Άνδρας με κουστούμι που κρατάει ένα τάμπλετ. Πάνω από το τάμπλετ υπάρχουν εικονίδια με γραφήματα, email κι ένα πύραυλο.

Επιδότηση που θα μπορεί να ανέλθει έως τα 36.000 ευρώ προβλέπει το πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας που ενεργοποιεί εκ νέου ο ΟΑΕΔ.

Όσοι άνεργοι διέκοψαν την επιχειρηματική δραστηριότητα πριν από το 2022 έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν από την Τετάρτη 9 Μαρτίου, αίτηση για να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα που έχει ανασχεδιαστεί. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες, με τρίμηνη δέσμευση και το ποσό της κυμαίνεται από 12.000 ευρώ για ατομική επιχείρηση έως 24.000 ευρώ για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους. Μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια της επιχορήγησης μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της θα κυμανθεί από 20.000 ευρώ έως 36.000 ευρώ αντίστοιχα, κατόπιν αίτησης.

Στον ανασχεδιασμό του προγράμματος έχουν οι εξής παρεμβάσεις:

• Τουλάχιστον 40 % των θέσεων θα καλυφθούν από άνεργες γυναίκες.

• ΑμεΑ και γυναίκες που είναι θύματα έμφυλης βίας λαμβάνουν 60% επιπλέον μόρια.

• Επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας λαμβάνουν 40% επιπλέον μόρια.

• Επιτρέπεται η συστέγαση σε θερμοκοιτίδες (business incubators), χώρους συνεργασίας (coworking spaces) και άλλες δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και η λειτουργία εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα στο διάστημα 1/1/2012-31/12/2021.

• Δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους, ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας.

• Δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική / επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2022 έως τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης.

• Έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά 10 ευρώ για τουλάχιστον 1 έτος ή την έχουν ρυθμίσει.

Στο πρόγραμμα, που έχει συνολικό προϋπολογισμό 48 εκατ. ευρώ, μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι πρώην επιχειρηματίες που δεν έχουν προχωρήσει σε νέα έναρξη δραστηριότητας.

Πηγή: Εφημερίδα “Η Ναυτεμπορική”

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή