Προς μια εθνική στρατηγική για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία.

Άρθρο του Γιώργου Σταμάτη Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Η ανεξάρτητη διαβίωση και η ισότιμη κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, αποτελεί ένα θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο σηματοδοτεί την ποιοτική μεταστροφή της κουλτούρας και της πολιτικής μας αντίληψης από το ιατρικό στο δικαιωματικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας.  Το δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Προς μια εθνική στρατηγική για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία..