Άτομο που ετοιμάζεται να ρίξει ψηφοδέλτιο στην κάλπη και λογότυπο της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (απεικονίζει ένα αμαξίδιο που ο χρήστης έχει για κεφάλι ένα μάτι και όλο μαζί βρίσκεται μέσα σε ένα αυτί)

Επιδείνωση των προκλήσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες παρατηρήθηκε από την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων όσον αφορά την άσκηση από όλα τα άτομα με αναπηρίες του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις βουλευτικές εκλογές του 2021.

Η Συνομοσπονδία θεωρεί ότι μόνο με την εφαρμογή των απαραίτητων τροποποιήσεων και την απαλλαγή από τις αναχρονιστικές συνταγματικές και νομοθετικές διατάξεις, θα τερματιστούν μια για πάντα οι στιγματιστικές, στερεότυπες ή επιβλαβείς για την αναπηρία πολιτικές συμπεριφορές, με τις οποίες παρεμποδίζονται ή/και αποκλείονται χιλιάδες άτομα με αναπηρίες από την άσκηση του θεμελιώδους, ανθρώπινου δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι: Παρά τις εντατικές προσπάθειες της Συνομοσπονδίας για τη διασφάλιση όπως οι εκλογικές διαδικασίες είναι κατάλληλες και προσβάσιμες σε όλα τα άτομα με αναπηρίες, οι αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες αρνούνται προκλητικά οποιαδήποτε ουσιαστική συνάντηση διαβούλευσης για σκοπούς συζήτησης των εισηγήσεων του κινήματος των ατόμων με αναπηρίες καθώς επίσης και των συστάσεων της αρμόδιας Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη χώρα μας.

Ως αποτέλεσμα, για ακόμα μια φορά και συγκεκριμένα κατά την προεκλογική διαδικασία και τις εκλογές του 2021 για την ανάδειξη των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, παραβιάστηκαν κατάφορα οι ανάλογες πρόνοιες της Διεθνούς Σύμβασης των δικαιωμάτων τους, όπως είναι:

◊ Ο πλήρης αποκλεισμός με τη μη παροχή οποιωνδήποτε διευκολύνσεων και κατάλληλης υποστήριξης στους πολίτες με αναπηρίες που διαμένουν σε κλειστές δομές (στέγες ηλικιωμένων και αναπήρων, ιδρύματα, οικοτροφεία σε κέντρα ολοήμερης φροντίδας κ.ά), με αποτέλεσμα εκατοντάδες άτομα με αναπηρίες να μην ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

◊ Ο αποκλεισμός από τα ενημερωτικά δελτία, τα εγχειρίδια, τις ανακοινώσεις και τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν την περίοδο πριν τις εκλογές του 2021 από τα πολιτικά κόμματα καθώς και από τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες.

◊ Ο αποκλεισμός τους από την προεκλογική εκστρατεία, την παρακολούθηση της δημόσιας συζήτησης για τις εκλογές καθώς και έλλειψη πρόσβασης στη ροή των αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα αυτών που παρουσιάζονταν από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση που περιορίστηκε στην τηλε-«οπτική» μετάδοσή τους από το ραδιόφωνο.

◊ Ο αποκλεισμός αριθμού ατόμων με κινητική, οπτική, ακουστική, ψυχοκοινωνική ή άλλη αναπηρία από διάφορα εκλογικά κέντρα και παρεμπόδιση τους από το να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

◊ Η άρνηση παροχής διευκολύνσεων στους πολίτες με αναπηρίες για εφαρμογή συστημάτων ψηφοφορίας, συμπεριλαμβανομένου, όπου είναι αναγκαίο, με αίτημα τους, να επιτρέπεται βοήθεια κατά την ψηφοφορία από άτομο της επιλογής και εμπιστοσύνης τους.

◊ Η υποχρέωση τους να ψηφίσουν δημόσια, εκτός της κάλπης, με πρόχειρο και εξευτελιστικό τρόπο.

◊ Ο εξευτελισμός ατόμων με κινητική αναπηρία που μεταφέρονταν στα χέρια μέσα σε εκλογικά κέντρα λόγω των υφιστάμενων εμποδίων για να εισέλθουν σε αυτά κ.ά.

Λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια σημασία που έχει για τα άτομα με αναπηρίες η διασφάλιση απρόσκοπτης άσκησης του θεμελιώδους, αναφαίρετου δικαιώματος συμμετοχής τους στην πολιτική και δημόσια ζωή του τόπου μας, τα άτομα με αναπηρίες και οι οργανώσεις τους έχουν την υποστήριξη του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, με αντιπροσωπεία του οποίου συζήτησαν τα πιο πάνω ζητήματα κατά την επίσκεψη τους στην Κύπρο με την ευκαιρία των εκλογών του 2021. Αναμένεται ότι ο Ο.Α.Σ.Ε. θα συμβάλει στην πλήρη συμμόρφωση της χώρας μας ως προς τις υποχρεώσεις της για λήψη όλων των μέτρων που θα αναδείξουν έμπρακτα το σεβασμό του δικαιώματος συμμετοχής στην πολιτική και δημόσια ζωή, περιλαμβάνοντας στην έκθεση του για την Κύπρο, η οποία θα είναι έτοιμη οκτώ (8) εβδομάδες μετά τις εκλογές του 2021, όλες τις απαραίτητες εισηγήσεις για τη χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς άσκηση του δικαιώματος αυτού των ατόμων με αναπηρίες.

Η διασφάλιση από την πολιτεία όλων των πτυχών του εκλογικού δικαιώματος των ατόμων με αναπηρίες, δεν αποτελεί καινοτομία, πολυτέλεια ή χαριστική φιλανθρωπική πράξη, και δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθούν επαρκείς οι όποιες μεμονωμένες και αποσπασματικές λύσεις εφαρμόζονται από το κράτος.

Από την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων

Λευκωσία, 4 Ιουνίου, 2021

Πηγή:www.facebook.com

Σχετικά με τον συντάκτη

Με Άλλα Μάτια
Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή