Γυναίκα σε αμαξίδιο

Ανακοίνωση ΕΣΑμεΑ

ΚΕΠΑ: Παύουν οι μειώσεις ποσοστών αναπηρίας από τις β’ βάθμιες επιτροπές

Χρειάστηκαν πολλές διαμαρτυρίες και πιέσεις από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και τις Οργανώσεις Μέλη της, για να εκδοθεί το έγγραφο προς τις Γραμματείες των ΚΕΠΑ, το οποίο ορίζει ότι «[…]Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή των ΚΕ.ΠΑ, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής αποκλειστικώς και μόνο του ασφαλισμένου, δεν δύναται να μειώσει το ποσοστό αναπηρίας όπως αυτό καθορίσθηκε από την αρμόδια Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, ούτε την διάρκεια ισχύος της ιατρικής κρίσης».

Η ΕΣΑμεΑ επισημαίνει ότι αυτή η απόφαση θα δώσει τέλος στην ταλαιπωρία πολλών πολιτών με αναπηρία, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις μετά από προσφυγή έβλεπαν το ποσοστό αναπηρίας τους να μειώνεται με ότι αυτό συνεπάγεται, όπως περικοπές επιδομάτων, συντάξεων κλπ.

Δείτε το κείμενο του εγγράφου:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Υ.Ε. – ΚΕΠΑ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Κωνσταντίνου 8
Τ.Κ. : 102 41, Αθήνα
Πληροφορίες : Χ. Βορδώνη
Τηλέφωνο : 210.52.15.359
E-mail : d.iatr.axiol@efka.gov.gr

Προς:

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα : «Ποσοστό αναπηρίας μετά από άσκηση προσφυγής σε ΒΥΕ»

Σύμφωνα με την με αρ. 28/2020 ατομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτος, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Α’ Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ ορίζεται ότι «[…]Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή των ΚΕ.ΠΑ, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής αποκλειστικώς και μόνο του ασφαλισμένου, δεν δύναται να μειώσει το ποσοστό αναπηρίας όπως αυτό καθορίσθηκε από την αρμόδια Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, ούτε την διάρκεια ισχύος της ιατρικής κρίσης. Εάν ασκηθούν προσφυγές και από τα δύο «διάδικα» μέρη, ήτοι από τον ασφαλιστικό οργανισμό και τον ασφαλισμένο, ή μόνο από το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο, τότε η Δευτεροβάθμια Επιτροπή των ΚΕ.ΠΑ δύναται να μειώσει τόσο το ποσοστό της ιατρικής αναπηρίας, όσο και την διάρκεια ισχύος της».
Ύστερα από τα ως άνω, σας γνωρίζουμε ότι οι υπάλληλοι, οι οποίοι καλούνται να ασκούν καθήκοντα γραμματέως στις συνεδριάσεις των Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. θα πρέπει πριν την έναρξη της συνεδρίασης να εξετάζουν αν ο προσφεύγων είναι ο ενδιαφερόμενος, ο οργανισμός στον οποίο έχει γίνει το αίτημα για παροχή ή και οι δύο και να ενημερώνουν αναλόγως τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής.
Εν συνεχεία, η επιτροπή θα πρέπει να αποφαίνεται τηρώντας απαρέγκλιτα τα οριζόμενα στη με αρ. 28/2020 ατομική γνωμοδότηση και συγκεκριμένα για τις περιπτώσεις που η προσφυγή έχει ασκηθεί ΜΟΝΟ από τον ενδιαφερόμενο να μην μειώνει το ποσοστό αναπηρίας, όπως αυτό έχει καθορισθεί από την αρμόδια Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, ούτε τη διάρκεια ισχύος της ιατρικής κρίσης. Ωστόσο, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί προσφυγή από τον φορέα, η επιτροπή δύναται να μειώσει τόσο το αποδοθέν ποσοστό αναπηρίας όσο και τη διάρκεια ισχύος αυτού.

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των αναγραφόμενων στην προαναφερόμενη γνωμοδότηση, προς αποφυγή ταλαιπωρίας των ενδιαφερόμενων.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, μετά από προσφυγή του ενδιαφερόμενου, αποδοθεί χαμηλότερο ποσοστό ή μειωθεί η διάρκεια ισχύος της ιατρικής κρίσης, δεν θα επιτρέπεται το αποτέλεσμα να καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και ως εκ τούτου δεν θα είναι εφικτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Του παρόντος εγγράφου όπως λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι υπάλληλοι Γραμματείας ΚΕ.Π.Α. και οι υπάλληλοι, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα γραμματέων των υγειονομικών επιτροπών της μονάδα σας, οι οποίοι θα φέρουν ένα αντίγραφο αυτού κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, προκειμένου να το επιδεικνύουν στα μέλη αυτής.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ

Πηγή: www.esamea.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Με Άλλα Μάτια
Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή