Ο Δήμαρχος Ιωάννης Ταχματζίδης, ο Αντιπεριφερειάρχηα Χρήστος Μήττας, η Αντιδήμαρχος Ελισάβετ Κοτσώνη, η Γενική Γραμματέας Ελένη Δραγατίδου

«Κάνε Κλικ για τη Ζωή»

Με το σύνθημα «Κάνε Κλικ για τη Ζωή» ο Δήμος Λαγκαδά και η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης & Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων Κάνε Κλικ για τη Ζωή» το οποίο εκπονεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

«Βάζουμε σε τάξη το Δήμο Λαγκαδά. Δημιουργούμε αποτελεσματικές υπηρεσίες και σύγχρονες δομές για την εξυπηρέτηση των δημοτών μας. Ενισχύουμε την κοινωνική πολιτική και στηρίζουμε τις ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Υιοθετούμε προγράμματα και δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής», ήταν το μήνυμα του δημάρχου Λαγκαδά Ιωάννη Ταχματζίδη στη διάρκεια της ενημερωτικής ημερίδας για το πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος από το Δήμο Λαγκαδά.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Λαγκαδά, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Χρήστου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Χρήστου Μήττα, της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού Ελισσάβετ Κοτσώνη και της Γ.Γ του Δήμου Λαγκαδά Ελένης Δραγατίδου.

Η δράση «Κλικ για τη Ζωή» έχει ως σκοπό τη δημιουργία μιας κεντρικής υπηρεσίας υποστήριξης ηλικιωμένων που χρήζουν κοινωνικής πρόνοιας και στοχεύει:

 • στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων
 • στην υποβοήθηση της μοναχικής διαβίωσης
 • στην ασφαλή γήρανση

Το έργο περιλαμβάνει:

1. Λειτουργία κέντρου 24ωρης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης ωφελουμένων για την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των ηλικιωμένων (κτιριακή υποδομή, τηλεπικοινωνιακές και πληροφορικές υποδομές, ανθρώπινους πόρους).

2. Υπηρεσία συνεχούς κατ΄ οίκον παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης μέσω ειδικών συσκευών.

 • Συσκευές κατ’ οίκον παρακολούθησης με κουμπί πανικού
 • Συσκευές κατ’ οίκον παρακολούθησης με ανίχνευση πτώσης & κουμπί πανικού
 • Συσκευές παρακολούθησης και εντοπισμού θέσης εκτός σπιτιού.

Οι εν λόγω συσκευές (χεριού ή λαιμού) θα παρέχονται δωρεάν στους πολίτες που ανήκουν σε ευπαθής ομάδες και θα εγκαθίστανται στην οικία των ωφελουμένων, με βάση δίκαια κοινωνικά, ιατρικά και οικονομικά κριτήρια.

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής:

 • ηλικιωμένοι από 60 ετών και άνω
 • εισόδημα
 • προβλήματα υγείας
 • μοναχική διαβίωση
 • τόπος κατοικίας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

♦ Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

♦ Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

♦ Γνωμάτευση ιατρού που θα πιστοποιεί την ύπαρξη χρόνιων παθήσεων ή άλλων προβλημάτων υγείας. Στη γνωμάτευση θα πρέπει να περιλαμβάνονται πότε ξεκίνησε η ασθένεια, η εξέλιξή της, η φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί το άτομο και συννοσηρότητες από άλλες ασθένειες

♦ Γνωμάτευση ιατρού που θα πιστοποιεί την ύπαρξη χρόνιων παθήσεων ή άλλων προβλημάτων υγείας του ατόμου που φροντίζει των αιτούντα.

♦ Σε περίπτωση αναπηρίας, πιστοποιητικό ΚΕΠΑ με το οποίο θα προσδιορίζεται η αναπηρία και το ποσοστό της. Με τη προσκόμιση του ΚΕΠΑ δεν χρειάζεται η ιατρική γνωμάτευση.

♦ Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου έτους

♦ Προσκόμιση ενός λογαριασμού από οργανισμό κοινής ωφέλειας (ρεύμα, τηλεφωνία, ύδρευση) από την μόνιμη κατοικία του αιτούντα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του Δήμου Λαγκαδά στη Δ/νση Χρ. Σμύρνης 29 στο 1ο όροφο, καθημερινά από 9π.μ. έως 1μ.μ. , καθώς και στους υπαλλήλους της Δομής ¨Βοήθεια στο Σπίτι” όλων των Δημοτικών Ενοτήτων.

Οι αιτήσεις στη συνέχεια θα αποστέλλονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό να αξιολογηθούν και να γίνει η απαραίτητη διασύνδεση με το Τηλεφωνικό Κέντρο, το οποίο θα επικοινωνεί άμεσα με τους δικαιούχους.
Τα έντυπα των αιτήσεων χορηγούνται από την Υπηρεσία.

Λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού για περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του “Κλικ για τη Ζωή”  επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 23940 20802.

“Κλικ για τη Ζωή”

Πηγή: www.thestival.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή