Πινακίδα ΟΕΚ

ΟΑΕΔ: Νέα ρύθμιση για τους δανειολήπτες του τέως ΟΕΚ – Οι εννιά άξονες

Η εγκύκλιος διευκρινίζει πως η προϋπόθεση της ιδιοκατοίκησης δεν ελέγχεται σε περίπτωση, μεταξύ άλλων, που η κατοικία καθίσταται ακατάλληλη για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του δικαιούχου, π.χ. λόγω αύξησης των μελών της οικογένειας, λόγω ΑμεΑ του οποίου οι ανάγκες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν εξαιτίας ανυπαρξίας σχετικών προδιαγραφών στην οικία κ.ά., ή ο δικαιούχος έχει προβεί σε μίσθωση ή αγορά άλλου ακινήτου με λήψη δανείου και παράλληλη εκμίσθωση της οικίας.

Διευρύνονται με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας οι κατηγορίες δανειοληπτών του τ. ΟΕΚ που μπορούν να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση του 2018. Η εν λόγω ρύθμιση αφορά τους περίπου 80.000 δανειολήπτες από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ, εκ των οποίων περίπου οι μισοί έχουν ήδη απαλλαγεί από το χρέος τους, καθώς αυτό ήταν έως 6.000 ευρώ και διεγράφη στο πλαίσιο της νέας ρύθμισης.

Η νέα εγκύκλιος του γενικού γραμματέα Ανδρέα Νεφελούδη, που «πατάει» πάνω σε πρόσφατη υπουργική απόφαση της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, διευκρινίζει το πλαίσιο ένταξης για τους δανειολήπτες που έχουν αιτηθεί την υπαγωγή τους στον νόμο Κατσέλη (3869/2010) -εντάσσονται ακόμη και όσοι έχουν πρωτόδικη απόφαση, αλλά όχι τελεσίδικη- όπως επίσης και για δικαιούχους οι οποίοι δεν ιδιοκατοικούν και δεν κάνουν χρήση της κατοικίας τους, ενώ «κλειδώνει» την παράταση των αιτήσεων έως 31 Δεκεμβρίου 2019.

Εννέα περιπτώσεις

Αναλυτικά, στην ευνοϊκή ρύθμιση που θεσμοθετήθηκε το 2018 για τους δανειολήπτες από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ μπορούν πλέον να υπαχθούν με αίτησή τους δανειολήπτες που έχουν καταθέσει αίτηση για τον νόμο Κατσέλη και εκκρεμεί η έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο βαθμό, ή έχουν ζητήσει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση δικαστικής απόφασης. Ο δανειολήπτης εντάσσεται στη ρύθμιση με την προσκόμιση παραίτησης από την αίτηση του νόμου 3869/2010 ή δικαστικής απόφασης ή δικαστικού συμβιβασμού.

Την ίδια στιγμή, η εγκύκλιος διευκρινίζει πως η προϋπόθεση της ιδιοκατοίκησης δεν ελέγχεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Εάν έχει επέλθει θάνατος του αρχικού δικαιούχου και η κατοικία και το δάνειο έχουν περιέλθει στους κληρονόμους του, οι οποίοι αντιμετωπίζονται όπως ακριβώς οι αρχικοί δικαιούχοι.

2. Εφόσον ο χρήστης της κατοικίας για ειδικούς λόγους (όπως οικογενειακούς, εύρεση εργασίας σε άλλη πόλη ή εκτός χώρας) αναγκάζεται σε αλλαγή τόπου κατοικίας.

3. Εφόσον η εκμίσθωση προκύπτει ως αναγκαία λόγω οικονομικής ανέχειας για τη διαβίωση του δικαιούχου και της οικογένειάς του. Στην περίπτωση αυτή θα συνεκτιμώνται στοιχεία όπως η ανεργία, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, το κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα, επιστροφή στην πατρική κατοικία λόγω ανεργίας.

4. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν εκμισθώνει την κατοικία του, αλλά κάνει μερική χρήση αυτής (π.χ. λίγους μήνες τον χρόνο).

5. Σε περίπτωση που η κατοικία παραμένει κενή (όπως, π.χ., στην περίπτωση ανήμπορου υπερήλικα, ο οποίος διαμένει με τα τέκνα του).

6. Σε περίπτωση που η κατοικία καθίσταται ακατάλληλη για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του δικαιούχου, π.χ. λόγω αύξησης των μελών της οικογένειας, λόγω ΑμεΑ του οποίου οι ανάγκες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν εξαιτίας ανυπαρξίας σχετικών προδιαγραφών στην οικία κ.ά., ή ο δικαιούχος έχει προβεί σε μίσθωση ή αγορά άλλου ακινήτου με λήψη δανείου και παράλληλη εκμίσθωση της οικίας.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις εκμίσθωσης της οικίας δεν λαμβάνεται υπόψη το ύψος του μισθώματος που εισπράττεται συγκριτικά με το τυχόν καταβαλλόμενο για μίσθωση άλλης κατοικίας.

8. Εφόσον η οφειλή του δανειολήπτη δεν υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ, καθώς αυτή διαγράφεται.

9. Εάν η κατοικία παραμένει σε ημιτελή κατάσταση

Πηγή: Εφημερίδα «Έθνος»

Σχετικά με τον συντάκτη

Με Άλλα Μάτια
Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή