• Αρχική
 • Επιστημονικά
 • Οδηγίες του Υπουργείου εργασίας στα ΑμεΑ που τους εγκρίθηκε ο Προσωπικός Βοηθός
Λογότυπα: 1. Προσωπικός Βοηθός 2. Ελληνική Δημοκρατία 3. Ελλάδα 2.0. 4 Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση

Οδηγίες του Υπουργείου εργασίας στα ΑμεΑ που τους εγκρίθηκε ο Προσωπικός Βοηθός

Η αξιολόγησή του ατόμου έχει ολοκληρωθεί μετά την επίσκεψη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στην οικία του.

Πλέον μπορείτε να ξεκινήσει την συνεργασία με Προσωπικό Βοηθό της επιλογής του, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Αποφάσεις

Από σήμερα μπορείτε να δείτε:

1. την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης που σας επισκέφτηκε, με την οποία κρίθηκε ο βαθμός ανάγκης σας για Προσωπική,
2. την απόφαση του ΟΠΕΚΑ με την οποία σας απονέμεται (ή όχι) συγκεκριμένο χρηματικό ποσό ανά μήνα για να το αξιοποιήσετε κάθε μήνα για την αμοιβή του Προσωπικού Βοηθού σας. Το μηνιαίο ποσό προκύπτει βάσει αλγορίθμου που περιγράφεται επακριβώς στην Υπουργική Απόφαση (μπορείτε να την βρείτε στην ενότητα «Χρήσιμα Έγγραφα») και έχει ως εξής:

Για να δείτε τις αποφάσεις που σας αφορούν:

1. Συνδεθείτε στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet
2. Μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου
3. Επιλέξτε «Ενέργειες Ωφελούμενου»
4. Επιλέξτε «Αποφάσεις»

Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Αναζήτηση Προσωπικού Βοηθού

Από σήμερα μπορείτε να μπείτε στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών και να αναζητήσετε τον Προσωπικό Βοηθό της επιλογής σας, θέτοντας τα κατάλληλα για εσάς κριτήρια (πχ φύλο, ειδίκευση στην αναπηρία, επιθυμητό καθεστώς και ωράριο απασχόλησης κλπ). Θα μπορείτε να δείτε τα τηλέφωνα και τα mails των Προσωπικών Βοηθών για να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί τους για να συμφωνήσετε αν θα συνεργαστείτε μαζί τους και για τους ειδικότερους όρους της συνεργασίας σας.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν εμφανίζονται όλοι οι Προσωπικοί Βοηθοί στο Μητρώο.

Συγκεκριμένα δεν εμφανίζονται:

• όσοι έχουν δηλώσει ότι δεν θέλουν να φαίνονται στο Μητρώο, γιατί έχουν ήδη συμφωνήσει με συγκεκριμένο ωφελούμενο ή υποψήφιο ωφελούμενο (μπορείτε όμως να κάνετε συμφωνητικό με αυτούς)
• όσοι έχουν ήδη συμφωνητικό με άλλον ωφελούμενο, σε καθεστώς συνοίκησης
• όσων έχουν λήξει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους
• όσοι έχουν διαγραφεί (είτε επειδή το επέλεξαν, είτε επειδή τους επιβλήθηκε ποινή διαγραφής)
• προσωρινά δεν εμφανίζονται ούτε οι Προσωπικοί Βοηθοί που απασχολούνται σε εταιρείες Προσωπικών Βοηθών.

Για να αναζητήσετε Προσωπικό Βοηθό:

 1. Συνδεθείτε στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet
 2. Μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου
 3. Επιλέξτε «Ενέργειες Ωφελούμενου»
 4. Επιλέξτε «Μητρώο Προσωπικών Βοηθών»
 5. Ορίστε τα κριτήρια που θέλετε και πατήστε «Αναζήτηση»

Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Όροι συμφωνίας με Προσωπικούς Βοηθούς

Θα πρέπει να συμφωνήσετε με τον κάθε Προσωπικό Βοηθό σας τουλάχιστον στα ακόλουθα:

α) καθεστώς απασχόλησης (ωρομίσθιος ή σε συνοίκηση – βλ. κατωτέρω)

β) εάν θα σας συνοδεύει στα τυχόν ταξίδια σας

γ) ημερομηνία λήξης της συνεργασίας σας (πχ συγκεκριμένη ημερομηνία ή «μέχρι το πέρας του πιλοτικού προγράμματος)

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτοί για τους οποίους έχει κριθεί από την Ειδική Επιτροπή ότι δεν δύνανται να καθοδηγούν τον Προσωπικό Βοηθό τους, θα πρέπει υποχρεωτικώς να επιλέξουν Προσωπικό Βοηθό που είτε (α) έχει προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σχετική με Άτομα με Αναπηρία, είτε (β) διαθέτει τίτλο σπουδών ή κατάρτιση σχετική με ιατρικές, παραϊατρικές και κοινωνικές επιστήμες ή σχετική με την αναπηρία. Διατίθενται κατάλληλα φίλτρα αναζήτησης στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών.

Δεν μπορείτε να έχετε ως Προσωπικό Βοηθό, πρόσωπο με το οποίο τελείτε σε σχέση γάμου, συμφώνου συμβίωσης, συγγένειας α’ ή β’ βαθμού (δηλαδή με γονείς, αδέλφια, παππού γιαγιά ή εγγόνι).

Εάν συμφωνήσετε με τον Προσωπικό Βοηθό να εργάζεται παραπάνω μέρες ή ώρες από όσες αναφέρονται παραπάνω, ή από όσες σας έχουν απονεμηθεί, το κόστος για αυτήν την παραπάνω απασχόληση βαραίνει εξολοκλήρου εσάς.

Ο ωφελούμενος υποχρεούται να καλύπτει με δικά του χρήματα (α) τυχόν έξοδα μετακίνησης κατά την διάρκεια της παροχής Προσωπικής Βοήθειας και (β) σε περίπτωση ταξιδιού, έξοδα διαμονής και διατροφής του Προσωπικού Βοηθού του.

Ωρομίσθιος Προσωπικός Βοηθός

Όλοι όσοι έχετε απόφαση που σας απονέμει χρηματικό ποσό, μπορείτε να επιλέξετε Προσωπική Βοήθεια σε καθεστώς ωριαίας απασχόλησης.

Μπορείτε να έχετε περισσότερους από έναν Προσωπικούς Βοηθούς. Για κάθε Προσωπικό Βοηθό που επιλέξετε θα πρέπει να κάνετε ξεχωριστό συμφωνητικό. Αν έχετε περισσότερους Προσωπικούς Βοηθούς, εσείς αποφασίζετε πώς κατανέμετε σε αυτούς τις ώρες που σας έχουν διατεθεί.

Ο κάθε Προσωπικός Βοηθός μπορεί να απασχολείται για έναν ή περισσότερους Ωφελούμενους. Η συνολική απασχόλησή τους είναι το πολύ έως 8 ώρες ημερησίως και έως 40 ώρες εβδομαδιαίως και δικαιούται οχτώ ημέρες ανά μήνα να απέχει από την παροχή Προσωπικής Βοήθειας.

Η αμοιβή του ανέρχεται σε 6 ευρώ μικτά ανά ώρα και καταβάλλεται μηνιαίως από τον ΟΠΕΚΑ στον λογαριασμό του.

Δεν μπορείτε να έχετε Προσωπικό Βοηθό ως ωρομίσθιο, πρόσωπο με το οποίο ήδη συνοικείτε.

Προσωπικός Βοηθός σε καθεστώς συνοίκησης

Μόνο όσοι έχετε καταταγεί στην περίπτωση «απόλυτη και διαρκής εξάρτηση» μπορείτε να επιλέξετε Προσωπική Βοήθεια είτε σε καθεστώς ωριαίας απασχόλησης, είτε σε καθεστώς συνοίκησης. Σε περίπτωση συνοίκησης, δικαιούστε έναν μόνο Προσωπικό Βοηθό και ο Βοηθός δεν μπορεί να απασχολείται κάπου αλλού. Μένετε μαζί με τον προσωπικό Βοηθό, στο δικό σας σπίτι και οφείλετε να του παρέχετε δικό του επιπλωμένο δωμάτιο και διατροφή.

Ο Βοηθός δικαιούται ένα ρεπό ανά εβδομάδα. Η αμοιβή του ανέρχεται σε 1.200€ μικτά ανά μήνα και καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ στον λογαριασμό του. Σε εσάς θα καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ 250€ ανά μήνα για τα έξοδα που θα κάνετε για τον Προσωπικό Βοηθό. Το επιπλέον ποσό που περισσεύει μέχρι τα 1.663€, επιστρέφεται στο δημόσιο ταμείο και θα διατεθεί στους ωφελούμενους του προγράμματος με έκδοση συμπληρωματικών αποφάσεων ΟΠΕΚΑ.

Υποβολή συμφωνητικών

Εφόσον έχετε βρει Προσωπικό Βοηθό και έχετε συμφωνήσει μαζί του, θα πρέπει να του γνωστοποιήσετε τον ΑΦΜ σας και τον Αριθμό Χρήστη που έχετε στην πλατφόρμα (θα τον βρείτε στο Προφίλ σας) και ακολούθως κατά σειρά:

1. ο Προσωπικός Βοηθός να καταχωρήσει στην πλατφόρμα τα στοιχεία της συμφωνίας αυτής.

2. Εσείς ή κατά περίπτωση ο εκπρόσωπός σας να επιβεβαιώσετε (ή να απορρίψετε) όσα καταχώρησε ο Προσωπικός Βοηθός. Από την ημέρα της επιβεβαίωσής σας μπορεί να ξεκινήσει η αμειβόμενη Προσωπική Βοήθεια. Σημειώνεται ότι εάν πρόκειται για παροχή Προσωπικής Βοήθειας σε καθεστώς συνοίκησης, θα πρέπει να δηλώσετε και τον τραπεζικό λογαριασμό σας. Αν δεν συμφωνείτε με όσα έχει καταχωρήσει ο Προσωπικός Βοηθός, θα πατήσετε «απόρριψη» και θα του ζητήσετε να υποβάλει νέο συμφωνητικό.

3. Εφόσον επιβεβαιώσετε όσα καταχώρησε ο Προσωπικός Βοηθός, παράγεται αυτοματοποιημένο αρχείο «Ιδιωτικό Συμφωνητικό», το οποίο πρέπει να το τυπώσετε, να το υπογράψετε τόσο εσείς (ή ο εκπρόσωπός σας) όσο και ο Βοηθός και μετά ο Βοηθός θα πρέπει να το αναρτήσει στην πλατφόρμα. Αυτά αποτελούν προϋπόθεση για να υποβληθούν μέρες και ώρες απασχόλησης και επομένως για καταβληθούν τα χρήματα στους δικαιούχους.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ: όσοι ωφελούμενοι με αναπηρία έχουν εκπρόσωπο, θα πρέπει:

– να το έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα και η δήλωσή τους αυτή να έχει ελεγχθεί και να έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
– ο εκπρόσωπος να είναι αυτός που θα εγκρίνει και θα υπογράψει το κάθε συμφωνητικό (και όχι ο ωφελούμενος).

Για να εγκρίνετε ή να απορρίψετε ένα συμφωνητικό:

1. Συνδεθείτε στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet
2. Μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου
3. Επιλέξτε «Ενέργειες Ωφελούμενου»
4. Επιλέξτε «Λίστα με συμφωνητικά»
5. Επιλέξτε «Προβολή» για το συμφωνητικό

Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εκπροσώπηση

Εάν κάποιο άτομο με αναπηρία είναι ανήλικο ή τελεί σε δικαστική συμπαράσταση, θα πρέπει υποχρεωτικώς να εγγραφεί στην πλατφόρμα και ο εκπρόσωπός του, να δηλώσει ποιον ή ποιους εκπροσωπεί, υπό ποια ιδιότητα και αναρτήσει το απαραίτητο δικαιολογητικό από το οποίο προκύπτει η σχέση εκπροσώπησης. Η δήλωσή του αυτή θα ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και θα εγκριθεί ή θα απορριφθεί.

Για τους σκοπούς του προγράμματος, θεωρούνται ως Εκπρόσωποι:

 • οι φυσικοί ή θετοί ή ανάδοχοι γονείς ανηλίκων
 • οι επίτροποι ανηλίκων
 • τα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί δικαστικώς η γονική επιμέλεια ανηλίκων
 • οι δικαστικοί συμπαραστάτες ενηλίκων.

ΔΕΝ θεωρούνται εκπρόσωποι για τους σκοπούς του προγράμματος οι γονείς (φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι) ενηλίκων προσώπων (εκτός αν είναι δικαστικοί συμπαραστάτες).

Με την ενηλικίωση του ανηλίκου, παύει και η σχέση εκπροσώπησης, και καταργούνται αυτομάτως τυχόν ενεργά συμφωνητικά. Θα πρέπει τότε να υποβληθεί νέο συμφωνητικό από τον Ωφελούμενο (και όχι δηλαδή από τον εκπρόσωπο).

Μέχρι να εγκριθεί η δήλωση εκπροσώπησης, δεν μπορεί να υποβληθεί συμφωνητικό για τον ωφελούμενο.

Όσοι έχουν ήδη υποβάλει δήλωση εκπροσώπησης κατά την υποβολή της αίτησης, μπορούν να δουν το αποτέλεσμα του ελέγχου στην πλατφόρμα, στην ενότητα «Το Προφίλ μου», πεδίο «Ωφελούμενοι». Ο πίνακας που θα ανοίξει, περιέχει Μοναδικό Κωδικό, Ονοματεπώνυμο, email και την Κατάσταση Εκπροσώπησης. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Όσοι δεν έχουν υποβάλει ακόμα δήλωση εκπροσώπησης, θα πρέπει άμεσα να υποβάλουν την Δήλωση Εκπροσώπησής τους ως Εκπρόσωποι, στην ενότητα «Το Προφίλ μου», «Δήλωση Υπάρχοντος Ωφελούμενου». Διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να υποβάλουν συμφωνητικό.

Είμαστε δίπλα σας για κάθε σας απορία. Μπορείτε:

 • να την υποβάλετε γραπτώς μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας και θα σας απαντήσουμε μέσω email
 • να καλέσετε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Προγράμματος δωρεάν στον αριθμό 1555 (επιλέγοντας το 3-ΟΠΕΚΑ και στη συνέχεια το 8)
 • να καλέσετε με αστική χρέωση στο τηλέφωνο 210-7000.240 (από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, εργάσιμες ημέρες).

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή