Αγγελική Μαρίνου

Στην Ελλάδα καταγράφονται υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδίως στις νεότερες ηλικίες και στις γυναίκες, ενώ δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας έχουν οι μακροχρόνια άνεργοι, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η χώρα μας έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην ΕΕ (61,2 % το τρίτο τρίμηνο του 2019, έναντι 73,8 % του μέσου όρου της ΕΕ), ενώ το ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ανέρχεται σε 73,9% (78,7% στην ΕΕ).

Ένας στους τρεις νέους είναι άνεργος, καθώς στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών, το ποσοστό του ανέρχεται σε 29,5 % (με ευρωπαϊκό μέσο όρο στα 17,1%). Στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών, το 13% των ατόμων βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Απογοητευτικά είναι τα νούμερα και για τους μακροχρόνια άνεργους (12,1% των ανέργων), καθώς τρεις στους τέσσερις είναι άνεργοι για πάνω από 1 έτος και περίπου οι μισοί από αυτούς έχουν παύσει να εργάζονται εδώ και πάνω από 4 έτη.

Οι γυναίκες είναι το τρίτο κατά σειρά «θύμα» της ανεργίας, καθώς η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας (51,3%) υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου της Ε.Ε. (67,4%), Αξίζει να σημειωθεί ότι, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών

Εκτός αγοράς εργασίας βρίσκεται το 60% του πληθυσμού με σοβαρή αναπηρία, ενώ τα προγράμματα που στοχεύουν στην απορρόφηση ΑΜΕΑ στον ιδιωτικό τομέα δεν συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των εργοδοτών.

Παρά την μάστιγα της ανεργίας και την αδυναμία εύρεσης θέσης εργασίας που να ανταποκρίνεται στα προσόντα τους, οι άνεργοι δεν φαίνονται διατεθειμένοι να καταρτιστούν και να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους ανοίξουν την «πόρτα» σε μια πιθανή πρόσληψη. Τα προγράμματα κατάρτισης καταγράφουν χαμηλές «πτήσεις» στην Ελλάδα, μόλις 4,5% του εργατικού δυναμικού, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ αγγίζει το 11,1%.

Η ανάγκη να ενισχυθεί η πρόσβαση στην απασχόληση και να αντιμετωπιστεί η αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης σε επίπεδο δεξιοτήτων με έμφαση στους νέους, τις γυναίκες, τους μακροχρόνια ανέργους και γενικότερα όσους ανήκουν στις περισσότερο απομακρυσμένες από την αγορά εργασίας ομάδες του πληθυσμού, αποτελεί τον βασικό στόχο των Προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ, της περιόδου 2021-2027.

«H πλήρης και ουσιαστική αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελεί προτεραιότητα και ο ΟΑΕΔ θα διαδραματίσει αναβαθμισμένο και κομβικό ρόλο στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση “νέας γενιάς” ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και κατάρτισης. Στόχος μας είναι η προώθηση της απασχόλησης, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της χώρας και της αποτελεσματικότερης σύζευξης προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας» τονίζει στο insider.gr ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης.

«Είναι απαραίτητο τα σημαντικά αυτά χρηματοδοτικά εργαλεία και οι πόροι πρέπει να πιάσουν τόπο, να επενδυθούν και όχι να σπαταληθούν, και ο ΟΑΕΔ είναι έτοιμος, με εμπειρία, τεχνογνωσία και σχέδιο να συνδράμει στην κοινή προσπάθεια για μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και ενισχυμένη κοινωνική συνοχή» επισημαίνει.

Οι στόχοι του νέου ΕΣΠΑ

Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων, των μακροχρόνια ανέργων και των οικονομικά μη ενεργών ατόμων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας.

Εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς εργασίας και των υπηρεσιών για την αξιολόγηση και την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες και εξασφάλιση της έγκαιρης και εξατομικευμένης βοήθειας και στήριξη της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, των μεταβάσεων και της κινητικότητας.

Προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, βελτίωση της ισορροπίας της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην παιδική φροντίδα, προώθηση ενός υγιούς και κατάλληλα προσαρμοσμένου εργασιακού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση κινδύνων για την υγεία, προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή και ενεργός και υγιής γήρανση.

Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Προώθηση της ίσης πρόσβασης και της ολοκλήρωσης ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως για μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, μέσω της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την εκπαίδευση και τη μάθηση ενηλίκων, περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους.

Προώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως με ευκαιρίες για ευέλικτη αναβάθμιση των δεξιοτήτων και επανειδίκευση για όλους, λαμβάνοντας υπόψη τις ψηφιακές δεξιότητες, την καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και τις νέες απαιτήσεις για δεξιότητες με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, διευκολύνοντας τις μεταβάσεις στη σταδιοδρομία και προωθώντας την επαγγελματική κινητικότητα.

Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών και των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά.

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών.

Πηγή: www.insider.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή