Έξι χέρια στη σειρά όπου στις παλάμες τους είναι ακουμπισμένο ένα γράμμα από τη λέξη "Autism"

Κάθε κοινωνία οφείλει να συμπεριφέρεται ισότιμά στα άτομα που την απαρτίζουν και να δηµιουργεί συνθήκες πλήρους ένταξης σε αυτήν.

Για τα αυτιστικά άτοµα µέχρι και σήµερα αυτό δεν είναι αυτονόητο. Υπάρχουν περίπου 100 εκατομμύρια άτομα µε αναπηρία στην ΕΕ, μεταξύ των οποίων τα 5 εκατομμύρια ανήκουν στο φάσµα του αυτισµού -περισσότερα από 1 στα 100 άτοµα.

Το ψήφισµα που υπερψηφίστηκε στην πρόσφατη ολοµέλεια αναγνωρίζει την περιπλοκότητα του αυτισµού, εποµένως και την ανάγκη κάθε αυτιστικό άτοµο να λαµβάνει τη σωστή υποστήριξη.

Υπογραμμίζει ότι ένα σημαντικό ποσοστό αυτιστικών ατόμων, περίπου το 40%, δεν έχει σχετική διανοητική αναπηρία και μπορεί να ζήσει ανεξάρτητα.

Επομένως χαιρετίζει την πρόσφατη δημοσίευση της πρότασης της Επιτροπής για τη δημιουργία ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας έως τα τέλη του 2023 και υπογραμμίζει την ανάγκη ενός ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος για τα άτομα µε αναπηρία, που θα επιτρέπει την αµοιβαία αναγνώριση και διαπίστευση σε όλα τα κράτη-µέλη. Σημειώνεται ότι πολλοί πολίτες της ΕΕ µε αυτισµό δεν διαθέτουν πιστοποιητικό αναπηρίας, αλλά µόνο ιατρική διάγνωση γεγονός που είναι πηγή σειράς προβληµάτων.

Επισημαίνει ότι είναι ζωτικής σημασίας το πεδίο εφαρµογής αυτής της κάρτας να περιλαµβάνει όλες τις καταστάσεις όπου προσφέρονται ειδικοί όροι ή ειδική µεταχείριση των αυτιστικών ατόµων, να διασφαλίζει το δικαίωμα κυκλοφορίας σε ολόκληρη την ΕΕ και να συµπεριλάβει τον αυτισµό στα εθνικά πλέγµατα αναπηρίας των κρατών-µελών εκεί όπου δεν περιλαµβάνεται.

Το ψήφισµα σηµειώνει ότι υπάρχει έλλειψη ποιοτικών και οικονοµικά προσιτών ατοµοκεντρικών υπηρεσιών στήριξης από εκπαιδευµένους επαγγελµατίες και ζητά από τα κράτη-µέλη να διασφαλίσουν ότι τα αυτιστικά άτοµα απολαµβάνουν ίση πρόσβαση τόσο στη σωµατική όσο και στην ψυχολογική υγειονοµική περίθαλψη.

Προτείνει ακόµα στα κράτη-µέλη να προωθήσουν ένα νοµοθετικό και πολιτικό πλαίσιο για τη συµµετοχή των αυτιστικών ατόμων στην αγορά εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας των αυτιστικών ατόμων είναι σηµαντικά υψηλά, ιδιαίτερα µεταξύ των γυναικών. Ζητείται, στο πλαίσιο αυτό, να επιβληθούν κατευθυντήριες γραμμές για την εύλογη προσαρµογή των αυτιστικών ατόμων στον χώρο εργασίας.

Επιπλέον, τα κράτη-µέλη θα πρέπει να αναπτύξουν πολιτικές που θα προωθούν την κατάρτιση επαγγελµατιών στον αυτισµό σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας, θα διασφαλίζουν την πρόσβαση των αυτιστικών ατόμων σε ποιοτική, προσιτή και χωρίς αποκλεισµούς εκπαίδευση παρέχοντας εξατοµικευµένη προσωπική στήριξη και θα διευκολύνουν την ενασχόληση µε δραστηριότητες αναψυχής, αθλητισµού και πολιτισµού.

Καλεί, τέλος, τα κράτη-µέλη να μεταρρυθµίσουν τα συστήματα κηδεμονίας για να επιτρέψουν την άσκηση δικαιοπρακτικής ικανότητας από αυτιστικά άτοµα και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη-µέλη να διασφαλίσουν ότι τα αυτιστικά άτομα έχουν πλήρη πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα και συµµετοχή στην πολιτική και δηµόσια ζωή.

Η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Anne-Sophie Pelletier, εκ µέρους της οµάδας της Αριστεράς, χαρακτήρισε το ψήφισµα ως «ένα ισχυρό µήνυµα για την πλήρη αναγνώριση των αυτιστικών ατόµων στην κοινωνία µας». Στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη αναγνώρισης των διαγνώσεων σε όλα τα κράτη-µέλη, καθώς αυτή τη στιγµή κάθε κράτος-µέλος έχει διαφορετικό σύστηµα αναγνώρισης και απαίτησε την ποινικοποίηση της αποτρόπαιας, όπως την χαρακτήρισε, πρακτικής της αναγκαστικής στείρωσης.

Πηγή: www.dialogos.com.cy

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή