Η Εθνική Ομάδα Αστέγων στο γήπεδο πιασμένοι με τα χέρια ψηλά
Πηγή Εικόνας: Facebook / Shedia
Γράφει ο Γιώργος Σταμάτης*

Η ενασχόληση με τον αθλητισμό συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και στην καλλιέργεια κουλτούρας ανεκτικότητας και αποδοχής της ποικιλομορφίας, αφού προάγει μια συλλογική αίσθηση ένταξης και συμμετοχής σε μια κοινή προσπάθεια.

Βασικό προαπαιτούμενο για την επίτευξη της ισότιμης συμμετοχής όλων των πολιτών στις αθλητικές δραστηριότητες είναι η διασφάλιση της πλήρους και ανεμπόδιστης πρόσβασης τους ανεξάρτητα από καταγωγή, θρησκεία, ηλικία, αναπηρία, σεξουαλικό προσανατολισμό, κοινωνικό ή οικονομικό υπόβαθρο. Με τον τρόπο αυτό, ο αθλητισμός καθίσταται ένα ισχυρό μέσο κοινωνικής ένταξης ιδίως των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως όσων βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, των αστέγων, των τοξικοεξαρτημένων, των μεταναστών, των προσφύγων και των ατόμων με αναπηρία.

Συμμετέχοντας σε μια αθλητική δραστηριότητα όλοι αντιμετωπίζονται ισότιμα, αφού ο αθλητικός στίβος αποτελεί ένα πεδίο ίσων ευκαιριών προς όλους να αναδείξουν και να εξελίξουν τις ικανότητες και τα ταλέντα τους. Επιπλέον συντελεί στην ενίσχυση της πειθαρχίας, τη δυνατότητα θέσης και επίτευξης στόχων, τη διαμόρφωση κοινωνικών σχέσεων, τη διάδραση ανθρώπων από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Συνεπώς η ισοτιμία και η ουσιαστική αλληλεπίδραση που προσφέρει η ενασχόληση με τον αθλητισμό καθιστούν το ρόλο του ιδιαίτερα κρίσιμο στην ενδυνάμωση των συμπολιτών μας που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, την κατάρριψη παγιωμένων στερεοτυπικών αντιλήψεων εκ μέρους της κοινωνίας και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετική ανακοίνωση της υποστηρίζει ότι μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα το δυναμικό του αθλητισμού ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης στις πολιτικές, τις ενέργειες και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Αυτό περιλαμβάνει τη συμβολή του αθλητισμού στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία, ιδίως στις μειονεκτούσες περιοχές. Οι αθλητικές δραστηριότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ενσωμάτωση των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων μπορούν να θεωρηθούν κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Η ισότιμη πρόσβαση στον αθλητισμό και η δημιουργία δομών κοινωνικού αθλητισμού διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης και την καταπολέμηση των στιγματιστικών κοινωνικών διακρίσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκίνησε το 2006 με πρωτοβουλία της ΑΜΚΕ «Διογένης» η καμπάνια με τίτλο «Γκολ στη Φτώχεια», («Kick out poverty») με στόχο την υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων συμπολιτών μας, καθώς και την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του συνόλου της κοινωνίας ενάντια σε κάθε μορφή κοινωνικού αποκλεισμού. Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκονται κυρίως οι άστεγοι, οι πρόσφυγες και μετανάστες και τα άτομα στη διαδικασία απεξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες.

Αξιοποιώντας το δημοφιλές άθλημα του ποδοσφαίρου ως εργαλείο προσωπικής ενδυνάμωσης και κοινωνικής αλλαγής, δημιουργήθηκε το 2006 η Εθνική Ομάδα Αστέγων, η οποία από την επόμενη χρονιά συμμετέχει αδιάλειπτα κάθε χρόνο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων (Homeless World Cup). Ο σημαντικότατος αυτός αθλητικός και κοινωνικός θεσμός, αποτελεί απόρια του διεθνούς κοινωνικού κινήματος για την πρόληψη και καταπολέμηση της αστεγίας, καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Δικτύου Εφημερίδων Δρόμου (International Network of Street Papers) και έχει την υποστήριξη κορυφαίων αθλητικών και πολιτικών διεθνών οργανισμών όπως της UEFA και του ΟΗΕ.

Η καμπάνια «Γκολ στη Φτώχεια» αποτελεί μέρος των προγραμμάτων που υλοποιεί το μοναδικό περιοδικό δρόμου της χώρας μας, η «Σχεδία», με κυρίαρχο στόχο την ενίσχυση της ορατότητας των ευάλωτων και κοινωνικά περιθωριοποιημένων συνανθρώπων μας.

Η Εθνική Ποδοσφαιρική Ομάδα Αστέγων συμπληρώνει 15 χρόνια κοινωνικής συμπερίληψης και αλληλεγγύης και αποδεικνύει στην πράξη ότι η συμμετοχή στον αθλητισμό συμβάλλει ουσιαστικά, έτσι ώστε οι ευάλωτοι συμπολίτες μας να διαμορφώσουν για τη ζωή τους συνθήκες ελπίδας και προοπτικής για το μέλλον σε μια κοινωνία αρμονικής συνύπαρξης και αμοιβαίας αποδοχής.

*Ο Γιώργος Σταμάτης είναι Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας

Πηγή: www.cnn.gr

Διαβάστε επίσης:

Η συνεισφορά των περιοδικών δρόμου για μια κοινωνία αλληλεγγύης

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή