αναπηρικό αμαξίδιο και λογότυπο ΚΕΠ

Ευάγγελος Γιακουμής

«Στοίχημα» για το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελεί η ευκολότερη πρόσβαση στην ψηφιακή κοινωνία για τα άτομα με αναπηρία.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους θα πρέπει να περιλαμβάνει απλουστεύσεις διαδικασιών, διαδικτυακή χρήση των υπηρεσιών του κράτους, πρόσβαση σε όλα τα σημεία εξυπηρέτησης των πολιτών, καθώς και έγγραφα τα οποία θα μπορούν να διαβάζουν με χρήση εξ΄ αποστάσεως διερμηνείας και χειλεοανάγνωση (IRIS -RELAY SERVICE) ώστε να μην αποκλειστεί κανένας και καμία από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Ο αρμόδιος υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υφυπουργός Γιώργος Γεωργαντάς αλλά και ο γενικός γραμματέας κ. Χριστόδουλος θεωρούν ότι με τα εργαλεία που έχουν αυτή τη στιγμή στη διάθεσή τους δεν θα πρέπει να πάει χαμένη η ευκαιρία.

Απογοητευτικά τα μέχρι σήμερα στοιχεία

Από 23 Αυγούστου 2018 τέθηκε σε ισχύ η οδηγία 2016/2102 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα.

Το πλαίσιο των υποχρεώσεων όλων των κρατών – μελών περιλαμβάνει:

Πρώτον: Τη μέριμνα για την ευαισθητοποίηση και συμμόρφωση των φορέων των ιστοτόπων τους,

Δεύτερον: Την παρακολούθηση της συμμόρφωσης (από το 2021 με συγκεκριμένο δείγμα και κριτήρια που θα έθετε η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο βάσει Εκτελεστικής Πράξης),

Τρίτον: Tην υποβολή εκθέσεων προς τη Βουλή και την ΕE. Ως επισπεύδων είχε οριστεί το τότε Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο δημιούργησε την πλατφόρμα https://mhdisef.ydmed.gov.gr/ και απέστειλε εγκύκλιο για την καταγραφή των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές.

Ποια θα ήταν τα στάδια για την ένταξη των φορέων στην πλατφόρμα:

Στάδιο πρώτο: Οι φορείς ορίζουν υπεύθυνο και καταγράφονται στην πλατφόρμα του Μητρώου Δημόσιων Ιστοτόπων και Εφαρμογών (ΜΗΔΙΣΕΦ)

Στάδιο δεύτερο: Το ΜΗΔΙΣΕΦ προβαίνει σε έλεγχο των φορέων και οι φορείς προβαίνουν αντίστοιχα σε αυτοέλεγχο

Στάδιο τρίτο: Οι φορείς απευθύνουν αίτημα ανάρτησης στο μητρώο.

Στάδιο τέταρτο: Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία εισηγείται στον Υπουργό αν ο φορέας πληροί τις προϋποθέσεις.

Στάδιο πέμπτο: Ο Υπουργός οφείλει να εκδώσει απόφαση περί ανάρτησης του συγκεκριμένου φορέα.

Για το λόγο αυτό, σε συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ το επόμενο χρονικό διάστημα θα εκδοθεί μια δεύτερη εγκύκλιος για τη συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης των site. Η εγκύκλιος αυτή θα περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στο ΜΗΔΙΣΕΔ, τη μορφή και τη διαδικασία χορήγησης της γνωμοδότησης από την ΕΣΑΜΕΑ, τα όργανα διαχείρισης της βάσης και τις τεχνικές λεπτομέρειες.

Επίσης μια δέσμη μέτρων που θα συμβάλει στη βελτίωση της ψηφιακής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία με την έκδοση της λεγόμενης «Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού» , μια εμπλουτισμένη μορφή της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας, που θα υπερβαίνει το παλιό κείμενο της ψηφιακής στρατηγικής, θα έχει και σχεδιαστικές αρχές των συστημάτων που δεν υπήρχε πριν και πιο συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα με συγκεκριμένα έργα τα οποία θα υλοποιούνται ανά τρίμηνο. Εκεί η προσβασιμότητα είναι κεφάλαιο της Βίβλου, θα είναι ένας πυλώνας της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής.

Κανένα άτομο με αναπηρία να μην βιώσει τον ψηφιακό αποκλεισμό

Στους στόχους του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιου για θέματα απλούστευσης διαδικασιών, Γιώργου Γεωργαντά είναι η επικαιροποίηση, αλλά και η απλούστευση υφιστάμενων διαδικασιών, καθώς και η ένταξη και νέων διαδικασιών στα ΚΕΠ.

Το προσεχές διάστημα θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε τα ΚΕΠ να είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρίες. Μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών θα ενταχθεί στα ΚΕΠ η υπηρεσία εξ αποστάσεως διερμηνείας και χειλεοανάγνωση.

«Η πολιτική μας θα διασφαλίσει ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν θα αποτελέσει εμπόδιο, αλλά καταλύτη, ώστε κάθε άτομο με αναπηρία να απολαμβάνει πλήρη και ισότιμα δικαιώματα» δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ταυτόχρονα, για το ίδιο θέμα, ο γ.γ. Λεωνίδας Χριστόπουλος δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο:

«Βρισκόμαστε ήδη σε στενή συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ προκειμένου η ψηφιακή προσβασιμότητα να γίνει πια πράξη, αλλά και να δρομολογηθούν οι αναγκαίες προσαρμογές και απλουστεύσεις των διοικητικών διαδικασιών».

Για το λόγο αυτό συγκροτείται ομάδα εργασίας στην οποία θα συμμετέχει και εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία με αποστολή την επικαιροποίηση και απλούστευση των διαδικασιών όπως:

α) χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ και

β) χορήγηση επιδόματος από το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 906/ β/ 2002), ενώ πρόκειται να διευρυνθούν και ενταχθούν και νέες απλουστευμένες διαδικασίες.Στο μεταξύ, σχεδιάζεται, όπως ανέφερε ο κ. Γεωργαντάς, και η ένταξη της υπηρεσίας εξ΄ αποστάσεως διερμηνείας και χειλοανάγνωση (IRIS -RELAY SERVICE), η οποία αφορά στην εισαγωγή και υποστήριξης της επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων με τη χρήση της εφαρμογής IRIS -RELAY SERVICE σε όλα τα ΚΕΠ της χώρας. Για το λόγο αυτό θα υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης για προμήθεια tablet 40 ιντσών σε όλα τα ΚΕΠ μέσω των οποίων θα καθίσταται δυνατή με τη χρήση η διασύνδεση με διερμηνεία και επομένως η καλύτερη εξυπηρέτηση των κωφών και βαρήκοων.Στο «πακέτο» των μέτρων εντάσσεται κι η εξασφάλιση προσβασιμότητας στα ΚΕΠ. Στην Ελλάδα λειτουργεί ένα δίκτυο 1.072 ΚΕΠ. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 τα ΚΕΠ πρέπει να στεγάζονται σε χώρους προσβάσιμους στα άτομα με αναπηρίες, κατά τις διατάξεις του ΓΟΚ.

Πηγή: www.cnn.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή