Οδηγίες για το Πρόγραμμα Αναπαραγωγής Winamp

Πρόγραμμα Αναπαραγωγής Winamp Στο παρακάτω κείμενο, παραθέτουμε ορισμένες βασικές συντομεύσεις για το πρόγραμμα αναπαραγωγής Winamp. 1. Πατώντας το γράμμα Β, πηγαίνουμε στο επόμενο κομμάτι. 2. Με το γράμμα Ζ, πηγαίνουμε στο προηγούμενο. 3. Με το γράμμα Ψ, σταματάει το κομμάτι, ενώ αν ξαναπατήσουμε το ίδιο πλήκτρο, ξεκινάει από εκεί που σταμάτησε. 4. Με το γράμμα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οδηγίες για το Πρόγραμμα Αναπαραγωγής Winamp.