Οι αφίσες των σεμιναρίων σε μια φώτο. Η μία δηλώνει το πρόβλημα ακοής και έχει το αντίστοιχο σεμινάριο υποτιτλισμού. Και η άλλη δηλώνει το πρόβλημα όρασης και έχει το αντίστοιχο σεμινάριο ακουστικής περιγραφής.

Ο πολιτιστικός οργανισμός liminal, πιστός στο κοινωνικό του έργο που προωθεί την ισότιμη συμμετοχή όλων στον πολιτισμό, ξεκινά με χαρά 2 νέα ψηφιακά, εντατικά σεμινάρια πάνω σε υπηρεσίες προσβασιμότητας τον Φεβρουάριο του 2022, με την Κερασία Μιχαλοπούλου.

Υποτιτλισμός για Κ(κ)ωφά και Βαρήκοα άτομα (ΥΚΒ)

Στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία με τις Υπηρεσίες Προσβασιμότητας και τον Υποτιτλισμό για Κωφά και Βαρήκοα άτομα, όπως επίσης και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να ενταχθούν και να αξιοποιηθούν στα εκάστοτε μέσα. Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν εξειδικευτεί πάνω στις τεχνικές του Υποτιτλισμού για Κ(κ)ωφά και Βαρήκοα άτομα και θα έχουν λάβει την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να μπορούν μετέπειτα να αναλάβουν οποιοδήποτε έργο πολυμεσικού περιεχομένου. Βρείτε ένα δείγμα Υποτιτλισμού για Κωφά και Βαρήκοα άτομα εδώ.

Πληροφορίες για το σεμινάριο

Έναρξη: Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

Λήξη: Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

Διάρκεια: 55 ώρες

Ημέρα και ώρα διεξαγωγής: Κάθε Πέμπτη 6-9 μ.μ.

Κόστος συμμετοχής: 600 ευρώ (καταβολή σε δύο δόσεις)

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί ψηφιακά μέσω Zoom.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Για να κρατήσετε τη θέση σας, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και οι άνθρωποι της liminal θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σας μέσω e-mail.

Το σήμα που δηλώνει το πρόβλημα ακοής, μια γραμμή που διακόπτεται και έχει στη μέση ένα αυτί | Σεμινάριο υποτιτλισμού για κωφά και Βαρήκοα άτομα

Ακουστική Περιγραφή (ΑΠ) για άτομα με οπτική αναπηρία

Στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία με τις Υπηρεσίες Προσβασιμότητας και την Ακουστική Περιγραφή, όπως και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να ενταχθούν και να αξιοποιηθούν στα εκάστοτε μέσα. Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν εξειδικευτεί πάνω στις τεχνικές της Ακουστικής Περιγραφής για άτομα με οπτική αναπηρία και θα έχουν λάβει την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να μπορούν μετέπειτα να αναλάβουν οποιοδήποτε έργο πολυμεσικού περιεχομένου. Βρείτε ένα δείγμα Ακουστικής Περιγραφής εδώ.

Πληροφορίες για το σεμινάριο

Έναρξη: Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022

Λήξη: Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

Διάρκεια: 55 ώρες

Ημέρα και ώρα διεξαγωγής: Κάθε Τρίτη 6-9 μ.μ.

Κόστος συμμετοχής: 600 ευρώ (καταβολή σε δύο δόσεις)

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί ψηφιακά μέσω Zoom.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Για να κρατήσετε τη θέση σας, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και οι άνθρωποι της liminal θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σας μέσω e-mail.

Το Σήμα που δηλώνει πρόβλημα όρασης, ένα μάτι και μια γραμμή από πάνω | Σεμινάριο Ακουστικής περιγραφής

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή