Γυάλινο δοχείο με κέρματα ευρώ, αριθμομηχανή και χαρτί με νούμερα
Από τη Ρούλα Σαλούρου

Τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος συνταξιοδότησης ακόμη κι αν οι οφειλές ξεπερνούν τις προβλεπόμενες (20.000 ευρώ για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενους και 6.000 ευρώ για αγρότες) δίνει η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του ΟΑΕΔ και προβλέπει, μεταξύ άλλων, διαδικασίες-εξπρές για την έκδοση των συντάξεων. Αμέσως μετά την υποβολή θα γίνεται αυτοματοποιημένος έλεγχος ύπαρξης οφειλών του ασφαλισμένου προς τον e-ΕΦΚΑ, κι αν οι οφειλές είναι άνω του ορίου, γεγονός που αποκλείει τη συνταξιοδότηση, θα παρέχεται δίμηνη προθεσμία εξόφλησης, τουλάχιστον του υπερβάλλοντος ποσού. Έτσι, ο ασφαλισμένος θα αποκτά δικαίωμα συνταξιοδότησης, με το υπόλοιπο της οφειλής, όπως προβλέπει ο νόμος, να παρακρατείται από τη σύνταξή του.

Όταν η σύνταξη συναρτάται με την αναπηρία

Επίσης, προβλέπεται ότι, σε περιπτώσεις που η σύνταξη συναρτάται με την αναπηρία του ασφαλισμένου, η έναρξη επεξεργασίας του αιτήματος θα γίνεται αφού προσκομισθεί βεβαίωση από το αρμόδιο ΚΕΠΑ σχετικά με το ποσοστό αναπηρίας του. Στην πράξη, το σχετικό άρθρο αφορά τη διαδικασία αυτοματοποιημένου ελέγχου, στο πλαίσιο της διαδικασίας έναρξης του δικαιώματος σύνταξης γήρατος. Και ορίζει ότι ο έλεγχος οφειλών προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις σε σχέση με τα όρια οφειλών, ήτοι έως 20.000 ευρώ για όλα τα ταμεία πλην πρώην ΟΓΑ –που ισχύει όριο 6.000 ευρώ– θα γίνεται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Αν διαπιστωθεί ότι ο ασφαλισμένος έχει υψηλότερες οφειλές, του δίνεται προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος των οφειλών του, ώστε αυτές να μειωθούν κάτω από τα όρια αυτά. Η δίμηνη προθεσμία φαίνεται στο αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης που εκδίδεται από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΦΚΑ και αποτελεί γνωστοποίηση της σχετικής οφειλής. Αν ο ασφαλισμένος προχωρήσει στην εξόφληση εντός της δίμηνης προθεσμίας, θα συνεχίζεται η επεξεργασία της αίτησής του και η πράξη απονομής σύνταξης θα ανατρέχει στην πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση συνταξιοδότησης θα απορρίπτεται.

Όσοι δεν έχουν τα απαιτούμενα για συνταξιοδότηση

Με στόχο τη διευκόλυνση χιλιάδων ηλικιωμένων, που έχουν συμπληρώσει το 67o έτος, έχουν αναγνωρίσει πλασματικά έτη ασφάλισης και πάλι όμως δεν συμπληρώνουν τα απαιτούμενα προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν, με άλλο άρθρο στην τροπολογία δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης έως και 6 μήνες περισσότερους από τον προβλεπόμενο νόμο.

Αφορά όσους είναι κοντά στη σύνταξη αλλά δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις όσον αφορά τα έτη ασφάλισης και παρέχει τη δυνατότητα σε ασφαλισμένους που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη κι έχουν συμπληρώσει το 67o έτος της ηλικίας τους, να αναγνωρίσουν έως και 150 ημέρες ασφάλισης. Βασική προϋπόθεση είναι να μην έχουν αναγνωρίσει περισσότερα από 5 πλασματικά έτη ασφάλισης. Εναλλακτικά μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους, χωρίς να γίνεται έλεγχος των προϋποθέσεων ικανότητας προς εργασία, για χρονικό διάστημα μέχρι 3 έτη.

Τέλος, με άλλη διάταξη, συμπληρώνονται οι διατάξεις που αναγνωρίζουν ασφαλιστικό χρόνο με βάση την αρχή της τυπικής ασφάλισης, προκειμένου να προβλεφθεί ρητώς ότι δεν μπορεί να επανελεγχθεί η ορθή ή μη υπαγωγή του ασφαλισμένου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών από τον χρόνο του ελέγχου.

Πηγή: www.kathimerini.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή