λογότυπο ΟΚΑΝΑ

Στις 29/10/2014, 44 βουλευτές του ΣυΡιζΑ κατέθεσαν στη Βουλή ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κ. Βορίδη με θέμα:

«Δράσεις ΔΣ ΟΚΑΝΑ: αυταρχισμοί και αυθαιρεσίες προς τους εργαζόμενους, εκβιασμοί στα Κέντρα Πρόληψης, ιδιωτικοποίησεις υπηρεσιών, παράνομη σύνθεση Δ.Σ., λειτουργική κατάρρευση μονάδων, απόγνωση θεραπευομένων».

Στην ερώτηση αναφέρονται τα εξής:

“Στις 6 Ιουνίου 2014, ο πρώην Υπουργός Υγείας, Α. Γεωργιάδης, βάσει του ά.52 παρ. 1 του Ν.4139/2013 διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΑΝΑ, που η σύνθεσή του δεν ανταποκρίνεται στο ισχύον νομικό καθεστώς, τοποθετεί στη θέση του αναπληρωτή Προέδρου τον Ι. Δαραβίγκα, εξαργυρώνοντας τη γνωριμία τους από το ΛΑ.Ο.Σ. Μετά τη σφοδρή κριτική που ασκήθηκε για αυτή την επιλογή και δυο μέρες μετά τον ανασχηματισμό, ανακαλείται εκ μέρους του Μ. Βορίδη αυτή η θέση και διορίζεται ως αναπληρωτής πρόεδρος του Δ.Σ. ο Αναπ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Ι. Διακογιάννης αλλά η υπόλοιπη σύνθεση του συμβουλίου, παρότι είναι παράνομη, παρέμεινε η ίδια.

Όμως, το ά.52 του Ν.4139/2013 που περιγράφει τις ειδικότητες των μελών του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ, είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με την παρούσα σύνθεση του συμβουλίου. Συγκεκριμένα, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ορίζει ότι στο επταμελές Δ.Σ. πέρα από την υποχρεωτική συμμετοχή του επικεφαλής του συντονιστικού οργάνου δίωξης ναρκωτικών και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ «πρέπει να είναι ένας πτυχιούχος σχολών επιστημών υγείας, ένας ανθρωπιστικών επιστημών (ψυχολόγος, κοινωνιολόγος) και ένας επιστημών νομικής με αναγνωρισμένο έργο στον οικείο τομέα». Εντούτοις, στο παρόν Δ.Σ. δεν συμμετέχει ως τακτικό μέλος κανένας «επιστήμων νομικής» ούτε «πτυχιούχος ανθρωπιστικών επιστημών (ψυχολόγος, κοινωνιολόγος)». Αντίθετα, τρεις θέσεις οικονομολόγων συνθέτουν το επταμελές Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ και μια αναπληρωματική θέση έχει δοθεί σε δημοσιογράφο κατά παρέκκλιση του ισχύοντος νόμου. Η παράνομη σύνθεση του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ επιβεβαιώνεται και από τη γνωμοδότηση του Νομ. Συμβούλου του Συλλόγου Εργαζομένων του Οργανισμού στις 15/10/2014, σύμφωνα με την οποία «η εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση διορισμού του ΔΣ του ΟΚΑΝΑ εκφεύγει των ορίων που θέτει η εξουσιοδοτούσα διάταξη νόμου, ενώ κατ’ επέκταση η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα και με τa ανωτέρω εκτιθέμενα, είναι ελλιπής και παράνομη και ως εκ τούτου ανακύπτουν ζητήματα ως προς το κύρος των αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί».

Συνεπεία αυτών, λαμβάνονται από τον Ιούνιο του 2014 μέχρι και σήμερα κρίσιμες αποφάσεις για τον Οργανισμό, όπως και για ζητήματα συνεργασίας του με τα Κέντρα Πρόληψης, ενώ είναι έωλο το νομικό έρεισμά τους. Δηλαδή, σε ένα πολιτικό σκηνικό λειτουργικής κατάρρευσης του Οργανισμού εξαιτίας της νεοφιλελεύθερης επιλογής υποχρηματοδότησής του, ένα παράνομο Δ.Σ, προβαίνει σε σειρά αυθαίρετων, αυταρχικών και παράνομων πράξεων.

Αναφέρουμε την κλήση απολογίας 27 υπευθύνων μονάδων που δεν συμμορφώνονταν σε ανεφάρμοστες και αυταρχικές αποφάσεις, την καθαίρεση της Υπεύθυνης Οικονομικών Υπηρεσιών, την με «αναστολή επίπληξη» εργαζόμενης, επειδή κατήγγειλε αλλοίωση στοιχείων και παραποίηση εγγράφων από τη Διοίκηση καθώς και την εκχώρηση κομβικών υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Συγκεκριμένα, στην υπ’ αριθμ. 95η συνεδρίαση (4.9.2014) του Δ.Σ. ΟΚΑΝΑ αποφασίστηκε αυθαίρετα η παύση άσκησης καθηκόντων της Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών χωρίς να τηρηθούν οι τυπικές εσωτερικές διαδικασίες. Ενώ την ίδια στιγμή, στην ημερήσια διάταξη  της εν λόγω συνεδρίασης αποφασίστηκε η διενέργεια τριών (3) πρόχειρων διαγωνισμών για την πρόσληψη ενός (1) εξωτερικού συμβούλου για την αναδιάρθρωση και την υποστήριξη των Οικονομικών Υπηρεσιών, ενός (1) εξωτερικού συμβούλου για τη νομική υποστήριξη του Οργανισμού και ενός (1) τεχνικού συμβούλου. Η απόφαση αυτή είναι καθόλα παράνομη, γιατί στον Οργανισμό υφίστανται ήδη οργανωμένες υπηρεσίες με το κατάλληλο προσωπικό που ικανοποιεί αυτούς τους σκοπούς. Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίζουν για υπάλληλο του Οικονομικού τμήματος την «αναστολή της έγγραφης επίπληξης την οποία θα μπορούσαν να έχουν επιβάλει επειδή η υπάλληλος δημοσιοποίησε την υπ’ αρ. πρωτ. 12451/608.2014 έγγραφη καταγγελία της  για αλλοίωση στοιχείων και παραποίηση εγγράφων-αιτήσεων δαπάνης».

Επίσης, ενώ η κα Στριάγκα Φεβρωνία με την υπ’αριθμ. πρωτ. ΔΥ1α/70307/ 18-8-2014 (ΑΔΑ: 791ΔΘ-Τ1Ν) απόφαση αποσπάστηκε στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ καθημερινά παρεμβαίνει χωρίς να έχει καμία επίσημη ιδιότητα στα διοικητικά ζητήματα του Οργανισμού, συμβάλλοντας στην εμπέδωση του αντιδημοκρατικού κλίματος αυταρχισμού, τρομοκρατίας και εκβιασμού προς τους/τις εργαζόμενους/ες.

Στο πλαίσιο αυτό, δε, μείζονος πολιτικής σημασίας είναι οι αυθαιρεσίες της διοίκησης ΟΚΑΝΑ απέναντι στα 74 Κέντρα Πρόληψης της Εξάρτησης, με τα οποία θα όφειλε να συνεργάζεται. Αντ’ αυτού, όμως, εκβιάζει εργαζομένους και διοικήσεις για την υπαγωγή των πρώτων στο ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου με αναδρομικές περικοπές μισθών, αλλά και για την αναδρομική τροποποίηση των προϋπολογισμών των Κέντρων Πρόληψης, ώστε να παρουσιάζουν έξοδα μικρότερα των πραγματικών και, ουσιαστικά, οι διοικήσεις των Κέντρων Πρόληψης να αποδέχονται άνευ όρων την «παραγραφή» των ποσών που οι διοικήσεις του ΟΚΑΝΑ διαχρονικά λαμβάνουν από το Υπουργείο Υγείας αποκλειστικά για τα Κέντρα Πρόληψης και δεν αποδίδουν σε αυτά. Και ενώ τόσο ο Υπουργός όσο και η Υφυπουργός Υγείας εδώ και μήνες δηλώνουν δημοσίως ότι επίκειται νομοθετική ρύθμιση του μισθολογικού προβλήματος στα Κέντρα Πρόληψης, δεν έχουν προβεί σε καμία απολύτως κίνηση για σταμάτημα των πρακτικών της διοίκησης ΟΚΑΝΑ, που δημιουργούν ακόμη περισσότερα ερωτηματικά και πολιτικές ευθύνες εν όψει της εισαγγελικής διερεύνησης της «τύχης» των χρημάτων που οι διοικήσεις του ΟΚΑΝΑ δεν αποδίδουν στα Κέντρα Πρόληψης.

Επειδή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έχει ευθύνη για το παράνομο Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ και τις αυθαίρετες αποφάσεις και αυταρχικές συμπεριφορές του προς τους/τις εργαζόμενους/ες.

Ερωτάται ο κ.Υπουργός:

  1. Πώς νομιμοποιούνται οι αποφάσεις του ΔΣ του ΟΚΑΝΑ από την ημερομηνία συγκρότησής του μέχρι σήμερα, όταν η σύνθεση του αποκλίνει από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο;
  2. Από τη στιγμή που με επίσημη κοινή υπουργική απόφαση η κα Στριάγκα Φεβρωνία είναι τοποθετημένη στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού, με ποια ιδιότητα συμμετέχει και παρεμβαίνει καθημερινά στις διοικητικές υπηρεσίες καθώς και σε εργασιακά ζητήματα του Οργανισμού; Θα εξακολουθήσει ο ΟΚΑΝΑ να βρίσκεται υπό την εποπτεία της συμβούλου του Υπουργού Υγείας χωρίς να έχει θεσμικό ρόλο που να απορρέει από τη νομιμότητα;
  3. Η  Διοίκηση του Οργανισμού προτίθεται να υλοποιήσει την απόφαση που έχει λάβει για την πρόσληψη των εξωτερικών συνεργατών και με βάση ποιες διατάξεις του νόμου; Έχει η Διοίκηση την πρόθεση να αναιρέσει τις αποφάσεις της που αφορούν διώξεις εργαζομένων;
  4. Συμφωνεί με τις πρακτικές της διοίκησης του ΟΚΑΝΑ που απορρυθμίζουν τα Κέντρα Πρόληψης και, εάν όχι, θα αποστείλει εγγράφως οδηγίες άμεσης παύσης κάθε διαδικασίας υπογραφής διμερών συμβάσεων με τα Κέντρα Πρόληψης, έως ότου ο ίδιος ρυθμίσει νομοθετικά το μισθολογικό ζήτημα, το οποίο περιέχεται στους όρους των διμερών συμβάσεων;»

Παράλληλα, το Σωματείο των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, με Δελτίο Τύπου του αναφέρει τα εξής:

«Παρακολουθούμε με προσοχή την άσκηση δίωξης εναντίον της πρώην Προέδρου και του νυν Γενικού Διευθυντή του ΟΚΑΝΑ, για την υπόθεση μη απόδοσης 5,5 εκατομμυρίων ευρώ του Υπουργείου Υγείας στα Κέντρα Πρόληψης. Είναι μια πρώτη ηθική επιβεβαίωση για τις εργαζόμενες και τους εργαζομένους των Κέντρων Πρόληψης, που από τις 28/12/2010μέχρι σήμερα αδιάλειπτα και δημόσια καταγγέλλουμε την εν λόγω παρατυπία, σε κάθε στάδιο της εξέλιξής της και κόντρα σε όσους υλοποιούν πολιτικές διάλυσης των υπηρεσιών μας. Θυμίζουμε, για παράδειγμα, ότι όταν διεξάγονταν οι κανιβαλικές καμπάνιες «καθαρίσματος» των δρόμων της Αθήνας από εξαρτημένους χρήστες και κατακλυσμού των νοσοκομείων με «αντιεξαρτησιογόνα», με επιμονή χτυπούσαμε τις πόρτες του Υπουργείου Υγείας και άλλων «αρμοδίων», ζητώντας έλεγχο για τα χρήματα που «εξαφανίζονται». Και όχι μόνο δεν άκουγαν, αλλά μας κατηγορούσαν και για «ακραίους».

Η όλη υπόθεση αναδεικνύει μια σειρά σοβαρών ζητημάτων, που παρασιωπώνται από τα ΜΜΕ.

Πρώτον, τις απολήξεις ενός βαθέως και εκτεταμένου συστήματος αδιαφάνειας και διαπλοκής, μεταξύ ηγεσιών Υπουργείου Υγείας, ηγεσιών ΟΚΑΝΑ και ιδιωτικών συμφερόντων, των οποίων η είσοδος στην αντιμετώπιση της εξάρτησης περνά και από την απομύζηση και πλήρη υλική αποδυνάμωση των Κέντρων Πρόληψης. Μέρος του συστήματος αποτελούν κάποιες διοικήσεις Κέντρων Πρόληψης, που σαν χειροκροτητές θέλησαν να κερδίσουν το μικρό «κάτι» τους, σε βάρος της πλειοψηφίας των δομών, των εργαζομένων τους και των τοπικών κοινωνιών.

Δεύτερον, την προκλητικότητα του συστήματος αυτού, που μέσα από καθεστωτικά ΜΜΕ ονομάζει τη διαδικασία μη απόδοσης των επιχορηγήσεων «εσωτερικό δανεισμό», τη στιγμή που τα Κέντρα Πρόληψης δεν είναι καν δομές του ΟΚΑΝΑ και έχουν ξεχωριστό κωδικό στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας (ΚΑΕ 2555).

Τρίτον, την αναπαραγωγή του εν λόγω συστήματος, η οποία περνά και από τους κομματικούς διορισμούς των
ηγεσιών του ΟΚΑΝΑ. Η τέτοια αναπαραγωγή έχει αποφέρει το -καταγγελθέν ως παράνομο- παρόν Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ, την παραμονή του ίδιου Γενικού Διευθυντή και τη συνέχιση «εξαφάνισης» των επιχορηγήσεων προς τα Κέντρα Πρόληψης, υπό νέα προσχήματα: Η νέα ηγεσία του ΟΚΑΝΑ εξαρτά την κατανομή των χρημάτων του Υπουργείου Υγείας από την υπογραφή αναδρομικά τροποποιημένων συμβάσεων, ώστε ουσιαστικά τα Δ.Σ. των Κέντρων Πρόληψης να αποδεχτούν ότι η προηγούμενη διοίκηση του ΟΚΑΝΑ δεν τους οφείλει τίποτα!

Τέταρτον, το σαθρό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, το οποίο διατηρούν και εκμεταλλεύονται οι ηγεσίες του ΟΚΑΝΑ και του Υπουργείου Υγείας και, κατά καιρούς, του Υπουργείου Εσωτερικών, της ΚΕΔΕ και πολλών αιρετών της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Ένα θεσμικό πλαίσιο «συμβατό» με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της τελευταίας 20ετίας και με τις διαπλοκές κεντρικής πολιτικής εξουσίας, τοπικών «αρχόντων» και επιχειρηματικών συμφερόντων. Ένα θεσμικό πλαίσιο, που οι εργαζόμενες και εργαζόμενοι αδιάκοπα διεκδικούμε να αλλάξει εκ βάθρων, με τη μετεξέλιξη των Κέντρων Πρόληψης σε σύστημα αφ’ ενός ενιαίο, αφ’ ετέρου αποκεντρωμένων υπηρεσιών, με τη μορφή των 13 περιφερειακών ΝΠΔΔ.

Παρακολουθούμε τις εργασίες της ελληνικής δικαιοσύνης γύρω από την υπόθεση, ζητώντας να ανοίξουν τη «βεντάλια» των πολιτικών και ποινικών ευθυνών, ερευνώντας και την εμπλοκή των ηγεσιών του Υπουργείου Υγείας, κομματικών μηχανισμών, αλλά και της σημερινής ηγεσίας του ΟΚΑΝΑ.

Καλούμε τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να πάψει να «νίπτει τας χείρας της». Ζητάμε να συγκαλέσει άμεσα την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης της Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, η οποία εκκρεμεί εδώ και 5 μήνες παρότι προβλέπεται στην Προγραμματική Σύμβαση 2014-2020 και τα Μέλη της έχουν οριστεί. Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση ενέχει σκοπιμότητες συσκότισης του έργου της δικαιοσύνης, αποσιώπησης στοιχείων και περαιτέρω αποσταθεροποίησης των Κέντρων Πρόληψης».

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή