Ένας άνδρας και μια γυναίκα με κινητά στο χέρι

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τη νέα πλατφόρμα myKEPlive

Τη δυνατότητα στους πολίτες να εξυπηρετηθούν με προγραμματισμένη βιντεοκλήση από εκπαιδευμένο υπάλληλο των ΚΕΠ, υποβάλλοντας τις σχετικές αιτήσεις από το σπίτι τους, δίχως να χρειάζεται να περιμένουν στην ουρά κάποιας υπηρεσίας δίνει στους πολίτες η πλατφόρμα myKEPlive.

Το ηλεκτρονικό ΚΕΠ εξυπηρετεί φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Καλύπτει 52 διοικητικές διαδικασίες και επιτρέπει την εξ αποστάσεως ενημέρωση για 235 διαδικασίες αδειοδότησης που αφορούν την παροχή υπηρεσιών.

Το myKEPlive θέτει τέλος σε χρόνιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού σε περιπτώσεις που χρειάζονται απλές βεβαιώσεις από το κράτος. Παράλληλα, διευκολύνονται οι εργαζόμενοι που δεν έχουν χρόνο να μεταβούν σε ΚΕΠ και οι πολίτες που -για οποιοδήποτε λόγο- δυσκολεύονται να βγουν από το σπίτι τους.

Η νέα πλατφόρμα είναι επίσης προσανατολισμένη στην πλήρη εξυπηρέτηση των αναγκών των ΑΜΕΑ, προσφέροντας αφενός αυξημένο χρόνο βιντεοκλήσης στα άτομα με αναπηρία (30 αντί για 20 λεπτά) και αφετέρου διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα για πολίτες που έχουν προβλήματα ακοής. Η ενδεικτική βιντεοκλήση που έγινε με το ΚΕΠ αρχικά χρησιμοποίησε διερμηνέα.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τη νέα πλατφόρμα

Η νέα πλατφόρμα περιλαμβάνει πέντε δημοτικές διαδικασίες οι οποίες θα διεκπεραιώνονται σε συνεργασία με τα δημοτικά πρωτόκολλα. Σε πρώτη φάση συμμετέχουν 38 Δήμοι, ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι η ένταξη όλων των Δήμων της χώρας έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες συγκαταλέγονται η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου, η ανανέωση δελτίου ανεργίας, η χορήγηση πιστοποιητικών εγγυτέρων συγγενών και οικογενειακής κατάστασης, η έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου και η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Από το myKEPlive εξαιρούνται διαδικασίες που απαιτούν την φυσική παρουσία και υπογραφή του πολίτη, όπως η ταυτοπροσωπία ανηλίκου, η μεταβίβαση αυτοκινήτου και η ανανέωση άδειας οδήγησης.

Οι τηλεδιασκέψεις δεν καταγράφονται ούτε αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα. Απλώς, για λόγους ασφαλείας, οι υπάλληλοι ζητούν στην αρχή κάθε κλήσης να δουν έγγραφα που πιστοποιούν την ταυτότητα του χρήστη.

Το ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας θα είναι από τις 9:00 το πρωί έως τις 18:30 το απόγευμα, περιλαμβανομένου του Σαββάτου.

Τα ραντεβού προγραμματίζονται με βάση μία από τέσσερις θεματικές ενότητες παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι θεματικές ενότητες είναι:

◊ Διοικητική πληροφόρηση και διεκπεραίωση αιτήσεων

Μπορείτε να ζητήσετε συνολικά πενήντα (50) διαφορετικές υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ. Ενημερωθείτε από το σχετικό κατάλογο που υπάρχει αναρτημένος στην πλατφόρμα «Διοικητική Πληροφόρηση – Διεκπεραίωση Αίτησης».

◊ Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις και το κόστος για συνολικά 235 διαδικασίες αδειοδότησης επιχειρήσεων και έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας. Περαιτέρω μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση εννέα (9) πιστοποιητικών

◊ Εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία

Μπορείτε να ζητήσετε το σύνολο των υπηρεσιών όπως και στο θεματικό πεδίο 1: «Πληροφόρηση – Αίτηση», έχοντας περισσότερο χρόνο στη διάθεσή σας για την τηλεδιάσκεψη. Επίσης, μπορείτε να δηλώσετε ειδική παροχή πρόσθετης εξυπηρέτηση, όπως για παράδειγμα την παρεμβολή διερμηνέα στη νοηματική γλώσσα κατά την τηλεδιάσκεψη / βντεοκλήση.

◊ Εξυπηρέτηση από τον Δήμο σας

Εδώ πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξετε ΚΕΠ του Δήμου από τον οποίο αιτείστε τη δημοτική υπηρεσία. Σήμερα συμμετέχουν 38 Δήμοι. Μπορείτε να ζητήσετε τις υπηρεσίες: α) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, β) δημοτική ενημερότητα, γ) χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου, δ) Βεβαίωση Σήμανσης, και ε) Αίτηση για κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο.

Από Θεσσαλονίκη συμμετέχουν οι δήμοι: Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Κορδελιού-Ευόσμου, Νεάπολης-Συκεών, Πυλαίας-Χορτιάτη,

Εισέρχεστε στην πλατφόρμα με δυο τρόπους:

— είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης Gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: «Πολίτης και καθημερινότητα» – «Εξ αποστάσεως Εξυπηρέτηση Πολιτών»

-(ΚΕΠ) Διοικητική Πληροφόρηση – Διεκπεραίωση αιτήσεων με ψηφιακό ραντεβού

— είτε πληκτρολογώντας τη διεύθυνση www.myKEPlive.gov.gr.

Και στις δυο περιπτώσεις χρησιμοποιείτε τους προσωπικούς κωδικούς/διαπιστευτήρια TAXISnet

Για να κλείσετε ένα ψηφιακό ραντεβού και να εξυπηρετηθείτε μέσω τηλεδιάσκεψης από εκπρόσωπο των ΚΕΠ θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε:

 • Το ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα εξυπηρετηθεί με τηλεδιάσκεψη
 • Την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email)
 • Τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του
 • Την διεύθυνση επικοινωνίας του
 • Τον αριθμό ταυτότητάς (Έλληνες Πολίτες ) / διαβατηρίου και νομιμοποιητικό έγγραφο διαμονής (Αλλοδαποί Πολίτες)

Αφού εισέλθετε στην πλατφόρμα, επιλέγετε ένα από τα τέσσερα θεματικά πεδία. Στο ημερολόγιο που εμφανίζεται επιλέγετε την ημερομηνία και την ώρα όπου επιθυμείτε να εξυπηρετηθείτε. Ακολούθως καταχωρείτε τα στοιχεία του προσώπου που θα εξυπηρετηθεί μέσω βιντεοκλήσης, τα στοιχεία επικοινωνίας του και το θέμα του αιτήματος σας. Ο διαθέσιμος χρόνος εξυπηρέτησης είναι προκαθορισμένος από το σύστημα και διαφέρει ανά θεματική ενότητα.

– Για το τέταρτο θεματικό πεδίο «Εξυπηρέτηση από το Δήμο σας», είναι υποχρεωτική η επιλογή του ΚΕΠ του Δήμου σας.

Σας δίνεται η δυνατότητα να δηλώσετε τον τρόπο παραλαβής της απάντησης σας είτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που καταχωρήσατε είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση κατοικίας που έχετε δηλώσει. Στην περίπτωση που αιτείστε δημοτική υπηρεσία, έχετε τη δυνατότητα να παραλάβετε το τελικό έγγραφο από το ΚΕΠ που επιλέξατε για την εξυπηρέτησή σας.

Γι την τηλεδιάσκεψη/ βιντεοκλήση μπορείτε:

-είτε να έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Microsoft teams στον προσωπικό σας υπολογιστή, κινητό ή tablet, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν κάμερα,

– είτε να επιλέξετε τη χρήσης της εφαρμογής μέσω σελίδας φυλλομετρητή

Σύμφωνα με την ΕΡΤ από την ψηφιακή πλατφόρμα θα μπορούμε ψηφιακά και χωρίς να μετακινηθούμε να παραλάβουμε.

Πιστοποιητικά:

 • Οικογενειακής κατάστασης
 • Γέννησης
 • Ιθαγένειας
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης καθώς και
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Σύμφωνα με το ethnos.gr μεταξύ των βασικών πιστοποιητικών που θα µπορούν να λαµβάνουν οι πολίτες µέσω της νέας διαδικασίας είναι αντίγραφα πτυχίων από Πανεπιστήµια, πιστοποιητικά σπουδών ή αναλυτικής βαθµολογίας, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για τους καθηγητές, βεβαιώσεις χρόνου ανεργίας, πιστοποιητικά περί µη δίωξης πολιτών ως φυγόποινων κ.λπ.

Δείτε παρακάτω στο έγγραφο τα 52 πιστοποιητικά που μπορείτε να εκδώσετε από το κινητό σας.

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ :

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

3. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
(κατά τα οριζόμενα του αρ. 31 ν. 3013/2002)

Αναλυτικά οι υπηρεσίες για τις οποίες μπορείτε να εξυπηρετηθείτε εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη/ βιντεοκλήση είναι οι εξής:

Δικαιοσύνη

-Ποινικό μητρώο

1. Έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε αντίγραφο ποινικού μητρώου. Θα σας ζητηθεί να δηλώσετε αν χρειάζεστε το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για κάθε νόμιμη χρήση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigraphopoinikou-metroou

– Δικαστήρια

2. Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης.

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τα στοιχειά του διαθέτη, την ημερομηνία θανάτου του, και τον τόπο κατοικίας του εν ζωή. Για ορισμένα Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη:
https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/pistopoietikadikasterion

3. Χορήγηση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς.

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς. Σε περίπτωση δημοσίευσης διαθήκης, θα χρειαστεί να έχετε έτοιμο προς αποστολή ή ανάρτηση κατά την διάρκεια της βιντεοκλήσης, αντίγραφο διαθήκης. Για κάποια Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/pistopoietikadikasterion

4. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος.

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος. Ο υπάλληλος ΚΕΠ που θα σας εξυπηρετήσει, θα υποβάλλει παράλληλα και αίτηση για πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (διαδικασία αρ.42) και αίτηση για έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου (διαδικασία αρ. 43).

5. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση (πρώην δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη)

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση (πρώην δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη)
Εάν έχτε σχετική απόφαση δικαστηρίου θα σας ζητηθεί ο αριθμός της.

6. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη διώξεως ως φυγόποινου

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό περί μη διώξεως ως φυγόποινου.
Θα σας ζητηθεί να δηλώσετε σε ποια υπηρεσία θα υποβάλλετε το πιστοποιητικό.

7 .Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως συνεταιρισμού

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως συνεταιρισμού.
Θα χρειαστεί να έχετε έτοιμο προς αποστολή ή ανάρτηση κατά την διάρκεια της βιντεοκλήσης, επικυρωμένο καταστατικό του συνεταιρισμού, να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και την έδρα του συνεταιρισμού.

8. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη τροποποίησης καταστατικού συνεταιρισμού

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατικού συνεταιρισμού.
Θα χρειαστεί να έχετε έτοιμο προς αποστολή ή ανάρτηση κατά την διάρκεια της βιντεοκλήσης επικυρωμένο καταστατικό του συνεταιρισμού, να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και την έδρα του συνεταιρισμού.

9. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη προσβολής του κύρους αρχαιρεσιών σωματείων ή συλλόγων

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κύρους αρχαιρεσιών σωματείων ή συλλόγων.
Θα χρειαστεί να έχετε έτοιμο προς αποστολή ή ανάρτηση κατά την διάρκεια της βιντεοκλήσης, επικυρωμένο καταστατικό του σωματείου, να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και την έδρα του σωματείου.

10. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως για φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο.
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ σας.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, θα χρειαστεί να έχετε έτοιμο προς αποστολή ή ανάρτηση κατά την διάρκεια της βιντεοκλήσης, επικυρωμένο καταστατικό της εταιρείας και να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και την έδρα της εταιρείας.

11. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη καταθέσεως αιτήσεως πτωχεύσεως

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό περί μη καταθέσεως αιτήσεως πτωχεύσεως για φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο.
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ σας.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου θα χρειαστεί να έχετε έτοιμο προς αποστολή ή ανάρτηση κατά την διάρκεια της βιντεοκλήσης, επικυρωμένο καταστατικό της εταιρείας και να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και την έδρα της εταιρείας.

12. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε εκκαθάριση (Α.Ε.)

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση για Ανώνυμες Εταιρείες.
Θα χρειαστεί να έχετε έτοιμο προς αποστολή ή ανάρτηση κατά την διάρκεια της βιντεοκλήσης, επικυρωμένο καταστατικό της εταιρείας, να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και την έδρα της εταιρείας.

13. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη καταθέσεως αίτησης για Εκκαθάριση (Α.Ε.)

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό περί μη περί μη καταθέσεως αίτησης για Εκκαθάριση για Ανώνυμες Εταιρείες.
Θα χρειαστεί να έχετε έτοιμο προς αποστολή ή ανάρτηση κατά την διάρκεια της βιντεοκλήσης, επικυρωμένο καταστατικό της εταιρείας, να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και την έδρα της εταιρείας.

14. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε εκκαθάριση (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.)

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.)
Θα χρειαστεί να έχετε έτοιμο προς αποστολή ή ανάρτηση κατά την διάρκεια της βιντεοκλήσης, επικυρωμένο καταστατικό της εταιρείας, να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και την έδρα της εταιρείας

15 .Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη καταθέσεως αίτησης για Εκκαθάριση (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.)

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό περί μη καταθέσεως αίτησης για Εκκαθάριση (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.)
Θα χρειαστεί να έχετε έτοιμο προς αποστολή ή ανάρτηση κατά την διάρκεια της βιντεοκλήσης, επικυρωμένο καταστατικό της εταιρείας, να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και την έδρα της εταιρείας

16. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.
Θα χρειαστεί να έχετε έτοιμο προς αποστολή ή ανάρτηση κατά την διάρκεια της βιντεοκλήσης, επικυρωμένο καταστατικό της εταιρείας, να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και την έδρα της εταιρείας

17. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη καταθέσεως αιτήσεως για αναγκαστική διαχείριση

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό μη καταθέσεως αιτήσεως για αναγκαστική διαχείριση.
Θα χρειαστεί να έχετε έτοιμο προς αποστολή ή ανάρτηση κατά την διάρκεια της βιντεοκλήσης, επικυρωμένο καταστατικό της εταιρείας, να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και την έδρα της εταιρείας

Εκπαίδευση

– Πανεπιστήμια και φοίτηση

18. Χορήγηση αντιγράφου πτυχίου πανεπιστημίου για τη στρατολογία ή για άλλη χρήση

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε αντίγραφου πτυχίου πανεπιστημίου για τη στρατολογία ή για άλλη χρήση. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το Τμήμα Φοίτησης σας.

19. Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών πανεπιστημίου

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό σπουδών πανεπιστημίου. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το Τμήμα Φοίτησης σας.

20. Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας πανεπιστημίου

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πανεπιστημίου. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το Τμήμα Φοίτησης σας.

21. Χορήγηση αντιγράφου πτυχίου από ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ για τη στρατολογία ή για άλλη χρήση

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε αντίγραφο πτυχίου από ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ για τη στρατολογία ή για άλλη χρήση. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το Τμήμα Φοίτησης σας.

22 . Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών (σπουδαστικής κατάστασης) από ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό σπουδών (σπουδαστικής κατάστασης) από ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το Τμήμα Φοίτησης σας.

23. Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας από ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το Τμήμα Φοίτησης σας.

24. Χορήγηση πιστοποιητικού φοίτησης σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία.

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό φοίτησης σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία.

25 .Χορήγηση πιστοποιητικού αποφοίτησης από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό αποφοίτησης από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία.

– Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του ΟΑΕΔ

26. Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου)

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου). Θα χρειαστεί να γνωρίζετε που φοιτήσατε (την τοπική υπηρεσία ΟΑΕΔ).

-Επαγγελματίες εκπαίδευσης

27. Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές καθηγητές

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές καθηγητές. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε την Διεύθυνση Β’ θμιας εκπαίδευσης στην οποία απευθύνετε το αίτημα σας, τον αριθμό μητρώου σας, τον λόγο έκδοσης της βεβαίωσης και τον χρόνο έναρξης και λήξης της υπηρεσίας σας.

28 .Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για καθηγητές

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για καθηγητές.
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε την Διεύθυνση Β’ θμιας εκπαίδευσης στην οποία απευθύνετε το αίτημα σας, τον αριθμό μητρώου σας και τον λόγο έκδοσης της βεβαίωσης.

Εργασία και ασφάλιση

– Ανεργία

29. Ανανέωση δελτίου ανεργίας

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να ανανεώσετε την κάρτα ανεργίας σας στον ΟΑΕΔ. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας.
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ananeosedeltiou-anergias

30. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας.

31. Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας

32. Βεβαίωση του ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε Βεβαίωση του ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας

33.Βεβαίωση χρόνου μη επιδοτούμενης ανεργίας ΟΑΕΔ

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε βεβαίωση χρόνου μη επιδοτούμενης ανεργίας ΟΑΕΔ.
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας

– Συνταξιοδότηση

34. Αίτηση – δήλωση συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης

(Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου)
Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε εάν είστε συνταξιούχος του Δημοσίου, να υποβάλλετε αίτηση για αλλαγή διεύθυνσης προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου σας.

– Απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα

35. Χορήγηση βεβαίωσης τόκων δανείου για φορολογική χρήση (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε βεβαίωση τόκων δανείου για φορολογική χρήση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ σας.

– Ασφάλιση

36 Ασφαλιστικές Ενημερότητες ΙΚΑΕΤΑΜ

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ σας.

Οικογένεια

– Γέννηση

37. Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό γέννησης. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο όπου είστε Δημότες εσείς ή τα προστατευόμενα μέλη σας.
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη:
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/pistopoietiko-genneses

38. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε ληξιαρχική πράξη γέννησης. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο όπου έγινε η γέννηση.
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxegenneses

– Οικογενειακή κατάσταση

39. Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο όπου είστε Δημότες.
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase

40. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου.
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο όπου τελέστηκε ο γάμος, τα στοιχεία των δύο συζύγων, την ακριβή ημερομηνία του γάμου.
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiakekatastase/lexiarkhike-praxe-gamou

41 .Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να αιτηθείτε τη μεταδημότευση σας, με την προϋπόθεση ότι ο ένας εκ των δυο συζύγων είναι ήδη δημότης στον Δήμο που θέλετε να μεταδημοτεύσετε.
Ο υπάλληλος ΚΕΠ που θα σας εξυπηρετήσει θα υποβάλλει παράλληλα και αίτηση για ληξιαρχική πράξη γάμου. Για το λόγο αυτό θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο όπου τελέστηκε ο γάμος, τα στοιχεία των δύο συζύγων και την ακριβή ημερομηνία του γάμου.

-Απώλεια

42. Χορήγηση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ποτέ προηγουμένως το Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών σας, θα χρειαστεί:
– να γίνει αίτηση για ληξιαρχική πράξη θανάτου (θα γίνει κατά τη διάρκεια της ίδιας βιντεοκλήσης),
– και ενδεχομένως να αποστείλετε στο ΚΕΠ υπεύθυνες δηλώσεις, με περιεχόμενο που θα σας υποδείξουν οι υπάλληλοι των ΚΕΠ.

Την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να την υποβάλετε στην περίπτωση αυτή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης:
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthunedelose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

43. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τα στοιχεία του θανόντος: το ονοματεπώνυμο του, το όνομα των γονέων του, την ακριβή ημερομηνία θανάτου και το ληξιαρχείο όπου δηλώθηκε ο θάνατος του.

Πολίτης και καθημερινότητα

44.Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (eΜέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε ηλεκτρονικό παράβολο.

Παράβολο Θα χρειαστεί να γνωρίζετε, σε ποια υπηρεσία θέλετε να καταθέσετε το παράβολο και τον Αριθμό Φορολογικού σας Μητρώου (ΑΦΜ).

Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kaiparabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

45. Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό εντοπιότητας. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο όπου είστε δημότες.

Στράτευση

– Μητρώα αρρένων

46. Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων.

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων.
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο εγγραφής μητρώου αρρένων σας.

– Στρατολογική κατάσταση

47 .Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (πλήρες) – τύπου Α – τύπου Β

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (πλήρες) – τύπου Α – τύπου Β. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο εγγραφής μητρώου αρρένων σας.

Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologikekatastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases

Υγεία και πρόνοια

– ΑμΕΑ

48. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας και τον αριθμό μητρώου κάρτας αναπηρίας σας

49. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κωφαλαλίας

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κωφαλαλίας.
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας και τον αριθμό μητρώου κάρτας αναπηρίας σας.

– Επίσκεψη και νοσηλεία σε νοσοκομείο

50. Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Νοσηλευτικό Ίδρυμα, το Τμήμα νοσηλείας ή εξέτασης.

51. Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ανηλίκων

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό νοσηλείας ανηλίκων
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Νοσηλευτικό Ίδρυμα, το Τμήμα νοσηλείας ή εξέτασης και την ημερομηνία έναρξης και λήξης νοσηλείας.

– Επαγγελματίες υγείας

52. Χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρού

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρού. Θα πρέπει να γνωρίζετε τον τόπο και το χρονικό διάστημα υπηρεσίας υπαίθρου.

Πηγή: www.typosthes.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Με Άλλα Μάτια
Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο