σκίτσο παιδιών με και χωρίς αναπηρία

Διορισμοί και προσλήψεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κατά προτεραιότητα στα ιδιωτικά σχολεία στα οποία φοιτούν τυφλοκωφοί μαθητές

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το άρθρο 17 σχετικά με τους «Διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας προβλέπει ρύθμιση του νομοσχεδίου για την ιδιωτική εκπαίδευση» προβλέπει τα εξής:

Με την παράγραφο 2Α, η οποία προστίθεται στο άρθρο 7 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), προβλέπεται μέριμνα της πολιτείας, ώστε η στελέχωση των σχολικών μονάδων, στις οποίες φοιτούν τυφλοκωφοί μαθητές, να γίνεται κατά προτεραιότητα με διορισμό ή πρόσληψη εκπαιδευτικών ή μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, οι οποίοι θα διαθέτουν εξειδικευμένα, σχετικά τυπικά προσόντα.

Συγκεκριμένα, με την παρούσα ρύθμιση επιχειρείται η καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπαίδευση μιας ειδικής κατηγορίας πολυαναπηρίας, ήτοι των παιδιών με κώφωση και τύφλωση, και παράλληλα προωθείται η αρχή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης

Ειδικότερα, στο άρθρο 7 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), μετά από την παρ. 2 προστίθεται παρ. 2α ως εξής:

«2α. Σε σχολικές μονάδες, στις οποίες φοιτούν τυφλοκωφοί μαθητές, διορίζονται ή προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π., με πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille και πιστοποίηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.).»

Πηγή: www.alfavita.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Με Άλλα Μάτια
Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή