ο αριθμός 112 μέσα στη σημαία της ευρωπαϊκής ένωσης

Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τον κοινό ευρωπαϊκό αριθμό 112

Οι κλήσεις προς το 112 απαντώνται δεόντως και διεκπεραιώνονται τουλάχιστον τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά όσο και οι κλήσεις προς τους εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, η πρόσβαση στο 112 των χρηστών με αναπηρία είναι ισότιμη με την πρόσβαση των άλλων τελικών χρηστών. Είναι σημαντικό ότι οι επιχειρήσεις (τηλεπικοινωνιών) διαθέτουν ατελώς πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος στην αρχή που διαχειρίζεται τις κλήσεις και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αμέσως όταν η κλήση έκτακτης ανάγκης ληφθεί από την εν λόγω αρχή, τότε οι πολίτες ενημερώνονται επαρκώς για την ύπαρξη και τη χρήση του 112.

Το 112, είναι από το 1991 ο κοινός ευρωπαϊκός αριθμός κλήσεως έκτακτης ανάγκης. Από το 2000 λειτουργεί σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ορισμένα μάλιστα και ως ο μόνος εθνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης. Παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστική, αστυνομία) μέσω σταθερών και κινητών τηλεφώνων.

Οι κλήσεις προς το 112 απαντώνται δεόντως και διεκπεραιώνονται τουλάχιστον τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά όσο και οι κλήσεις προς τους εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, η πρόσβαση στο 112 των χρηστών με αναπηρία είναι ισότιμη με την πρόσβαση των άλλων τελικών χρηστών.

Είναι σημαντικό ότι οι επιχειρήσεις (τηλεπικοινωνιών) διαθέτουν ατελώς πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος στην αρχή που διαχειρίζεται τις κλήσεις και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αμέσως όταν η κλήση έκτακτης ανάγκης ληφθεί από την εν λόγω αρχή, τότε οι πολίτες ενημερώνονται επαρκώς για την ύπαρξη και τη χρήση του 112.

Πώς λειτουργεί όμως το 112 στην ΕΕ;

Σε κάθε χώρα της ΕΕ το 112 λειτουργεί με βάση τα εθνικά δεδομένα. Σε ορισμένες χώρες (π.χ. Δανία, Κάτω Χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία), το 112 είναι ο μοναδικός αριθμός επειγόντων που καλύπτει και τις τρεις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστική, αστυνομία). Σε άλλες (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία) το 112 λειτουργεί παράλληλα με τον μοναδικό εθνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης προς τον οποίο και διαβιβάζονται αυτόματα όλες οι κλήσεις. Τέλος σε άλλες οι κλήσεις προς το 112 απαντώνται από μια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης (π.χ. στην Γερμανία και το Βέλγιο από την πυροσβεστική που διαχειρίζεται και τα ασθενοφόρα, στην Ιταλία από την αστυνομία) που εξασφαλίζει τον συντονισμό με τις υπόλοιπες υπηρεσίες.

Γενικά το επίπεδο της πληροφόρησης των πολιτών σχετικά με το 112 και η ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών μέσω του εν λόγω αριθμού δεν είναι ενιαία σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Θα πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για την ενημέρωση των πολιτών και πρέπει να δοθεί έμφαση το ταχύτερο δυνατόν, στην στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις απαιτήσεις αξιοπιστίας και ποιότητας για ολόκληρη την αλυσίδα της υπηρεσίας 112 και να καθιερωθούν δείκτες επιδόσεων και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ποιότητα της υπηρεσίας 112, όπως τη βιώνουν οι πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για προσβασιμότητα, διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, πολυγλωσσία και έγκαιρες και ποιοτικές παρεμβάσεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Υπάρχει πρόβλημα προστασίας των προσωπικών δεδομένων λόγω του εντοπισμού της θέσης του καλούντος το 112;

Τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα που είναι εξοπλισμένα με γεωεντοπισμό (GPS) επιτρέπουν την προσφορά υπηρεσιών από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας με βάση την θέση. Η οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ) προβλέπει ότι ο χρήστης ή ο συνδρομητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα, με απλά μέσα και ατελώς, να αρνείται προσωρινά την επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν τη θέση του για κάθε σύνδεση με το δίκτυο ή για κάθε μετάδοση μιας επικοινωνίας. Όμως σε περίπτωση κλήσης σε αναγνωρισμένες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (διωκτικές αρχές, υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και πυροσβεστικές υπηρεσίες,) η εταιρεία τηλεπικοινωνιών μπορεί να εξουδετερώσει την προσωρινή άρνηση ή έλλειψη συγκατάθεσης ενός συνδρομητή ή χρήστη για την επεξεργασία δεδομένων θέσης. Η εξουδετέρωση αυτή πρέπει να γίνεται με διαφανείς διαδικασίες που έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη.

Θα έχουν τα αυτοκίνητα τη δυνατότητα να καλούν το 112 σε περίπτωση ατυχήματος;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί το eCall, ένα έργο που αποβλέπει στην παροχή άμεσης βοήθειας σε περίπτωση σύγκρουσης αυτοκινήτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος είναι να εγκατασταθεί σε κάθε όχημα ένα κουτί που θα καλεί αυτόματα το 112 σε περίπτωση οδικού ατυχήματος και θα στέλνει στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεδομένα για τους αερόσακους που άνοιξαν, πληροφορίες από αισθητήρες σύγκρουσης και τις
γεωγραφικές συντεταγμένες του ατυχήματος.

Πώς όμως λειτουργεί το 112 στην Ελλάδα;

Αρμόδια για το 112 είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Λειτουργεί αυτόνομο τηλεφωνικό κέντρο για να εξυπηρετεί σε 24ωρη βάση τους πολίτες σε περιπτώσεις που χρειαστούν βοήθεια. Στις τηλεφωνικές κλήσεις απαντά αμέσως εξειδικευμένο προσωπικό με το οποίο είναι δυνατή η επικοινωνία σε μια από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες. H κλήση στο 112 από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, από τηλεφωνικό θάλαμο ή υπαίθρια τηλεφωνική συσκευή με κερματοδέκτη ή καρτοδέκτη είναι χωρίς χρέωση. Το 112 λειτουργεί στην Ελλάδα για να εξυπηρετεί τους πολίτες που επισκέπτονται τη χώρα. Λειτουργεί με ή χωρίς κάρτα SIM.

Χρύσα Τσιώτση

Δικηγόρος

chryssa.tsiotsi@gmail.com

Πηγή: www.news.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή