άνδρας σε αμαξίδιο σε δρόμο (φαίνεται από τη μέση και κάτω)

Πανελλήνια – Παναναπηρική κινητοποίηση σε όλες τις πόλεις της χώρας που λειτουργούν ΚΕΠΑ

Ανοιχτή επιστολή τής Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία τής 16ης Οκτωβρίου 2012, προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κύριο Ι. Βρούτση, με θέμα: «Πανελλήνια – Παναναπηρική
κινητοποίηση σε όλες τις πόλεις της χώρας που λειτουργούν ΚΕΠΑ. Η Ε.Σ.ΑμεΑ, καλεί σε δυναμικές κινητοποιήσεις όλους τους φορείς μέλη της.

Τρίτη 23 Οκτωβρίου, ώρα 11, έξω από τις Διευθύνσεις των ΚΕΠΑ της χώρας».

Ανοιχτή Επιστολή της Ε.Σ.ΑμεΑ.

Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ι. Βρούτση

Θέμα: «Πανελλήνια – Παναναπηρική κινητοποίηση σε όλες τις πόλεις της χώρας που λειτουργούν ΚΕΠΑ.

Η Ε.Σ.ΑμεΑ, καλεί σε δυναμικές κινητοποιήσεις όλους τους φορείς μέλη της Τρίτη 23 Οκτωβρίου, ώρα 11,
έξω από τις Διεύθυνσεις των ΚΕΠΑ της χώρας»

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών

Κύριε Υπουργέ,

Η Ε.ΣΑμεΑ έχει απευθυνθεί σε εσάς, τον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας για θέματα ΚΕΠΑ κ. Ν. Παναγιωτόπουλο και τη Διοίκηση του ΙΚΑ για τα δυσεπίλυτα και παγιωμένα πλέον προβλήματα που παρουσιάζονται στην οργάνωση και λειτουργία των ΚΕΠΑ.

Η απαράδεκτη κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στα ΚΕΠΑ, η μακροχρόνια αναμονή «φυλακισμένων» ΑμεΑ στις λίστες των ΚΕΠΑ προκειμένου να επανεξεταστούν και η αναστολή της σύνταξης αναπηρίας ή του επιδόματος αναπηρίας τους προετοιμάζει την κοινωνική ευθανασία τους.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ υπό το βάρος αυτής της κατάστασης που αγγίζει τα όρια της βαρβαρότητας καλεί σε πανελλήνια κινητοποίηση διαμαρτυρίας τα άτομα με αναπηρία χρόνιες παθήσεις, τα μέλη των οικογενειών τους και κάθε
ευαισθητοποιημένο πολίτη στα θέματα που αφορούν την αναπηρία έξω από κάθε διεύθυνση ΚΕΠΑ σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Η κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας και διεκδίκησης του σεβασμού και της αξιοπρέπειας των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους θα γίνει για τους πολίτες της Αθήνας την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 έξω από τη Διοίκηση του ΙΚΑ στην οδό Σωκράτους και Αγ. Κωνσταντίνου, ώρα 11, και θα συνεχίσει με πορεία των συγκεντρωμένων προς το Υπουργείο Εργασίας. Ανάλογες κινητοποιήσεις την ίδια ημέρα και ώρα θα πραγματοποιηθούν από τους περιφερειακούς τοπικούς φορείς των ΑμεΑ και των οικογενειών τους σε κάθε πόλη της χώρας που λειτουργεί Διεύθυνση ΚΕΠΑ.

Με αυτές τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας ζητούμε να προχωρήσετε άμεσα στον επανασχεδιασμό της λειτουργίας και οργάνωσης των ΚΕΠΑ, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας της επιστημονικότητας της αδιαβλητότητας και του σεβασμού στα ανθρώπινα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

Το πλαίσιο των αιτημάτων που διεκδικούμε την άμεση ικανοποίησή τους είναι τα ακόλουθο: :

Για τους επί μήνες εγκλωβισμένους ΑμεΑ στις λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ, των οποίων έχει διακοπεί η σύνταξη ή το επίδομα και για όσους από εδώ και στο εξής καταθέτουν αιτήσεις για την πιστοποίηση της αναπηρίας τους απαιτείται νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα καθοριστεί με ρητό και σαφή τρόπο:

η επαναχορήγηση της σύνταξης ή του προνοιακού, επιδόματος και οιοδήποτε επιδόματος αναπηρίας αναδρομικά από την ημερομηνία αίτησής τους για επανεξέταση, δηλαδή για όσους μήνες βρίσκονται σε αναμονή και έως ότου
ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεξέτασης τους,

Για όσους καταθέτουν από εδώ και στο εξής αίτηση επανεξέτασης για τη συνέχιση καταβολής προνοιακού επιδόματος ή σύνταξης αναπηρίας να οριστεί η αυτόματη ανανέωση της Γνωμάτευσης που έχει λήξει, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεξέτασης τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές και εκδοθεί η
νέα Γνωμάτευση.

Ανανέωση του βιβλιαρίου υγείας των ασφαλισμένων για όσο χρόνο βρίσκονται στις λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ, δεδομένου ότι σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς μετά το πρώτο εξάμηνο αναμονής στις λίστες των ΚΕΠΑ η υγειονομική κάλυψη αφορά αποκλειστικά τα φάρμακα και τις θεραπείες που απαιτούνται για την πρωτογενή πάθηση/αναπηρία.

Κατ’ αυτό τον τρόπο θα αποφορτιστούν οι λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ, δίνοντας τη δυνατότητα να προχωρήσει ταχύτερα η εξέταση όσων καταθέτουν αίτηση πρώτη φορά για την χορήγηση σύνταξης η προνοιακού επιδόματος/επιδόματος αναπηρίας με την παράλληλη επανεξέταση όσων έχει λήξει η γνωμάτευση αναπηρίας τους, χωρίς να αντιμετωπίζουν οι επανεξεταζόμενοι σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.

Άμεση συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 με τη συμμετοχή έγκριτων επιστημόνων, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα :

στη συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3846/2010 και με άλλες κατηγορίες αναπηρίας σοβαρές και μη αναστρέψιμες, διότι παρατηρείται γενικευμένο το φαινόμενο οι Υγειονομικές Επιτροπές να χορηγούν γνωματεύσεις με λήξη της ισχύς τους σε ένα χρόνο για παθήσεις και αναπηρίες μη αναστρέψιμες όπως είναι ο ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης και άλλες. Τέτοιου είδους πρακτικές είναι φανερό ότι φορτώνουν αναίτια το σύστημα πιστοποίησης και αυξάνουν το χρόνο αναμονής για την εξέταση των ατόμων με αναπηρία με όλες τις γνωστές συνέπειες στην οικονομική και κοινωνική ζωή αυτών και των οικογενειών τους.

στην αναθεώρηση – συμπλήρωση σημαντικών κεφαλαίων του νέου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας, βάσει σύγχρονων επιστημονικών και ιατρικών δεδομένων. Επισημαίνουμε ότι ο νέος Πίνακας Προσδιορισμού
Ποσοστών Αναπηρίας έχει ελλείψεις και δεν αναφέρεται σε σειρά σπάνιων παθήσεων, ενώ βασίζεται και σε αντιεπιστημονικά δεδομένα τα οποία δεν ακολουθούν στις σύγχρονες εξελίξεις.

Θεσμική εκπροσώπηση της Ε.Σ.ΑμεΑ στο Δ.Σ. του ΙΚΑ δεδομένου ότι αποτελεί έναν από τους κύριου οργανισμούς σχεδιασμού εφαρμογής και υλοποίησης κοινωνικών και ασφαλιστικών πολιτικών για την αναπηρία.

Άμεση εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 3863 προκειμένου:

• η νέα γνωμάτευση αναπηρίας να εξασφαλίζει, βάσει και της φιλοσοφίας στην οποία στηρίζεται ο νόμος, ενιαία υγειονομική κρίση για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές, ώστε το άτομο με αναπηρία να μην
υπόκειται αναίτια σε καθεστώς συνεχούς επανεξέτασης.

• θεσμική διάταξη, μέσω της οποίας, η ενιαία υγειονομική κρίση του ΚΕΠΑ θα ισχύει για κάθε οικονομική και κοινωνική παροχή, και μέσω της οποίας θα ορίζεται ότι κατισχύουν προϊσχύουσες διατάξεις που αφορούν στην αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας.

• να εκπονηθούν προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης, βάσει των οποίων θα εκπαιδεύονται οι γιατροί του Ειδικού Σώματος, και τα οποία θα ανανεώνονται βάσει των αναγκαίων επικαιροποιήσεων του Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών αναπηρίας, όπως και σύσταση και λειτουργία της επταμελούς επιτροπής αξιολόγησης της εκπαίδευσης των ιατρών στην οποία συμμετέχει θεσμικά η Ε.Σ.ΑμεΑ. Επισημαίνουμε ότι υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες οι γιατροί προχωρούν σε δική τους εκτίμηση και δεν αποδίδουν τα ποσοστά που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 1506/ΤΒ΄/4-5-2012.

• Ειδική μέριμνα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο οικονομικό κόστος που επωμίζονται οι κάτοικοι ΑμεΑ, που διαβιούν σε νησιά τα οποία δεν διαθέτουν Διευθύνσεις
ΚΕΠΑ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, έως ότου ληφθούν οριστικά μέτρα για την αντιμετώπισή του θέματος (π.χ. ίδρυση Διεύθυνση ΚΕΠΑ, σύστημα κατ’ οίκον υγειονομικής εξέτασης κ.λπ) θα πρέπει το κόστος να καλύπτεται από μέρους
της Πολιτείας.

• Θεσμική πρόβλεψη για την υποχρέωση των Υγειονομικών Επιτροπών να προβαίνουν σε κατ’ οίκον εξέταση εκείνων των ατόμων με αναπηρία που αποδεδειγμένα και αντικειμενικά δεν μπορούν να μεταβούν εξαιτίας της βαρύτητας της αναπηρίας τους στις Διευθύνσεις των ΚΕΠΑ. Έως και την κατάρτιση σαφούς θεσμικού πλαισίου για την εξέταση κατ’ οίκον προτείνεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η μετακίνηση του εξεταζόμενου να μεταβαίνει στην οικία του, ιατρός εξειδικευμένος της ανάλογης αναπηρίας/πάθησης και σε συνάρτηση με τα στοιχεία του ιατρικού φακέλου να αποφασίζει για το προσδιορισμό του βαθμού αναπηρίας. Τα ανωτέρω υπό την προϋπόθεση ότι θα λειτουργήσει η διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου για ευνόητους λόγους.

• Μείωση του καθορισμένου αριθμού αιτήσεων (15) που έχει οριστεί για κάθε κατηγορία αναπηρίας προκειμένου να αξιολογηθούν οι αιτήσεις τους , εφόσον ο χρόνος συμπλήρωσης του ανωτέρω αριθμού δημιουργεί χρονοβόρες καθυστερήσεις. Αναφερόμαστε σε κατηγορίες αναπηρίας οι οποίες δεν είναι διαδεδομένες στον πληθυσμό, και ως εκ τούτου ο αριθμός 15 είναι μεγάλος.

• Κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας για τη χορήγηση σύνταξης και χορήγησης προνοιακών επιδομάτων και πάσης φύσεως επιδομάτων αναπηρίας.

• Αυτόματη οριστικοποίηση συντάξεων αναπηρίας, εφόσον η κατηγορία αναπηρίας εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3846/2010 και ο βαθμός αναπηρίας έχει προσδιοριστεί στο 80%. Το μέτρο μπορεί να οδηγήσει στην αποφόρτιση του συστήματος πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας.

• Κατάργηση του μέτρου της καταβολής του ποσού των 46,14€ από μέρους των αιτούντων αξιολόγησης και πιστοποίησης της αναπηρίας το οποίο θεωρούμε απαράδεκτο την παρούσα οικονομική περίοδο συρρίκνωσης των εισοδημάτων των φτωχών λαϊκών στρωμάτων του πληθυσμού. Επισημαίνουμε ότι η καταβολή των 46.14€ σε όσους ενίστανται στο αποτέλεσμα της Α/Βάθμιας Επιτροπής και προσφεύγουν στη Β/Βάθμια αποτελεί βάρβαρο και εγκληματικό οικονομικό μέτρο για τους φτωχότερους των φτωχών της χώρας μας.

Κύριε Υπουργέ, Δώστε λύση τώρα στα μείζοντα προβλήματα οργάνωσης και λειτουργία των ΚΕΠΑ, τα οποία πλέον έχουν καταστεί τόποι οικονομικού κοινωνικού ψυχικού βασανισμού των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Πίνακας Αποδεκτών:
-Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αντ. Σαμαρά
-Γραφείο Προέδρου ΣΥΡΙΖΑ
-Γραφείο Πρόεδρου ΠΑΣΟΚ κ. Ευ. Βενιζέλου
-Γραφείο Προέδρου Ανεξάρτητων Ελλήνων
-Γραφείο Προέδρου ΔΗΜΑΡ κ. Φ. Κουβέλη
-Γραφείο Γεν. Γραμματέα ΚΚΕ κ. Αλ. Παπαρήγα
-Πρόεδρο και μέλη Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
-κ. Ν. Παναγιωτόπουλο, Υφυπουργό Εργασίας
-κ. Π. Κόκκορη, Γεν. Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης
-κ. Ευ. Μπέκου, Γεν. Γραμματέα Πρόνοιας
-κ. Β. Κοκκινάκη, Γεν. Διευθυντή Πρόνοιας
-κ. Μανθοπούλου, Προϊσταμένη Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ
-κ. Ρ. Σπυρόπουλο, Διοικητή ΙΚΑ
-κ. Δ. Πατσούρη Yποδιοικητή ΙΚΑ
κ. Ε. Νιαρχάκου , Προϊσταμένη Δ/νσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας
-Φορείς – Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή