χέρι ενήλικα που κρατάει χέρι μωρού

Κέντρο προστασίας του παιδιού Αττικής “Η Μητέρα”

1953-2013 60 χρόνια προσφοράς στο παιδί και την οικογένεια

Δ/νση: Δημοκρατίας 65, Ίλιον, Αττικής 13122
Τηλ: 213 2015700
Φαξ: 210 2626874
www.kvmhtera.gr

Ενημερωτικό σημείωμα

Για τις υπηρεσίες του Κέντρου προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ» και των παραρτημάτων Α. Αναρρωτήριο Πεντέλης Β. Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας» Γ. Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα»

Από 1/1/2013 έως σήμερα

Το κέντρο προστασίας του παιδιού «Η ΜΗΤΕΡΑ», με τρία παραρτήματα του: α) Αναρρωτήριο Πεντέλης, β) Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας» γ) Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα» Φορέας Παιδικής Προστασίας Εθνικής Εμβέλειας (γίνονται εισαγωγές από όλη την Ελλάδα), σκοπό έχει την προστασία των απροστάτευτων, κακοποιημένων, παραμελημένων παιδιών που εισάγονται με εισαγγελική εντολή, όπως και επιτόκων και λεχωϊδων.

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Πρωταρχικός στόχος είναι η επιστροφή των παιδιών στη φυσική τους οικογένεια και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, τότε μέσω των προγραμμάτων της αναδοχής και της υιοθεσίας τους προσπαθούμε να τους εξασφαλίσουμε ομαλή ψυχοκοινωνική εξέλιξη και οικογενειακή αποκατάσταση.

Σήμερα το Κέντρο προστασίας του παιδιού «Η ΜΗΤΕΡΑ», μαζί με τα 3 παραρτήματα, προστατεύει συνολικά 460 παιδιά-άτομα (αριθμός ο οποίος μεταβάλλεται καθημερινά εξ’ αιτίας νέων εισαγωγών και εξιτηρίων), εκ των οποίων τα 175 φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του και τα Παρατήματα του και τα 285 παιδιά- άτομα είναι τοποθετημένα πανελλαδικά σε 230 ανάδοχες οικογένειες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έτος 2012, το κέντρο προστασίας του παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ» και τα Παραρτήματα του, προστάτευσαν συνολικά 645 παιδιά.

Επίσης το έτος 2012 παρουσιάζεται αύξηση 52% στα εξιτήρια των παιδιών με αποτέλεσμα την αποκατάσταση περισσότερων παιδιών.

Αναλυτικά κατά το έτος 2012 παρουσιάζεται:

  • Αύξηση 13% στην αποκατάσταση των παιδιών μέσω του θεσμού της Υιοθεσίας.
  • Αύξηση 100% στην αποκατάσταση των παιδιών μέσω του θεσμού της Αναδοχής.
  • Αύξηση 113% στην αποκατάσταση των παιδιών μέσω της επιστροφής στην

Φυσική Οικογένεια.

Συμπερασματικά το 80% των παιδιών αποκαθίσταται οικογενειακά.

Από 1/1/2013 μέχρι σήμερα έχουν γίνει 69 εισαγωγές παιδιών και έχουν δοθεί 72 εξιτήρια, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας
Εισαγωγών – Εξιτηρίων έτους 2013

Εισαγωγές
Αριθμός
παιδιών 69
Μαιευτήριο
Έλενα Βενιζέλου
15
Μαιευτήριο
Αλεξάνδρα
7
Νοσοκομείο
Παίδων Αγλαΐα Κυριακού
7
Νοσοκομείο
Παίδων Αγία Σοφία
9
Νοσοκομείο
Αττικόν
2
Νοσοκομείο
Νίκαιας
3
Νοσοκομείο
Σάμου
1
Νοσοκομείο
Θριάσιο
2
Νοσοκομείο
Καλαμάτας
2
Από
οικογένεια φιλοξενίας
2
Από
ανάδοχη οικογένεια
1
Από
φυσική οικογένεια
9
Από
προστατευόμενο πλαίσιο
2
Βρεφοκομείο
Άγιος Στυλιανός
1
Χαμόγελο
του παιδιού
3
Δ/νση
Κοινωνικής Μέριμνας Νομού Ηλείας
1
Εσωτερική
μετακίνηση
3

 

Εξιτήρια
Αριθμός
παιδιών 72
Υιοθετήθηκαν
33
Τοποθετήθηκαν
σε Ανάδοχη Οικογένεια
20
Επέστρεψαν
στη φυσική οικογένεια
12
Εισήχθησαν
σε άλλα ιδρύματα
6
Οικογένεια
φιλοξενίας
2

Αναλυτικά:

Α. Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ»
Λ. Δημοκρατίας 65- Τ.Κ. 131 22 Ίλιον Τηλ. 2132015700

Α1.
Αυτή την περίοδο, το κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ», φιλοξενεί και παρέχει φροντίδα σε 85 παιδιά, ηλικίας από νεογέννητα έως 6 ετών, αλλά υγιή και άλλα με μικρά προβλήματα υγείας.

Από
1/1/2013 πραγματοποιήθηκαν 34 εισαγωγές παιδιών και δόθηκαν 32 εξιτήρια.

Α2.

Πρόγραμμα Αναδοχής: Σήμερα προστατεύονται επίσης 73 παιδιά διαφόρων ηλικιών (από 2 έως 49 ετών) τοποθετημένα σε 61 Ανάδοχες οικογένειες.

Α3.

Πρόγραμμα Φιλοξενίας εγκύων και λεχωϊδων μητέρων: Σήμερα φιλοξενούνται 3 επίτοκες ενώ από 1/1/2013 έχουν πραγματοποιηθεί 43 εισαγωγές συνολικά.

Β.
Παράρτημα: Αναρρωτήριο Πεντέλης Τέρμα Ιπποκράτους- Τ.Κ. 152 36 Π.Πεντέλη Τηλ.: 213 2059800

Β1.

Αυτή την περίοδο το Αναρρωτήριο Πεντέλης, φιλοξενεί και παρέχει φροντίδα σε 40 παιδιά από νεογέννητα έως 6 ετών.

Από 1/1/2013 πραγματοποιήθηκαν 18 εισαγωγές παιδιών και δόθηκαν 16 εξιτήρια.

Β2.
Πρόγραμμα Αναδοχής: Σήμερα προστατεύονται 108 παιδιά τοποθετημένα σε 77 Ανάδοχες Οικογένειες.

Γ.
Παράρτημα: Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας» Θουκιδίδου
82- Τ.Κ. 174 55 Άλιμος Τηλ.: 210 9858337

Γ1.

Αυτή την περίοδο η Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας, φιλοξενεί και παρέχει φροντίδα σε 19 παιδιά ηλικίας από 3 έως 12 ετών:

Από 1/1/2013 πραγματοποιήθηκαν 8 εισαγωγές και δόθηκαν 21 εξιτήρια

Γ2.

Πρόγραμμα Αναδοχής: Σήμερα προστατεύονται 102 παιδιά τοποθετημένα σε 90
Ανάδοχες Οικογένειες.

Δ.

Παράρτημα: Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα»

Λ. Συγγρού 221- Τ.Κ. 171 21 Ν. Σμύρνη Τηλ.: 2109331865

Δ1.

Αυτή την περίοδο η Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα, φιλοξενεί και παρέχει φροντίδα σε 28 κορίτσια ηλικίας 12 έως 20 ετών.

Από 1/1/2013 πραγματοποιήθηκαν 9 εισαγωγές παιδιών και δόθηκαν 3 εξιτήρια.

Δ2.

Πρόγραμμα Αναδοχής: Σήμερα προστατεύονται 2 παιδιά σε 2 Ανάδοχες Οικογένειες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα προγράμματα που αναπτύσσει το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ»
μαζί με τα τρία Παραρτήματα του, είναι τα ακόλουθα:

1. Προστασίας- Φιλοξενίας

1.1. Πρόγραμμα
προστασίας-φιλοξενίας νεογέννητων έως 6 ετών, συνολικής δυναμικότητας 120 παιδιών (κεντρική Υπηρεσία 80 παιδιά και Αναρρωτήριο Πεντέλης 40 παιδιά)

1.2. Πρόγραμμα προστασίας-φιλοξενίας παιδιών 3 έως 12 ετών, συνολικής δυναμικότητας 32 παιδιών (παιδόπολη Άγιος Ανδρέας)

1.3. Πρόγραμμα προστασίας-φιλοξενίας κοριτσιών από 12 έως 18 ετών, συνολικής δυναμικότητας 30 παιδιών (Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα)

1.4. Πρόγραμμα Προσχολικής αγωγής παιδιών ηλικίας 3 έως 5 ετών, συνολικής δυναμικότητας 50 παιδιών (Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα-νέο πρόγραμμα απόφαση Δ.Σ. 20/1-10-2012- υλοποιείται ήδη σε συνεργασία με τον Δήμο Νέας Σμύρνης)

1.5. Πρόγραμμα «Σπουδαστικής Στέγης» φιλοξενίας φοιτητριών από 18 έως 20 ετών, συνολικής δυναμικότητας 20 κοριτσιών (Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα-νέο πρόγραμμα απόφαση Δ.Σ. 20/1-10-2012-θα υλοποιηθεί σύντομα)

1.6. Πρόγραμμα υποστήριξης σίτισης παιδιών σχολικής ηλικίας «κανένα παιδί νηστικό (Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας- νέο πρόγραμμα που ήδη υλοποιείται)

1.7. Πρόγραμμα υποστήριξης και φιλοξενίας εγκύων και λεχωϊδων, δυναμικότητας 18 ατόμων (κεντρική υπηρεσία)

1.8. Πρόγραμμα συμβουλευτικών –στηρικτικών-νομικών υπηρεσιών σε γονείς (όλες οι Μονάδες)

2. Αποκατάστασης

2.1. Πρόγραμμα υποστήριξης φυσικής οικογένειας και επιστροφής προστατευομένων παιδιών σ’ αυτήν (όλες οι μονάδες)

2.2.Πρόγραμμα Υιοθεσίας (κεντρική υπηρεσία-Αναρρωτήριο Πεντέλης-Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας)

2.3. Πρόγραμμα τοποθέτησης προστατευομένων παιδιών σε Ανάδοχες Οικογένειες (όλες οι
μονάδες)

2.4.Πρόγραμμα αναζήτησης ριζών υιοθετημένων παιδιών (κεντρική υπηρεσία- Αναρρωτήριο
Πεντέλης-Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας)

2.5. Πρόγραμμα προσομοίωσης σπιτιού (κεντρική υπηρεσία)

2.6. Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης (κεντρική υπηρεσία- Αναρρωτήριο Πεντέλης-Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας)

3. Εθελοντισμού. Όλες οι μονάδες αναπτύσσουν προγράμματα εθελοντισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έτος 2012 για την υποστήριξη του Προγράμματος Αναδοχής, δαπανήθηκε το ποσό 1.297.649,19€ που αναλύεται ως εξής:

1) 1.151.216,83€ για τακτικά επιδόματα, 2) 33.830,08€ για ιματισμό 3) 71.397,78€ για πάσης φύσεως θεραπείες 4) 2.217,00€ για μετακινήσεις 5) 38.987,50€ για φροντιστήρια α’ βάθμιας, β’ βάθμιας εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών.

Για το έτος 2013 εκτιμούμε ότι το ποσό που θα δαπανηθεί για την υποστήριξη του προγράμματος αναδοχής, θα ανέλθει στο 1.360.000€ περίπου.

Το αντίστοιχο ποσό για την ιδρυματική φροντίδα αυτών των παιδιών θα ήταν τουλάχιστον τέσσερις φορές μεγαλύτερο.

Πρόκειται για παιδιά που δεν μπορούν να επιστρέψουν στη φυσική τους οικογένεια, λόγω ακαταλληλότητας της ή εγκατάλειψης τους από αυτήν και τα οποία λόγω των σοβαρών προβλημάτων στην ψυχοκινητική τους εξέλιξη ή σοβαρών ιατρικών προβλημάτων, δεν υιοθετούνται.

Τα παιδιά που τοποθετούνται σε Ανάδοχες Οικογένειες βρίσκονται υπό την προστασία του Κέντρου και παρακολουθούνται από διεπιστημονική ομάδα.

Το Κέντρο Προστασίας του παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ» με τα παραρτήματα του καλύπτουν οικονομικά τις ανάγκες των παιδιών με έμφαση στον εκπαιδευτικό τομέα και ενθαρρύνει την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους έχοντας σαν στόχο την αγάπη, την φροντίδα, την αποκλειστικότητα, εφόδια που έχουν όλα τα άλλα παιδιά.

Η προσέλκυση των αναδόχων παραμένει μια δύσκολη υπόθεση διεθνώς, όχι μόνο στη χώρα μας, που απαιτεί συνεχείς και συντονισμένες προσπάθειες από όλη την οργανωμένη κοινωνία.

Επισημαίνεται ότι τα παιδιά που έχουν ανάγκη προστασίας μακριά από την οικογένειά τους, είναι ολοένα και περισσότερο παιδιά με αναπηρίες, παιδιά που προέρχονται από πολυπροβληματικές οικογένειες, παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας με επιβάρυνση στο κληρονομικό ιστορικό με αποτέλεσμα να παρατείνεται ο χρόνος παραμονής.

Ο αριθμός των υγιών βρεφών που χρειάζεται να προστατευθούν μειώνεται συνεχώς.

Ο χρόνος παραμονής των παιδιών με αναπηρίες, στο Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ», λόγω έλλειψης αναδοχών οικογενειών, αυξάνεται συνεχώς.

Είναι γνωστό ότι η ιδρυματοποίηση για τα παιδιά, ιδιαίτερα πριν την ηλικία των 3 ετών, επιδρά αρνητικά στην ομαλή ανάπτυξη των παιδιών και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη ζωή τους (συναισθηματικές διαταραχές, κοινωνικά προβλήματα, παραβατικότητα κ.λ.π.).

Η ανάδειξη του προγράμματος Αναδοχής και η επαγγελματική ανάπτυξή του, φαίνεται ως ο καλύτερος τρόπος προστασίας των παιδιών μακριά από ιδρυματικές νοοτροπίες.

Η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού σε οικογένεια και όχι σε ιδρυματικό περιβάλλον, έχει απείρως θετικότερα αποτελέσματα.

Η συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των νέων Δήμων με τη δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου υλοποίησης του προγράμματος αναδοχής (επαγγελματική αναδοχή), πρέπει να είναι το επόμενο βήμα.

Η ίδρυση και λειτουργία Οικογενειακού Δικαστηρίου στο πλαίσιο του Ν. 2447/96, είναι επιτακτική ανάγκη.

Τέλος η δημιουργία του εθνικού Κέντρου Υιοθεσίας και Αναδοχής, θα βάλει σε τάξη το ζήτημα της Υιοθεσίας και της Αναδοχής στη χώρα μας.

Ο Διοικητής Δημήτρης Ι.Βεζυράκης

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

One comment for “Κέντρο προστασίας του παιδιού Αττικής “Η Μητέρα”

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή