Μηδενική συμμετοχή και στα υποστηρικτικά για τον καρκίνο φάρμακα για τους ογκολογικούς ασθενείς

Πέραν της δωρεάν χορήγησης φαρμάκων σε ογκολογικούς ασθενείς, που χορηγούνται για τη θεραπεία της κύριας νόσου, τώρα πλέον θα χορηγούνται με μηδενική συμμετοχή και φάρμακα που σχετίζονται με τις επιπλοκές της ασθένειας ή με τις παρενέργειες της θεραπευτικής αγωγής (πχ φάρμακα υποστηρικτικά της χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας, αντιεμετικά, αντιθρομβωτικά, αναλγητικά, κορτιζονούχα σκευάσματα, αντιβιοτικά για λοιμώξεις που … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μηδενική συμμετοχή και στα υποστηρικτικά για τον καρκίνο φάρμακα για τους ογκολογικούς ασθενείς.