαίδευσης του Έργου ΟΜΗΡΟΣ είναι δωρεάν και δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Το «Διασυνοριακό δίκτυο προώθησης της επιχειρηματικότητας σε εντυπο-ανάπηρα άτομα με χρήση έξυπνων εργαλείων πρόσβασης στις βιβλιοθήκες – ΟΜΗΡΟΣ», συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας  INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Αφίσα ημερίδας με εικονίδια ατόμων που εργάζονται. Πάνω στο κέντρο το λογότυπο Interreg Ελλάδα-Κύπρος. Από κάτω αναγράφεται "Το πανεπιστήμιο Αιγαίου σας προσκαλεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα -Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας για άτομα με εντυπο-αναπηρία στην Ελλάδα" . Στην αριστερή πλευρά έχει σήμανση ότι θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης και στη δεξιά ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Στο τέλος λογότυπα εταίρων,

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή