Μαθητές με καθηγητές και παρουσίαση του κάδου μπροστά τους

Συνδυάζει την καινοτομία με την πρακτικότητα και αποτελεί μια τίμια ρεαλιστική πρόταση στην επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος. Ο «έξυπνος» κάδος που δημιούργησε η ομάδα SYNTHESIS του 3ου ΓΕΛ Βέροιας κατάφερε να ξεχωρίσει για τη χρηστικότητα των συστημάτων του και να αποσπάσει την 1η θέση στον «Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών» στην Αθήνα το 2020 και τη 2η θέση στον «Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πανεπιστημίου Αιγαίου (Πολυτεχνική Σχολή)» τον Μάρτιο του 2021, ενώ συμμετείχε στο «Φεστιβάλ Ρομποτικής» του ΕΚΦΕ και του ΑΠΘ τον Μάιο του 2021.

Ο κάδος (i)bin μπορεί ηλεκτρονικά και αυτόματα να μετρά και να καταγράφει τη στάθμη των σκουπιδιών στο εσωτερικό του. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατάλληλη τοποθέτηση αισθητήρα απόστασης στο εσωτερικό του κάδου και συγκεκριμένα στο εσωτερικό του καπακιού του και με υπερηχητικούς παλμούς να ανιχνεύει συνεχώς τη στάθμη των απορριμμάτων.

«Στις μέρες μας, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολεί την πλειονότητα των κατοίκων των μεγαλουπόλεων, είναι η συσσώρευση των σκουπιδιών έξω από τους κάδους επειδή καθυστερεί η έγκαιρη αποκομιδή τους από το απορριμματοφόρο. Η παρούσα κατάσταση παρουσιάζει πολλά αρνητικά, με το πρόβλημα να εντείνεται περισσότερο τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και ευνοείται η αποσύνθεση των απορριμμάτων. Έτσι εκλύονται αέρια τα οποία είναι εξαιρετικά επιβλαβή για την υγεία των ανθρώπων και για το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η συσσώρευση σκουπιδιών έξω από τους κάδους πέραν του απωθητικού αισθητικού αποτελέσματος δημιουργεί και προβλήματα υγιεινής, καθώς σύνηθες είναι το φαινόμενο εμφάνισης τρωκτικών που είναι φορείς μικροβίων και ασθενειών» συνοψίζει την αρχική σκέψη των μαθητών η καθηγήτρια του 3ου ΓΕΛ Βέροιας, Δέσποινα Παυλίδου.

Για τους δήμους η διευθέτηση του προβλήματος των απορριμμάτων -η παραγωγή των οποίων παρουσιάζει αυξητικές τάσεις- αποκτά πρωταρχική σημασία. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές και οι επιβλέποντες καθηγητές, κ. Παυλίδου και ο καθηγητής Δημήτρης Λύντσιος, έκριναν ότι είναι επιτακτική η ανάγκη αντικατάστασης των υπαρχόντων κάδων απόθεσης των απορριμμάτων από άλλους σύγχρονους κάδους, το μοντέλο των οποίων αποτελεί αντικείμενο του project.

«Η πληροφορία για τον όγκο των κάδων μεταβιβάζεται από τον αισθητήρα σε μικροελεγκτή ο οποίος επεξεργάζεται την πληροφορία (δηλαδή το πόσο γεμάτος είναι ο κάδος) και βάσει του προγράμματος το οποίο “τρέχει” μας πληροφορεί μέσω φωτεινών ενδείξεων (με λαμπτήρες LED) διαφορετικού χρώματος για τη στάθμη των σκουπιδιών.

Όταν ο κάδος γεμίσει, ο μικροελεγκτής μέσω ενός διαφορετικού κυκλώματος το οποίο έχει πρόσβαση στο Internet, πληροφορεί τους εργαζόμενους του Δήμου ότι πρέπει να αδειάσει» εξηγεί στην ΜτΚ ο μαθητής της Γ Λυκείου του 3ου ΓΕΛ Βέροιας, Κων/νος Χατζαρίδης. Ο κάδος (i)bin διαθέτει αυτόνομο σύστημα παραγωγής ενέργειας από την ηλιακή ακτινοβολία με φωτοβολτάίκές κυψέλες και μπαταρία αποθήκευσης της περίσσειας ενέργειας, για την κάλυψη των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο, ο κάδος μπορεί να τοποθετείται ακόμη και σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα είναι αδύνατη. Επίσης διαθέτει καινοτόμο σύστημα αυτόματου κλεισίματος και ανοίγματος με κινητήρα για να διευκολύνεται ο εκάστοτε χρήστης, ιδιαίτερα άτομα με κινητικά προβλήματα, ηλικιωμένα ή αδύναμα αλλά και παρατείνεται η διάρκεια ζωής του, καθώς δεν καταπονείται από βίαιους χειρισμούς.

Στο πλαίσιο μιας ριζικής ανασύστασης των υποδομών απόθεσης απορριμμάτων το συγκεκριμένο μοντέλο κάδου θα μπορούσε να αντικαταστήσει πλήρως τους κλασικούς κάδους. To project απασχόλησε την ομάδα ρομποτικής SYNTHESIS του 3ου ΓΕΛ Βέροιας για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Ξεκίνησε ως μια πρόταση-συζήτηση μεταξύ των μελών της ομάδας και των εκπαιδευτικών που βοηθούσαν και υποστήριζαν την ομάδα.

Ο αρχικός σχεδιασμός κάλυπτε πρακτικά ζητήματα όπως την επιλογή του κατάλληλου μοντέλου-κάδου, την επιλογή του προγραμματισμού και ένα χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου.

Κατόπιν, επιλέχθηκαν τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιούνταν και ο τρόπος προμήθειας τους. Η κίνηση αυτή είχε σαν γνώμονα την σχέση τιμής-αξίας και τη δυνατότητα να καλυφθεί μέρος τους μέσω ανακύκλωσης υλικών που υπήρχαν διαθέσιμα από τα μέλη της ομάδας. Θεωρήθηκε εξαιρετικά σημαντικό να έχουν όλα τα μέλη της ομάδας άμεση σχέση με την επιλογή όλων των εξαρτημάτων και την προμήθεια ανακυκλωμένων ειδών.

«Πιστεύουμε πως η ρομποτική συνδυάζεται με τη μηχανική και την τεχνολογία (STEM) στα σχολεία αλλά η ανακύκλωση δεν πρέπει να παραμελείται. Οι μαθητές πρέπει να εκπαιδευτούν στην αναζήτηση και εύρεση υλικών μέσω της ανακύκλωσης. Επίσης πρέπει να εκπαιδευτούν να αναγνωρίζουν τους τύπους υλικών, πχ καλωδίων, ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιούν» επισημαίνει στην «ΜτΚ» η κ. Παυλίδου.

Ο κάδος μπορεί να λειτουργήσει με βάση την πρωτότυπη ιδέα αλλά η ομάδα σκέφτηκε να προσθέσει και στοιχεία πέραν του αρχικού σχεδιασμού. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν κατόπιν συζήτησης με πολίτες και μέλη δήμων που έχουν πείρα σε θέματα αποκομιδής απορριμμάτων. Έτσι, προτάθηκε η χρήση συστήματος ανίχνευσης θέσης GPS, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη μετακίνηση κάδων που μπορεί να είναι ακόμα και επικίνδυνη. Επίσης προτάθηκε και τοποθετήθηκε σύστημα ανίχνευσης καπνού με βάση την εκπομπή πιθανά επικίνδυνων αερίων στον κάδο. Το σύστημα ειδοποιεί ηχητικά και στέλνει σχετικό μήνυμα σε ένα κέντρο απομακρυσμένης βοήθειας. Για τον λόγο αυτό κατασκευάστηκε μια βάση δεδομένων ώστε να δοκιμαστεί η αποστολή μηνυμάτων από τον κάδο. Τα μηνύματα αφορούσαν πληρότητα, ανίχνευση πυράς ή αερίων (πχ βουτανίου), μετατόπιση του κάδου.

Στον κάδο τοποθετήθηκαν ενδεικτικές λάμπες LED που αντιστοιχούσαν στον βαθμό πληρότητας και ηχείο τύπου buzzer που ειδοποιούσε για ενδεχόμενο κίνδυνο από φωτιά ή αναθυμιάσεις για την προστασία των πολιτών.

Η ομάδα SYNTHESIS θεωρεί πως η ιδέα, η μέθοδος εργασίας και το αποτέλεσμα δικαιώνει την επιλογή της και αποτελεί μια βέλτιστη πρόταση όπου η Ρομποτική χρησιμοποιείται προς όφελος του κοινωνικού συνόλου με σεβασμό στο περιβάλλον.

Πηγή: Εφημερίδα “Μακεδονία της Κυριακής”

Σχετικά με τον συντάκτη

Με Άλλα Μάτια
Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή