Κουπιά player (π.χ. play, stop) και από κάτω το λογότυπο του winanmp

Πρόγραμμα Αναπαραγωγής Winamp

Στο παρακάτω κείμενο, παραθέτουμε ορισμένες βασικές συντομεύσεις για το πρόγραμμα αναπαραγωγής Winamp.

1. Πατώντας το γράμμα Β, πηγαίνουμε στο επόμενο κομμάτι.

2. Με το γράμμα Ζ, πηγαίνουμε στο προηγούμενο.

3. Με το γράμμα Ψ, σταματάει το κομμάτι, ενώ αν ξαναπατήσουμε το ίδιο πλήκτρο, ξεκινάει από εκεί που σταμάτησε.

4. Με το γράμμα Χ, ξεκινάει το κομμάτι από την αρχή.

5. Με το πλήκτρο Ω, σταματάει το κομμάτι και για να ξαναπαίξει, πατάμε το γράμμα Χ.

6. Με δεξί και αριστερό βελάκι τσουλάμε το κομμάτι, όπως κάνουμε και στο CD.

7. Με το πάνω βελάκι αυξάνουμε την ένταση και με το κάτω βελάκι τη μειώνουμε.

8. Για να κάνουμε ρυθμίσεις στον ισοσταθμιστή του Winamp απλώς την ώρα που παίζει το κομμάτι ή εάν ανοίξουμε το winamp από την επιφάνεια εργασίας, πατάμε το συνδυασμό Control+Tab, για να μας πει ότι βρισκόμαστε στο ισοσταθμιστή του Winamp, ή στο Winamp equalizer, αν χρησιμοποιούμε αγγλική γλώσσα στο πρόγραμμα. Έπειτα πατάμε το γράμμα Ν, για να ενεργοποιηθεί ο πίνακας με τις ρυθμίσεις και με το πλήκτρο Tab, μετακινούμαστε στις επιλογές. Για τη ρύθμιση της κάθε επιλογής, χρησιμοποιούμε τα βελάκια.

9. Για να φτιάξουμε δική μας λίστα με τα τραγούδια της επιλογής μας, πατάμε το συνδυασμό Control+Tab, μέχρι να μας πει ότι βρισκόμαστε στη λίστα αναπαραγωγής, ή Play list. Έπειτα πατάμε το γράμμα Λ, για να μας ανοίξει ο οδηγός εύρεσης, με το πλήκτρο Tab, βρίσκουμε την επιλογή διερεύνηση σε, με τα βελάκια πάνω και κάτω βρίσκουμε το χώρο όπου έχουμε το φάκελο με τα τραγούδια και μόλις το βρούμε, μετακινούμαστε με το πλήκτρο Tab, μέχρι να μας εμφανιστούν οι φάκελοι που έχουμε αποθηκευμένους εκεί. Με τα βελάκια, βρίσκουμε το φάκελο της μουσικής μας και μόλις το βρούμε πατάμε το πλήκτρο Enter. Στη συνέχεια βρίσκουμε το τραγούδι που θέλουμε και έπειτα με το πλήκτρο Tab, βρίσκουμε την επιλογή Άνοιγμα και πατάμε το πλήκτρο Space.

Με την ίδια διαδικασία, προσθέτουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια.

10. Για να αποθηκεύσουμε τη λίστα που μόλις φτιάξαμε, πατάμε το συνδυασμό Control+S και αποθηκεύουμε το αρχείο στο χώρο που θέλουμε, δίνοντας το όνομα που θέλουμε.

11. Για να αναπαράγουμε τη λίστα που φτιάξαμε, πηγαίνουμε στο χώρο όπου την αποθηκεύσαμε και πατάμε το πλήκτρο Enter επάνω στο αρχείο αυτό. Αμέσως ξεκινάει να παίζει. Ισχύουν οι παραπάνω συντομεύσεις για την αλλαγή, παύση και τη συνέχεια των κομματιών, όπως αναφέρονται παραπάνω.

Καλή πλοήγηση.

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή