Ψηφιακό χέρι που πατάει κουμπί τεχνητής νοημοσύνης

Θα μπορούσε να δώσει παραπλανητικά και δυνητικά επικίνδυνα αποτελέσματα. Τα θετικά μπορούν να προκύψουν μόνο αν οι εμπλεκόμενοι χειρίζονται την τεχνολογία με διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Φίλιππος Ζάχαρης

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) προειδοποίησε για τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση της λεγόμενης Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της Υγείας.

Συγκεκριμένα, μια ανάλυση που δημοσιεύθηκε από τον Οργανισμό χθες στη Γενεύη, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η νέα τεχνολογία θα μπορούσε να είναι χρήσιμη σε διάφορους τομείς της ιατρικής, εντούτοις αν δεν αναπτυχθεί με επαρκή δεδομένα, θα μπορούσε να δώσει παραπλανητικά και δυνητικά επικίνδυνα αποτελέσματα.

Η αποκαλούμενη δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για τη δημιουργία κειμένου, εικόνων ή βίντεο σε προγράμματα όπως το ChatGPT. Τα προγράμματα μπορούν να τροφοδοτούνται με διαφορετικούς τύπους δεδομένων, να τα μετατρέπουν, να τα επεξεργάζονται και να παράγουν νέα δεδομένα από αυτά.

Ο Π.Ο.Υ. αναμένει ότι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί ευρέως στην ιατρική στο μέλλον. Για παράδειγμα, η τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη διάγνωση, την έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και στην εκπαίδευση γιατρών και φροντιστών.

Ο Κίνδυνος

Ο Οργανισμός βλέπει περαιτέρω δυνατότητες για τη γενεσιουργό τεχνητή νοημοσύνη στη διαχείριση των δεδομένων Υγείας και στην υποστήριξη των ασθενών που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα των ασθενειεών τους.

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο κίνδυνος στη χρήση της Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης έγκειται στην ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων. Μια μη αντιπροσωπευτική κατάσταση δεδομένων αλλοιώνει επίσης τα αποτελέσματα των προγραμμάτων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες, ανακριβείς, μεροληπτικές ή ελλιπείς διαγνώσεις.

Οι συνέπειες είναι αντίστοιχα σοβαρές στον τομέα της Υγείας, προειδοποίησε ο Π.Ο.Υ. Με την αυξανόμενη χρήση της νέας τεχνολογίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, “τα λάθη, η κακή χρήση και τελικά η βλάβη της υγείας των ατόμων είναι αναπόφευκτα”, αναφέρεται στην ανάλυση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπενθυμίζει ότι είναι δυνατόν να επωφεληθούμε από τα πλεονεκτήματα της Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης μόνο εάν όλοι οι εμπλεκόμενοι χειρίζονται την τεχνολογία με διαφάνεια και υπευθυνότητα. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να θεσπιστούν κανόνες και το ιατρικό προσωπικό και οι ασθενείς να συμμετέχουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης για τον τομέα της υγείας.

“Η γενεσιουργός τεχνητή νοημοσύνη έχει την ευκαιρία να βελτιώσει την υγειονομική περίθαλψη”, εξήγησε ο Jeremy Farrar, επιστημονικός διευθυντής του Π.Ο.Υ. “Ωστόσο, αυτό θα πετύχει μόνο εάν οι προγραμματιστές, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και οι χρήστες γνωρίζουν τους κινδύνους και αισθάνονται υπεύθυνοι γι’ αυτούς”.

Ο Π.Ο.Υ. πιστεύει ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που αναπτύσσουν προγράμματα για τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, μεταξύ άλλων, έχουν καθήκον να δράσουν. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος κυβερνοεπιθέσεων κατά την εργασία με ευαίσθητα δεδομένα Υγείας.

Ο Π.Ο.Υ. ολοκλήρωσε την αξιολόγησή του σχετικά με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους της γενεσιουργού τεχνητής νοημοσύνης για την υγειονομική περίθαλψη, καλώντας τις κυβερνήσεις να ρυθμίσουν τη χρήση της νέας τεχνολογίας και να την επανεξετάζουν σε τακτική βάση.

Πηγή: www.iatronet.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή