Λογότυπο του Βοήθεια στο σπίτι: σκίτσο ένα σπιτάκι κι ένα ανθρωπάκι

Τα προσόντα που θα κρίνουν το διορισμό και η αυξημένη μοριοδότηση της ειδικής εμπειρίας

Οι πίνακες με τις ειδικότητες και τα κριτήρια επιλογής στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Σοφία Εμμανοηλίδου (semmanoilidou@e-typos.com )

Θέμα ημερών είναι πλέον η αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο της προκήρυξης των 2.909 μόνιμων θέσεων σε 278 δήμους για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Το ΑΣΕΠ έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της έγκρισης και αναμένει το «πράσινο φως» από το υπουργείο Εσωτερικών για να προχωρήσει. Τονίζεται ότι στον νέο διαγωνισμό θα ισχύσει το κριτήριο της αυξημένης μοριοδότησης για τους ήδη υπηρετούντες στο πρόγραμμα, καθώς η ειδική εμπειρία θα βαθμολογείται με 17 μόρια ανά μήνα, ενώ η απλή εμπειρία με 7 μόρια ανά μήνα.

Αναλυτικά θα προσληφθούν 369 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 729 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 634 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 1.1 77 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Αντικείμενα απασχόλησης

Το αντικείμενο απασχόλησης των προκηρυσσόμενων θέσεων κλάδων ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας αφορά σε αρμοδιότητες των OTA Α’ βαθμού, όπως περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και ιδίως τη διερεύνηση αναγκών κοινωνικής φροντίδας και την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον βοήθειας σε ηλικιωμένα άτομα, ΑμεΑ, πολίτες μη αυτοεξυπηρετούμενους για την κάλυψη βασικών αναγκών καθημερινής διαβίωσης, τη βελτίωση της αυτοεξυπηρέτησης και γενικά την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τομείς συμβουλευτικής και ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης των ιδίων και των οικογενειών τους, νοσηλευτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας, οικογενειακής φροντίδας, φυσικοθεραπείας και ήπιας αθλητικής άσκησης, αγωγής υγείας και πρόληψης, εργοθεραπείας, ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, ψυχαγωγίας, διακοπών κ.ά.

⇒ Οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν τη συνολική εποπτεία των ωφελουμένων αξιολογώντας τα περιστατικά, παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη, ερχόμενοι σε επαφή με συναρμόδιους φορείς και παραπέμποντας περιστατικά που δεν άπτονται των υπηρεσιών του προγράμματος.

⇒ Οι ΠΕ/ΤΕ νοσηλευτές προσφέρουν πρωτοβάθμιες υπηρεσίες Υγείας και οι οποίες αφορούν σε κατ’ οίκον επισκέψεις για τη μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων, τη συνταγογράφηση των φαρμάκων καθώς και συνοδεία σε νοσοκομεία για τις προγραμματισμένες εξετάσεις τους.

⇒ Οι οικογενειακοί βοηθοί αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης, καθώς και την καθαριότητα του σπιτιού τους. Μια επιπλέον αρμοδιότητα των οικογενειακών βοηθών, ίσως η πλέον σημαντική για τους ανθρώπους αυτούς, είναι η συντροφιά που προσφέρουν, αποδεικνύοντας έμπρακτα τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.

Κριτήρια διορισμού

Δεδομένου ότι η συμμετοχή σε έναν τόσο μεγάλο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ θα είναι μεγάλη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη συμπλήρωση της αίτησής τους και τη σωστή καταγραφή των δικαιολογητικών που θα προσκομίσουν. Υπενθυμίζεται ότι κάθε χρόνο απορρίπτονται χιλιάδες αιτήσεις από το ΑΣΕΠ λόγω λανθασμένης συμπλήρωσης της αίτησης. Τα κριτήρια του κάθε υποψηφίου είναι που αυξάνουν τα μόρια και κρίνουν το διορισμό.

Δείτε παρακάτω ποια είναι αυτά για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα:

► Κατηγορία ΠΕ – ΤΕ: Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, τα κριτήρια είναι ίδια και περιλαμβάνουν: Βαθμό πτυχίου, δεύτερο τίτλο σπουδών, διδακτορικό – μεταπτυχιακό στο αντικείμενο της θέσης, διδακτορικό – μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο, εμπειρία, γνώση ξένων γλωσσών και εντοπιότητα.

► Κατηγορία ΔΕ: Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα κριτήρια που θα ισχύσουν είναι: Βαθμός απολυτηρίου ή διπλώματος, δεύτερος τίτλος σπουδών ή δίπλωμα ΟΕΕΚ, εμπειρία, γνώση ξένων γλωσσών, εντοπιότητα

► Κατηγορία ΥΕ: Στην κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, μόρια παραπάνω θα δώσουν: ο αριθμός τέκνων (ανήλικα, τέκνα πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας), χρόνος ανεργίας, εμπειρία, ηλικία και η εντοπιότητα.

Η εντοπιότητα ισχύει για μόνιμους κατοίκους των δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000, των νομών ή νησιών ή παραμεθόριων περιοχών εφόσον επιθυμούν το διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 366

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 28

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΩΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 202

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 20

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΩΚΙΝΗΤΩΝ 1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 2

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ 1

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΣ 1

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 7

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 87

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 145

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3

ΠΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 2

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 104

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 7

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 6

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 11

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 426

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 266

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 12

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 27

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 32

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 4

ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 42

ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ/ ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΩΝ 3

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ/ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 4

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 1.063

 

Πηγή: Εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος”

Σχετικά με τον συντάκτη

Με Άλλα Μάτια
Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή