• Αρχική
 • Τεχνολογικές Εξελίξεις
 • Νομοθετική πρωτοβουλία για ισότιμη πρόσβαση στους ιστότοπους και τις εφαρμογές φορητών συσκευών των οργανισμών του Δημόσιου Τομέα
Πλήκτρα που δηλώνουν προσβασιμότητα σε ΑμεΑ

Προσβάσιμες εφαρμογές και ιστότοποι στο Δημόσιο Τομέα

Νομοσχέδιο που προωθεί την ισότιμη πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και ατόμων με αναπηρία στους ιστότοπους και τις εφαρμογές του δημοσίου υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, με ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που ψηφίσθηκε από τη Βουλή ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 περί της προσβασιμότητας των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (Ε.Ε. L327 της 2.12.2016).

Συγκεκριμένα:

 • Βελτιώνει την καθημερινότητα των ΑμεΑ και διασφαλίζει την πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή τους ισότιμα στην κοινωνία, εξασφαλίζοντάς τους αυτονομία, επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.
 • Εξασφαλίζει με αποτελεσματικό τρόπο και ισότιμους όρους τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Εξασφαλίζει την ισότιμη επιλογή, παρουσία και λειτουργία υπαλλήλων ΑμεΑ του δημόσιου τομέα στους φορείς τους, μέσω της πρόσβασης σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές που εξυπηρετούν τόσο την εσωτερική λειτουργία των φορέων όσο και τη συνεργασία- επικοινωνία με τρίτους φορείς.
 • Ενισχύει, σε συνεργασία με τον κοινωνικό εταίρο (ΕΣΑμεΑ), την ικανότητα κατάργησης διακρίσεων σε βάρος των παιδιών με αναπηρία και των γονέων αυτών, διακρίσεων που δεν προάγουν τη «συμπεριληπτική εκπαίδευση» ή «εκπαίδευση για όλους» που η χώρα μας έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει.
 • Ευνοεί τη δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού των φορέων του δημόσιου τομέα σε θέματα προσβασιμότητας, μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 • Ενισχύει τη δυνατότητα οι φορείς του δημόσιου τομέα να ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τους πολίτες σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας.
 • Θέτει τις βάσεις για μελλοντική επέκταση του πεδίου εφαρμογής του.

Ειδικότερα, το εφαρμοστικό σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 • Τη δημιουργία εφαρμογής για την υλοποίηση, εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, του «Μητρώου Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών» (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.) στο οποίο θα ενταχθούν οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για κινητές συσκευές των φορέων του δημόσιου τομέα που συμμορφώνονται με τις επιταγές του νόμου.
 • Την έκδοση εγκυκλίων οδηγιών προς τους φορείς του δημόσιου τομέα ώστε αφενός μεν να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα χρηστικά, αφετέρου δε να επιτευχθεί εντός των προθεσμιών που θέτει ο νόμος η μέγιστη δυνατή συμμόρφωση σε ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο.
 • Συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για την προώθηση και εφαρμογή των κανόνων της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας.
 • Περαιτέρω, προωθούνται μέσω του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δράσεις ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων για την εμπεριστατωμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα και τις απαιτήσεις που καλούνται να εφαρμόσουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξάλλου, έχουν προγραμματιστεί ενημερωτικές ημερίδες που αφορούν στη συμμόρφωση των δημόσιων ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές σε όλη την -Επικράτεια, οι οποίες θα δρομολογηθούν σε συνεργασία και με την Ε.Σ.Α.με.Α. ενώ θα υπάρχει ενημέρωση/ευαισθητοποίηση φορέων και κοινού με κάθε πρόσφορο τρόπο, στις εκδηλώσεις και ημερίδες που διοργανώνει το Υπουργείο μας.
 • Προβλέπεται η συνεργασία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ για την ενημέρωση των συνδικαλιστικών φορέων σχετικά με την απαιτούμενη συμμόρφωση των φορέων του δημόσιου τομέα με τις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, αλλά και με την ΕΕΤΑΑ, για τον έλεγχο συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των Δήμων και των Περιφερειών.
 • Προγραμματίζεται η σε βάθος χρόνου συνεργασία των φορέων του δημόσιου τομέα με όλους τους κοινωνικούς φορείς που διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στα ζητήματα της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, ιδίως με την Ε.Σ.Α.με.Α, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και τον Συνήγορο του Πολίτη.

Πηγή: government.gov.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή