Σχέδιο Τοπογραφικού για είσοδο κτιρίου

Στο meallamatia.gr αποφασίσαμε να δημοσιεύσουμε μία σειρά από ενημερωτικά άρθρα που ανοίγουν το μεγάλο θέμα της προσβασιμότητας. Ένα θέμα που αφορά και όσους έχουμε κάποια αναπηρία αλλά και γενικότερα εμποδιζόμενα στην κίνηση άτομα, ηλικιωμένους, έγκυες, αλλά και γονείς με καροτσάκι των παιδιών τους, καθώς και όποιον θέλει να απολαμβάνει τη μετακίνηση του σε ένα ελεύθερο από εμπόδια πεζοδρόμιο, αλλά και να κινείται άνετα στο δομημένο περιβάλλον. Για αυτό ο συνεργάτης μας, Τοπογράφος Μηχανικός, κύριος Γιάννης Λαμπρόπουλος, συνδυάζει κάθε φορά την εμπειρία του επαγγελματικά, την εξοικείωση του με θέματα που αφορούν τους ανθρώπους με αναπηρία και την προσβασιμότητα και παράλληλα τις πληροφορίες που αντλούμε για να σας παρουσιάσουμε τα ενημερωτικά αυτά άρθρα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τη Νομοθεσία αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.


Η Είσοδος κάθε κτιρίου είναι το καθοριστικότερο στοιχείο της προσβασιμότητάς του, καθορίζοντας ταυτόχρονα τον βαθμό αυτονομίας της διακίνησης των χρηστών του. Κάθε κτίριο -που χρησιμοποιείται από το κοινό ή κατοικίας- θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες, και γενικότερα από τα εμποδιζόμενα άτομα, από δύο τουλάχιστον την κεντρική είσοδο του κτιρίου και τους υπόγειους χώρους στάθμευσης.

• Κεντρική είσοδο του κτιρίου:

⇒ Η προσπέλαση από το οδόστρωμα στο πεζοδρόμιο πρέπει να γίνεται στο ίδιο επίπεδο, με την κατασκευή “σκάφης”, πλάτους 1,50μ τουλάχιστον και κλίσης 5%, της οποίας η αρχή και το τέλος θα είναι χαρακτηρισμένα με λωρίδα επισήμανσης. Ειδικές υπαίθριες θέσεις στάθμευσης των αυτοκινήτων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες -διαμορφωμένες και σημασμένες ανάλογα- να προβλέπονται κοντά στην είσοδο, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 50μ.

⇒ Η προσπέλαση από το πεζοδρόμιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο. Σε περιπτώσεις διαφοράς στάθμης, αυτή θα καλύπτεται με κεκλιμένο επίπεδο – “ράμπα”, κλίσης 5%, ή με αναβατόριο. Η είσοδος στο κτίριο πρέπει να είναι στεγασμένη για να διευκολύνεται η αποβίβαση και επιβίβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, και γενικότερα των εμποδιζομένων ατόμων, στα αυτοκίνητα.

⇒ Η είσοδος στο κτίριο πρέπει να γίνεται με θύρα με συρόμενα επάλληλα φύλλα ανοιγόμενα αυτόματα ή χειροκίνητα ή με απλές ανοιγόμενες θύρες πλάτους 1.20μ. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι περιστροφικές θύρες. Οι θύρες εισόδου, εφόσον είναι αδιαφανείς, θα πρέπει να φέρουν κατακόρυφο φεγγίτη που θα επιτρέπει τον έλεγχο της κίνησης από την πίσω πλευρά της θύρας και χειρολαβή σχήματος D ή L. Πρέπει να αποφεύγεται η ύπαρξη κατωφλιών, αλλά και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου (σχάρα κλπ), που να προεξέχει ή να βυθίζεται στο δάπεδο περισσότερο από 2εκ. Όλος ο εξοπλισμός της εισόδου (χειρολαβή θύρας, κλειδαριά, κουδούνια κλήσεως, διακόπτες φωτισμού, αυτόματου ανοίγματος θύρας κλπ) να τοποθετείται σε ύψος 0,90-1,20μ από το δάπεδο και προς την ίδια πάντα πλευρά.

⇒ Οι θύρες και τα κασώματά τους να είναι σε έντονη χρωματική αντίθεση με την παράπλευρη τοιχοποιία. Εξίσου έντονη χρωματική αντίθεση θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ θυρόφυλλου και χειρολαβής. Σε περίπτωση υαλοθυρών να τοποθετούνται επί των φύλλων της θύρας ειδικές ενδείξεις, σε ύψος 1,40-1,60μ από το δάπεδο και σε έντονα χρώματα, για την διευκόλυνση των ατόμων με προβλήματα στην όραση. Οι πληροφοριακές πινακίδες (αριθμός, χαρακτηρισμός χώρων κλπ) να τοποθετούνται σε ύψος 1,50μ από το δάπεδο, προς την ίδια πάντα πλευρά του θυρόφυλλου και όλες οι πληροφορίες πάνω σε αυτές να αναγράφονται και στην γραφή Braille.

Τοπογραφικό Εισόδου κτιρίου

• Υπόγειοι χώροι στάθμευσης.

Όπου προβλέπονται υπόγειοι χώροι στάθμευσης θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν ειδικές θέσεις για τα αυτοκίνητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, τα οποία άτομα θα φθάνουν από το εσωτερικό του κτιρίου στους χώρους στάθμευσης -και αντίστροφα- με ανελκυστήρα.

Οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται για άτομα με ειδικές ανάγκες θα φέρουν το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης Αναπήρων (∆ΣΠΑ) αποτυπωμένο αφενός στο έδαφος και αφετέρου ανηρτημένο πάνω από την αντίστοιχη θέση, σε ύψος τουλάχιστον 2,20μ από το δάπεδο, ή στον τοίχο. Οι διαδρομές που θα ακολουθούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες από τις θέσεις στάθμευσης μέχρι τον ανελκυστήρα, θα επισημαίνονται με το ∆ΣΠΑ ακολουθούμενο από ένα βέλος αποτυπωμένο στο δάπεδο και ταυτόχρονα τοποθετημένο στους τοίχους ή τα υποστυλώματα ή -όπου αυτό δεν είναι δυνατόν- ανηρτημένο από την οροφή σε 2,20μ από το δάπεδο, σε έντονη χρωματική αντίθεση με τον υπόλοιπο χώρο, ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα άτομα με προβλήματα στην όραση. Οι διαδρομές αυτές, αλλά και οι θέσεις στάθμευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, θα φωτίζονται με άπλετο φωτισμό και θα είναι εξοπλισμένες με φωτισμό ασφαλείας σε όλο το μήκος τους. Το ∆ΣΠΑ θα τοποθετείται επίσης επί του θυροφύλλου του ανελκυστήρα, που οδηγεί στους χώρους στάθμευσης, σε όλους τους ορόφους.

Ο μόνος τρόπος μετακίνησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες από και προς τους χώρους υπόγειας στάθμευσης και μεταξύ των διαφορετικών σταθμών ενός κτιρίου είναι η μετακίνηση μέσω ανελκυστήρα, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν και σαν έξοδο διαφυγής σε περιπτώσεις ανάγκης, είναι πολύ σημαντική είναι η καλή μελέτη πυροπροστασίας τόσο του χώρου του μηχανοστασίου και του φρεατίου του ανελκυστήρα, όσο και των πλατύσκαλων, τα οποία θα πρέπει να συνιστούν πυροδιαμερίσματα του κτιρίου.

Σχετικά με τον συντάκτη

Τοπογράφος Μηχανικός

2 comments on “Προδιαγραφές Προσβασιμότητας για Εισόδους Κτιρίων

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή