Το λογότυπο της συνεργασίας των ενεργών πολιτών. Στη μέση της φώτο ένα κίτρινο κι ένα πορτοκαλί παραλληλόγραμμο και πάνω εκεί το λογότυπο του Virtual Mobilities for All. Κάτω δεξιά τα στοιχεία επικοινωνίας.

Στα πλαίσια του προγράμματος “Virtual Mobilities for All” (Εικονική κινητικότητα για όλους) που υλοποιεί ο οργανισμός Active Citizens Partnership (Συνεργασία Ενεργών πολιτών) ζητούνται ενήλικες νέοι που έχουν οποιασδήποτε μορφής αναπηρία και επιθυμούν, να μοιραστούν τα βιώματα και τις απόψεις τους στον τομέα της εικονικής και μη κινητικότητας. Σκοπός των συνεντεύξεων είναι η κατανόηση των ευκαιριών, αλλά και προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα νέος με αναπηρία στην Ελλάδα όταν κληθεί να συμμετάσχει σε δράσεις και γενικότερα στην καθημερινή του ζωή.

♦ Λίγα λόγια για τον οργανισμό:

Η Συνεργασία Ενεργών πολιτών είναι ένας Μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με έδρα τις Σάπες στο Ν. Ροδόπης και παράρτημα στην Αθήνα, με εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ( Erasmus+, Horizon, κλπ.) και δράσεις σε τοπικό, αλλά και υπερτοπικό επίπεδο. Βασικοί πυλώνες του οργανισμού είναι η ενασχόληση με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, άτομα με αναπηρία, πρόσφυγες και μετανάστες και η τεχνολογία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μέσα από τα προγράμματα που υλοποιεί συνδυάζει αυτούς τους δύο βασικούς άξονες, με στόχο την ευαισθητοποίηση, ενδυνάμωση και ενημέρωση.

♦ Λίγα λόγια για το πρόγραμμα: Virtual Mobilities for All «Εικονική κινητικότητα για όλους»

Μέσω του προγράμματος Virtual Mobilities for All, Erasmus + στοχεύουμε στην ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση ενηλίκων. Όσο εύλογο είναι, τα άτομα με αναπηρίες δεν διεκδικούν τις ίδιες πιθανότητες να συμμετάσχουν σε κινητικότητα σε όλο τον κόσμο … και μέσω αυτού του έργου αυτό είναι κάτι που στοχεύουμε να αλλάξουμε με τη χρήση της τεχνολογίας. Το έργο προτείνει – μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων – τη χρήση τεχνολογικών μέσων προκειμένου να καταστεί η εκπαίδευση και η μάθηση, προσβάσιμες για όλους.

Όπως μαρτυρείται ειδικά λόγω των συνθηκών Covid-19 που έχουν επηρεάσει σοβαρά όλους σε όλο τον κόσμο, υπάρχει μια άνθηση διαδικτυακών δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τόσο πολιτιστικά όσο και κοινωνικά.

Αλλά τι αναφέρεται ως «Εικονική κινητικότητα»;

Για να σας δοθεί μια καλύτερη κατανόηση του έργου, στην αρχή θα ήταν καλό να κατανοήσετε τον ορισμό της «εικονικής κινητικότητας».

Η «εικονική κινητικότητα» μπορεί να οριστεί ως:

Η χρήση τεχνολογιών, πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την απόκτηση των ίδιων πλεονεκτημάτων που θα είχε κάποιος με τη σωματική κινητικότητα, αλλά χωρίς την ανάγκη ταξιδιού.

Το πρόγραμμά μας προβλέπεται να έχει τα ακόλουθα 6 αποτελέσματα:

1. Να χαρτογραφήσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για να συμμετάσχει κάποιος σε δραστηριότητες εικονικής κινητικότητας.
2. Να δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο σε διαδικτυακή και έντυπη μορφή.
3. Μια εργαλειοθήκη για εικονική κινητικότητα (Εργαλεία, Λογισμικό, Υλικό, Μεθοδολογίες και Τεχνικές).
4. Ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τη δημιουργία μιας διαδρομής του μαθητή.
5. Ένα ευέλικτο και αρθρωτό MOOC (Massive Open Online Course).
6. Πιλοτικές δοκιμές και αναφορές της πλατφόρμας για άτομα με αναπηρία.

Το πρόγραμμα ενώνει Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, Οργανισμούς νέων και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μοιράζονται το ίδιο όραμα για ίσες ευκαιρίες, ανοιχτή εκπαίδευση και υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες. Υλοποιείται σε συνεργασία του οργανισμού Active Citizens Partnership με εταίρους του εξωτερικού στη Γερμανία, Βόρεια Μακεδονία, Γαλλία, Ιρλανδία και Ισπανία.

*Οι ενδιαφερόμενοι για συνέντευξη μπορούν να επικοινωνήσουν με τον οργανισμό στο τηλέφωνο 2130351914 και στο email mskapinakiacp@gmail.com

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή