Φωτογραφία με χάπια που γράφει επάνω εσύ γνωρίζεις τι είναι τα γενόσημα φάρμακα;

Online έρευνα για τα γενόσημα φάρμακα, η οποία υλοποιείται με πρωτοβουλία του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» και επιχειρεί να προσδιορίσει τη γνώμη, τις στάσεις και τις αντιλήψεις των πολιτών για τα γενόσημα φάρμακα στην Ελλάδα. Είναι ανώνυμη και διαρκεί ένα μόλις λεπτό.

Θετική φωνή
άνθρωποι + HIV

Αθήνα: Αγ. Αναργύρων 13, 10554 | Τ: +30 210 86 27 572 | F: +30 211 80 01 051
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλους 24, 54623 | Τ: +30 231 55 25 020 | F: +30 211 80 01 051
www.positivevoice.gr | info@positivevoice.gr

Αθήνα, 07/05/2018

Το εθνικό σύστημα υγείας αντιμετωπίζει ολοένα μεγαλύτερες και πιο σύνθετες προκλήσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών υγείας των ασθενών, ουσιαστικά του κάθε πολίτη. Η ορθολογική διαχείριση των πεπερασμένων οικονομικών πόρων εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο, προκειμένου να αξιοποιηθούν νεότερες τεχνολογίες υγείας.

Η χρήση των γενόσημων φαρμάκων τα οποία αποτελούν αντίγραφα εγκεκριμένων, πρωτότυπων σκευασμάτων μπορεί πράγματι να συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων και στη χρηματοδότηση της καινοτομίας, διευρύνοντας παράλληλα την πρόσβαση σε ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες.

Τα τελευταία χρόνια, γίνεται συχνά συζήτηση σχετικά με το βαθμό διείσδυσής τους στην ελληνική αγορά, τη σκοπιμότητα της χρήσης τους και τους λόγους μειωμένης ανταπόκρισης του κοινού. Στην κατεύθυνση αυτή, μέσα από ένα online ερωτηματολόγιο η «Θετική Φωνή» επιχειρεί να προσδιορίσει τη γνώμη των πολιτών, τις στάσεις και τις αντιλήψεις τους σχετικά με τα γενόσημα φάρμακα, ως δείκτες εμπιστοσύνης για τη χρήση, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο στη σελίδα:
http://tofarmakomou.positivevoice.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Αφήστε σχόλιο